Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Ses Bilgisi

 1. #1
  B@r@N - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Aileden Biri
  Üyelik tarihi
  20.Haziran.2009
  Mesajlar
  17,321
  Konular
  6035
  Aldığı Beğeni
  0
  Verdiği Beğeni
  0

  Ses Bilgisi

  Ses Bilgisi

  Her dilde olduğu gibi, dilimizde de sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere iki grupta incelenir. Bir sözcükte ünlüler arasında olduğu gibi ünsüzler arasında da bazı özellikler, hatta ünlülerle ünsüzler arasında bazı özellikler vardır. Bunları belli başlıklar altında inceleyelim.

  Ünlü Uyumları:

  A. Büyük Ünlü Uyumu:

  Türkçe’de sekiz ünlü vardır. Bunlardan a, ı, o, u kalın, e, i, ö, ü incedir. Bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesi kuralına büyük ünlü uyumu denir.
  Örneğin;
  “öğretmen” sözcüğü, bütün ünlüleri ince olduğu için kurala uyar, “asker” sözcüğü “a” kalın “e” ince ünlü olduğundan kurala uymaz.
  Üniversite sınavlarında bununla ilgili bir soru bugüne dek sorulmamıştır.

  B. Küçük Ünlü Uyumu:

  Bir sözcükte düz ünlüden sonra düz, yuvarlak ünlüden sonra düz - geniş veya dar - yuvarlak ünlülerin gelmesi kuralıdır. Özetle bu kurala göre;
  a, ı -> a, ı
  e, i -> e, i
  a, ı, e, i ünlüleri birbirinden sonra gelebilir.
  o, ö, u, ü ünlülerinden sorna ise u, ü, a, e gelebilir.
  Bundan da soru çıkmadığından üzerinde fazla durmuyoruz.

  Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi)

  Dilimizde ünsüzler sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır.
  Sert ünlüler “ç, f, t, h, s, k, p, ş” ünsüzleridir. Bunun dışında kalanlar ise yumuşak ünsüzlerdir.
  Bir sözcük sert bir ünsüzle bitiyor ve o sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek geliyorsa, ekin başındaki ünsüz sertleşir. Buna ünsüz benzeşmesi denir. Elbette bu benzeşme sert ve yumuşak şekli olan seslerde söz konusudur. Bu özelliği dört seste görüyoruz;
  p, ç, t, k -> Sert ünsüzler
  b c d ğ(g) -> Yumuşak ünsüzler
  Şimdi bu kuralı örneklendirelim:
  “Kitap” sözcüğünün sonundaki “p” sesi serttir. Bu sözcüğe biz “-de” hal ekini getirirsek “kitapda” sözü oluşur. Bu durumda ekin başındaki “d” sesi yumuşak olduğundan sözcükte ünsüz benzeşmesine aykırı bir durum görülür. Kurala uyulması için, “d” sesi sertleşmelidir. Bunun serti ise, yukarıda göstermiştik, “t” dir. Dolayısıyla sözcük, “kitapta” olacaktır.
  okul-dan -> okuldan ağaç-dan -> ağaçtan
  av-cı -> avcı ocak-cı -> ocakçı
  bil-gin -> bilgin seç-gin -> seçkin
  al-dı -> aldı kaç-dı -> kaçtı
  Yukarıdaki sözcüklerde eklerin sözcüğe nasıl uyduğu görülüyor. Birinci gruptaki sözcüklerde ek, yumuşak ünsüzle biten sözcüklere geldiğinde değişmemiş, ancak ikinci gruptaki sert ünsüzlere geldiği zaman sertleşmiştir.
  Bu durum sadece çekim eklerinde değil yapım eklerinde de geçerlidir.
  Ekler sayılara geldiğinde de aynı durum geçerlidir. Sayının sesleri nasılsa ek de öyle olmalıdır.
  11′de 5′te
  8′den 3′ten
  Özel isimlerde de aynı kural geçerlidir.
  Samsun’dan Sinop’tan
  Emin’de Yunus’ta


