Ankle = Ayak Bileği
Arm = Kol
Back = Sırt
Beard = Sakal
Belly = Göbek
Brain = Beyin
Callus Corn = Nasır
Cheek = Yanak
Chest = Göğüs
Chin = Çene
Ear = Kulak
Elbow = Dirsek


Eye = Göz
Eyebrow = Kaş
Eyelash = Kirpik
Eyelid = Göz Kapağı
Face = Yüz
Foot = Ayak
Forehead = Alın
Freckle(s) = Çil
Hair = Saç
Hand = El
Head = Kafa
Heart = Kalp
Heel = Topuk
Intestine = Bağırsak
Kidney = Böbrek
Knee = Diz
Knuckle = Boğum
Leg = Bacak
Lip = Dudak
Liver = Karaciğer
Lung = Akciğer
Mole = Ben
Moustache = Bıyık
Mouth = Ağız
Muscle = Kas
Nail = Tırnak
Nape = Ense
Neck = Boyun

Nose = Burun
Palm = Avuç İçi
Shoulder = Omuz
Skin = Cilt
Stomach = Mide
Throat = Boğaz
Thumb = Eldeki Baş parmak
Toe = Baş Parmak
Tongue = Dil
Tooth = Diş
Uvula = Küçük Dil
Waist = Bel
Whiskers = Favori
Wrinkle(s) = Kırışıklık
Wrist = Kol Bileği