Îqrardar


No senê zemano têlmaso
Misayib îqrar misayibî nêdano
Bowa heqî bo tenê roştî biaso
Dermanê derdu kes nêvano
Vîcdanê heqiyê ker û lalo

Vacê derdê ma eskera bo
Xizir carê ma de bireso
Dermanê ma kî eskera bo
Neçar û bindestanê dîna rê dêyax bo
Şayê îqrardaran biqêdîyo

Qese û Muzîk : Mikaîl Aslan

Îqrardar (İkrar Veren)

Yol öyle garip bir zamana vardı
Musahip Musahibe vermez oldu ikrarı
Artık duymayıp lal olunca Hakikatın vicdanı
Hak aşkına bir nebze ışık gören,
Derdin dermanını söyleyen kalmadı

Susma, söyle ki derdimiz aşikâr olsun
Varsın Hızır darımızda nazır olsun
Yoksulun, yoksunun, naçarın dermanına
Artık bir nebze umut payidar olsun

İkrar verenlerin yası son bulsun

Çeviri : Mikail Aslan
Söz :

Mikaîl Aslan
Şiir :


Müzik :

Mikaîl Aslan
Düzenleme :