ALMANCA'DA İSİMLERİN ÇOĞUL HALİ (PLURAL)


İsimlerin birer adedini gösteren şekli o ismin tekil halidir Örneğin bilgisayar kitap insan gibi
kelimeler ismin tekil biçimleridir İsimlerin birden fazla adedini göstermek için ise ismin çoğul hali
kullanılır Örneğin bilgisayarlar kitaplar insanlar gibi kelimeler çoğuldur
Türkçe'de bir tekil ismi çoğul biçime dönüştürmek için o ismin sonuna -ler veya -lar
takılarından uygun olanı getirilir Almanca'da ise genel olarak verilebilecek belirli bir kural yoktur
Her isimin tekili ile çoğulu birbirinden bağımsız kelimeler olabileceği gibi aynı kelimelerin
hem tekil hem de çoğul için kullanıldığı da olabilir Bazen de kelimenin sonuna bazı ekler
getirilerek ismin çoğul biçimi elde edilebilir
Almanca'da çoğul yapımı için belirli kurallar verilemeyeceğine göre kelimeler ezberlenirken
mutlaka çoğullarıyla beraber ezberlenmelidir
Almanca'da çoğul yapımı için verilebilecek tek genel kural bütün çoğul kelimelerin artikellerinin
"die" olduğudur Tekil halde bulunan bir ismin cinsiyeti ya da artikeli her ne olursa olsun o ismin
çoğuluyla "die" artikeli kullanılır Bu belirli artikel kullanımı için geçerlidir
Belirsiz artikellerde durum farklı olmakla beraber gayet kolaydır
Şöyle ki; olumlu-belirsiz artikeller (ein-eine) çoğulda kullanılmazlar Bu durumda isim yalnız
başına artikelsiz olarak kullanılır
Olumsuz-belirsiz artikeller ise (kein-keine) çoğulda sadece "keine" olarak kullanılırlar

Yukarıda anlatılanları örneklerle destekleyelim;
der Vater (baba) ------------------------ die Väter (babalar)

die Mutter (anne) ----------------------- die Mütter (anneler)

das Mädchen (kız çocuk) ------------ die Mädchen (kız çocuklar)
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi "derdasdie" artikelleri çoğulda "die" olarak kullanıldı

ein Bus (bir otobüs) --------------------- Busse (otobüsler)

ein Freund (bir arkadaş) ---------------- Freunde (arkadaşlar)

ein Kellner (bir garson) ----------------- Kellner (garsonlar)

eine Lampe (bir lamba) ---------------- Lampen (lambalar)

eine Mutter (bir anne) ------------------ Mütter (anneler)
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi "ein" ve "eine" artikelleri çoğulda kullanılmazlar

Kelime tek başına kullanılır

kein Buch (bir kitap değil) ------------------ keine Bücher (kitaplar değil)

kein Kellner (bir garson değil) ------------- keine Kellner (garsonlar değil)

keine Lampe (bir lamba değil) ------------- keine Lampen (lambalar değil)

keine Mutter (bir anne değil) --------------- keine Mütter (anneler değil)

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi "kein" ve "keine" çoğulda sadece "keine" olarak kullanılır

Her ne kadar çoğul için belli bir kural verilemese de sizlere kolaylık olması açısından
önümüzdeki bölümde belirli isim yapılarına ait çoğul yapma kaidelerini inceleyeceğiz
Bu sayede bir çok ismi kendi kendinize çoğul hale getirebileceksiniz