1-) Burada "even" yine bile anlamındadır. Fakat şöyle düşünün, burada olumsuz bir anlam var dolayısıyla cümlenin çevirisi şöyle olabilir:

The fate of the dinosaurs may have been sealed half a billion years before life even appeared, by two geological time bombs that still exist near our planet’s
core.

Dinazorların yazgısı halen gezegenimizin merkezine yakın olan iki jeolojik saatli bombanın meydana getirdiği hayat (bile) var olmadan yarım milyon yıl önce tayin edilmiş olabilir.


Kısaca burada "even" ile vurgu yapılmıştır, çok eski bir tarih olduğu için böyle bir kullanım tercih edilmiştir.2-) However, even this planned increase falls 5% short of filling the hole in zero-carbon electricity left by abandoning nuclear power.


Fakat, bu planlı artış bile hizmet vermeyen nükleer enerjinin bıraktığı karbonsuz elektrikte ki açığı kapatmada %5 oranında yetersiz kalıyor.


Sevgiler...