ESMER Kİ Tİ NİYAMA BIRA

Qey welat ra xo, kerd tobê?
Çimê ma rayan de şî, şew û roj
Aşmî vêrd ra, serî vêrd ra, demî vêrd ra
Emser kî ti nîyama bira

Çimê ma raya to ra peray
Hewn çimanê ma de heremîya
Tebat re ma êndî nêmendo
Payîz ame
Cunî dardîwe
Qirş û qal bî huşk
Pel û puşê daran rîşîya, vay de şî
Tabîyatî rengê xo virna
Hardî rewa, awan cemed guret
Emser kî ti nîyama bira

Zimistan amê
Vara virêne varê ko û tuman ser de
Hesreta to mende emser rêna zerê ma de
Bîya adir û kile vêşena zerê ma de
Ti ke şîya, kes ma ser dîyarî nêbî
Kewara nonî bîye, kewara derd û kulan
Locina adirî nêant we
Nîyame potenê non, sacîya sîyayê ser
Do meşke de, şit adir ser ra qesîya
Sarê berz kê dayê, sarê berz kê
Rêyê ma ser dîyarî bê dayê, dîyarî bê

Mayê ewladê xo eşto
Kemer û dar amo rê zon ma ser de
Qedir û qiymet nêmendo, na dinya de
Bîya wayîre derd û kulan, na xerîbîyê de
Bîye adir û kilê, nîştêro kezeba mi de
Gerê xo kam de kerî, na dinya de?
Kam zere û weş ra, goş nano ra mi ser vacê?

Qey honde ma ra, kewta durî?
De bê êndî, ma hesretan de meverdê
De bê êndî, ma qisawetan de meverde
Kam ame, ti nîyama bira