İngilizcede bize söylenen bir şeyi 3. bir şahsa anlatmanın iki yolu vardır. Bunlardan ilki direct speech yani doğrudan anlatımdır.

Örnek:
Mehmet said ” I’m very hungry “. (Mehmet “karnım çok aç” dedi.)

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere doğrudan anlatımda konuşmacının söylediği tırnak içerisinde aynen verilir. Tırnak içindeki cümle daima büyük harfle başlar.

Indirect speech yani dolaylı anlatım ise anlatanın cümleyi kurduğu zamanın bir geçmişi alınarak oluşturulur.

Örnek:
She said “He was lying”. (”Yalan söylüyordu” dedi.) / (direct-doğrudan)

She said that he had been lying. (Yalan söylüyor olduğunu söyledi.) / (indirect-dolaylı)

Not: That kelimesinin kullanımı tercihe bağlıdır zorunlu değildir.

Şimdi zamanlara göre indirect yani dolaylı anlatımı görelim.

1. Cümle DIRECT 2. Cümle INDIRECT
Simple Present: “I am a doctor” he said.( “Ben bir doktorum” dedi.)
Past Simple: He said he was a doctor. (Bir doktor olduğunu söyledi.)

Present Continuous: “I am not sleeping” she said.( “Uyumuyorum” dedi.)
Past Continuous: She said she wasn’t sleeping.(Uyumadığını söyledi.)

Simple Past: He said ‘We went shopping’.( “Alışverişe gittik” dedi.)
Past Perfect: He said they had gone shopping.(Alışverişe gittiklerini söyledi.)

Present Perfect: “I have seen this film before” he said. ( “Bu filmi önceden görmüştüm” dedi.)
Past Perfect: He said he had seen this film before.(Bu filmi daha önce izlemiş olduğunu söyledi.)

Will: He said “I will wash my hands”.( “Ellerimi yıkayacağım” dedi.)
Would: He said he would wash his hands. (Ellerini yıkayacağını söyledi.)

Must: He said “I must sleep”.( “Uyumalıyım” dedi.)
Had to: He said he had to sleep. (Uyuması gerektiğini söyledi.)


Can: “I can swim” she said. ( “Yüzebilirim” dedi.)
Could: She said she could swim. (Yüzebileceğini söyledi.)

May: “We may go to the party” he said.( “Partiye gidebiliriz” dedi.)
Might: He said they might go to the party. (Partiye gidebileceklerini söyledi.)

Dipnot: Past perfect tense might ought to could should ve would ile direct speech yani doğrudan anlatım yapılan cümleler indirect speech ’e dönüştürülürken aynen kullanılırlar yukarıdaki örneklerde olduğu gibi biçim değiştirmezler.

Dipnot 2: Direct / Indirect dönüşümlerinde zaman belirten zaman zarflarının şahıs zamirlerinin sıfatlarının çevrimine de dikkat ediniz.

Örnek:
She said “I will visit my grandmother tomorrow”. (”Yarın büyükannemi ziyaret edeceğim” dedi.)(Direct-doğrudan)
She said she would visit her grandmother the next day. (Ertesi gün büyük annesini ziyaret edeceğini söyledi.) (Indirect-dolayı)