Xubê
Riyê Çewligî berzo
Deştê yi pîyeri rezo

Ez biyêri tu biwazi
bayk tu nidawo suezo
Bayk tu nidawo suezo

Oy Xubê, Xubê Xubê
Mir tiyoduna vêr tenurê
Dinya alem zewiciya
Ti menda wecax korê

Ez ha şina qurbeto
Ti mi ra mereq meko
Zewac mi û tu zexmeto

Ala bikir reheto
Zewac mi û tu zexmeto
Ala bikir reheto

Oy Xubê, Xubê Xubê
Mir tiyoduna vêr tenurê
Dinya alem zewiciya
Ti menda wecax korê
Arêkerdox: Seyîdxan Kurij