AWDI
Cıdı, lo deza nan cıdı
Berı pizeyê cı mırd kı
Wa nêkewê taqetra
Wa nêmırê gestıra
Wa çımi akerde nêşırê
U nêwıniyê xo vera
Awdı, deza bê awdı
Berı tasê awı cıdı
Wa nêmırê teyşaney ra
U nêhenıqiyê bêawey ra
Awdı, wa nêmanê bej
Bêawı bahdo benê gêj
Gêjgêj gêjıkênê pêser
U pê kışenê jewver
Deza nan u tasê awı cıdı
Çıniyo uzdan dışmenan dı
Cıra gıroto qatıx u werdê cı
Bırnaya awa iniyandê cı
Veşnayo heme teney cı
Semedo kı wari terk kerê
Cıra gıroto heme çiyê cı
Ma tı zanê no serranayo
Ê veyşanê, ê teyşanê lo
Veyşanê serbesteyê
Teyşanê xoserbiyayenê
Xeylê wexto xover danê
U çıhar çımana pawenê
Tı çıçi cıdê mırd nêbenê
Hetta ninan peyda nêkerê
U inan xodest nêfinê
Çiyêna, çiyêna mırd nêbenê
Abiyay, vıllıki abiyay
Abiyay u vıllıki day
Vıllıkê reng bı rengi
Sıpe, mor, zerd u suri
Mı nêşa boykera bi wışki
Bêawey u teyşaney ver
Nekmera bıriyay jewber
Bi, bi wışk u xışıkı lema
Heme rıjiyay nêmendi pa
Vay heme şanay xover
Xover pernay berdi jewser
Veyndı deza vengê veyndı
Wa başnawo cın u cınawır
Teyr u tur heme mahluq
Veyndı bıra beno başnawo
Merdımo bêhis başnawo
İnsano bêuzdan başnawo
U şopta ê vengi kewo
Po şıro, şıro beno bıvino
Raya raştı cı serro bıvino
Qe oyo sebeno senêbeno
Fahm bıkero u hisdar bo
U bêuzdaney ra bıreyo
Lo deza ma qe tı zanê
Zey asıniya zengı gırota
Gırota serrê na zerida mı
Zenga cıra nêşiyayê
Zenga cıra paknêbiyayê
Zenga nêweşa dejnayê
Zenga qanıkını
Zenga jan dayenı
Zenga tewı tepıştenı
Zenga ker u kor kerdenı
Zenga belladê seri
Zenga kül u weremi
Zeriya mı qüt qüt eşt
U bılq bılq gırêneyê
Mı rê va; vacı tı kamê
Kocara tı ameyê
Kok u eslê xo zanê
Tı xosınasnenê
Ya xo nêsınasnenê
Kok u asnasê xo domnenê
Ya nêdomnenê vıni kenê
Tı xo kê serro hesıbnenê
Kam dano şareya xo to
Ti yê xo pa xapeynenê
Hesreta, lo deza hesreta
Hesretê zahfuzahf çiyana
Eger bışa inan xodest fina
Nê ganê xo zi serro dana
Hesreta, qe mırd nêbena
Fınê çımê mı po mendo
Nêşena inan xodest fina
Hesreta, lo deza hesreta
Hesretê weşey u ganweşeya
Hesretê huwate, kêf u şêneya
Hesreta, lo deza hesreta
Lo deza zani, ray u neqebi
Mı verro percin kerdi gıroti
Rayandê mı serro kafi,
qalıxi, kort u çali akerdi
Semedo kı, po nêşıra
Mayıni ardi tey ca kerdi
Beno pay inan serna,
ê bıteqê lete lete ba
Qandê kı,
ray xover vıni kera,
ez kergkori kerda,
bı no hesaba teslim gırota
Lo deza, deza zani,
çalê zafuzaf gırdi,
bol cayan dı akerdi
Amey, amey har u hutıki
şarê ma, xortê ma kışti,
meyıtê cı zi berdi,
dı ê çalan dı nımıti
Bı tonana herı eştı ser
u herı bın dı vıni kerdi
Lo deza zani, ê bêuzdan bi,
bızanı çı felaketi,
ma destandê inan ra di
Zeriya cı çıçi, çıçi waşt,
o çi kerd xopey niyeşt
Lo deza, mı aşnawıt
Kerwa Elê Emi
Kemeri serra veynda,
va Xalza Weli hadê bêri
Hadê rew bêri bê bewni,
zalıman akerdê çı neqebi
Şopa potinana bena belli,
po şiyê celebê eskeri
Ez tersena xo cı resnê,
çekdaranê ma bıkışê,
ma bê çekdaran verdê
u rıhat rıhat teslim bıgirê
Xalza weli veng açarna,
ma xeberı rew cı resnê va;
wa birê overdê Roy ra,
qaşqun u çekdarê ma,
paşti u çırida ma ra
Ez newe newe resabiya,
xof u tersan ra,
mı nêwetard vaca,
ezi tewrdê şıma ba
u lecê ma bıkera
Ez nêzanaye biya,

mı pede nêvet u nêzana,
qe çıçiyo doşbeno una
Nakışt, akışt veyndayenı
u remayenda inan ra,
verê coyê çend seran,
demê qeçkinda mı bı
Ame mı viri kaşê hiri,
baxçe u bostanê Taqi,
ma tey çinayê ıncil u henari,
engur, vam, mıroy u gozi
Ma di cordı veracêr bi,
çına oyê cınıştoxi,
cı destan dı zalım mawzeri,
jewser fetılnayê qaşquni,
o dem ters u xofi ma tepışti
O dem ê çına oyan,
verê xo kerd verra Qılxan
u bi burı bura inan
İnan ra jewi bı zıwanê va,
ma fahm nêkerd se va
Ma pers kerd Osmandê Hüsi ra,
ey ma rê wena va
O jew qomıtanê cı biyo,
inan rê una vato;
Ko u keran dı,
kaf u qülan dı,
xo nımıto qaşqunan,
qülan u bırsiyan dı
u mewzıdê neqeban dı
Ma peyra, peyra şırê,
bêxeber peyra pırodê
u hemını pêsero bıkışê,
cıra jewi weş nêverdê
Bahdo gırdanê ma,
qalkerdena xo dı va;
bı qeleşey u bêbexteya,
kışti xeylê mahkumê ma
Tı nêvanê vatena xo arda ca
Bahdo ma zana,
ma tersay bi o wext ra
Ju ju fını Nuri Qazan,
dêrandê xo dı vatê;
har biyaê, har biyê,
kütıki har biyê,
espari har biyê,
nêzanê kê bıdırnê,
yenê ma kışenê
Har biyê, har biyê,
zey vergana har biyê
Hêrış hêrışi serro kenê,
nêzanê nobeta kêya,
nofın kê bıdırnê
Dest berzê çekan,
inan dı çıniyo uzdan,
ê kışenê ma hemınan