TEYNA NİME

Reştme çae heneke indi
Teyna nime yâremın.
Raşt, sewe derga,
Sewe zılomota,
Oncakik na xofunra dür.
Sewdo niya woşiyeramıten,
Teyna
Ju helm düre merdenede
Tıngteyna
Zindande rakudentekik,
Qe teyna memendi.

Sodır Lewrra son mosunu
Aqua amen u delalunde
Ezne, pöre dezgunde son qedenaen
Ju sonde wusarede, dinade.
Ez zâre çor desunde nine
Pirinzde, peme u tutunderne
Karacadağ, Çukurova u Cibalide.
U Sıtma xora
Roz viştçôr seat satde mordemde
Çeltuke Karacadağ’de
Je herse çımune çeneke
-Bojiya lıngede çhême moreke
Bojiye çhepte moreka nezere
Sere kôyide kuta vir, serdeçiya
Ju domaneka aşire-
Dılape-dılape zelalo pirinzeqo
Maknura, karwane qoligunra
Sono sıfre Miru.
Kudaxema, paçe kefenomao
Goni, şa, ri roş.
Germede kemere zâre gırseni raqıleseno
Raqılasnino zerya rençberi.
Eke buwazo, hewrunra sıpe,
Bloka aqera nerm dâno peme
Çhero, cengavero xortexo
Mapusxaneye şanliye Anadolu’de
Eni zâf sâre Çukurova’en maxpuse,
Je dırvete mısnaena epapexo,
Je aqe diane viale,
Heni zarera,
Heni xora
Kılam vaten, xeverdaen,
Xorte Çukuovay’ire maxsuso...

Tutun zonena?
‘Pore Çeneki’ vato Zeybeku
Aqe nısmena her çımera,
Caexo h^ni qayılnıbena
Serdeçina,

Nazi kena,
Heredina,
Ju pırtle zêryamın esto
Zâre dı pelgede rediyo
Bârkek, kaqıtune sipura çinino,
Waxte tengede vesono, qo dano
Lewe bewenge epepire...
Raunra,
Werverunra,
Kewee Asmera,
Nonaxora,
Zârwoşiyera dür kutenra
Yane kâhre xesreta pörünera
Helme raven, je xızıri reseno,
Cigareeoke Cibalide puşino...
Karkere Tutıni fekır,
Karkere tutini qefelin
Oncakik xırt,
Piru-pak çher
Nam şiyo peye deryai
Perre ju wolatem...