  Ünsüz Yumuşaması (Ünsüz Değişmesi)

  İki ünlü arasında kalan sert ünsüzler yumuşar. Buna “ünsüz değişimi” denir. Elbette bu özellik, ancak yukarıda da söylediğimiz sert ve yumuşak şekli bulunan seslerde geçerlidir. Bunlar p, ç, t, k sert sessizleridir. Örneğin; “ağaç” sözcüğüne -i hal ekini getirsek, sözcüğün sonundaki “ç” sert sessizi yumuşayarak “c” olur; yani “ağacı” şeklinde yazılır.
  dolap - a -> dolaba (dolaba baktı)
  çekiç - e -> çekice (çekice uzandı)
  kanat - ı -> kanadı (kanadı kırıldı)
  yemek - e -> yemeğe (yemeğe gitti)
  Yukarıdaki örneklerde sert sessizlerin yumuşadığı görülüyor.
  Ancak bu kural her sözcükte geçerli değil.
  Örneğin;
  “Davranışları, doğruluğunun kanıtıdır.”
  cümlesinde altı çizili sözdeki “t” sert ünsüzü iki ünlü arasında kaldığı halde yumuşamamıştır.
  Hangi sözcükte bu yumuşamanın olacağı hangisinde olmayacağı, belli bir kurala bağlanamaz. Hatta tek heceli sözcüklerin çoğunda olmazken, bazılarında olabilir. Bunu sözcüğün günlük kullanımlarını dikkate alarak anlayabilirsiniz.
  tek - i -> teki (onların teki bile gelmedi)
  çok - u -> çoğu (çocukların çoğu buradaydı)
  görüldüğü gibi birincide değişim olmadığı halde ikincide olmuştur.
  Dilimize Arapçadan geçen ve son hecesindeki ünlünün uzun okunduğu kelimelerde ünsüz değişimi yapılmaz.
  “Sınavda hukuku seçecekmiş.”
  cümlesindeki altı çizili söz buna örnektir.
  Bazı sözcüklerde ise ses iki ünlü arasında kalmamasına rağmen yumuşar.
  kalp - i -> kalbi (kalbi ağrıyor)
  art - ı -> ardı (ardına bakma)
  renk - i -> rengi (rengi solmuş)
  harç - ı -> harcı (harcı getirin)
  Görüldüğü gibi iki ünlü arasında kalmadığı halde “p, ç, t, k” sert ünsüzleri yumuşamıştır. Bazı sözcüklerde ise bu seslerin yumuşamadığı görülür.
  Örneğin;
  “Sonunda işler sarpa sardı.”
  cümlesinde altı çizili sözcükte yumuşama olmamıştır.
  Örneğin;
  “Zonguldak’a yerleştiklerini duydum.”
  cümlesinde altı çizili sözdeki “k” sert sessizi yumuşamamış ancak biz onu okurken “Zonguldağa” diye okumalıyız.

  Ses Düşmesi

  Sözcüğün aslında bulunduğu halde, ek geldiğinde bazı sesler düşebilir. Bu düşme hem ünlülerde hem ünsüzlerde görülür.

  A. Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)

  Sözcüğün aslında bulunan bir ünlünün düşmesidir.
  Örneğin;
  “Yapraklar daha şimdiden sarardı.”
  cümlesinde sözcüğün aslı “sarı”dır; “-ar-” eki geldiğinde sözcüğün sonundaki “ı” düşmüştür.
  Ünlü düşmesinin en yaygın kullanımı ise “Hece düşmesi” adıyla anılan kuraldır. Buna göre, sözcüğün son hecesinde bulunan dar ünlüler, ünlüyle başlayan bir ek sözcüğe eklendiğinde düşer. Bu özellik bazı organ isimlerinde, Arapçadan dilimize geçen bazı sözcüklerde, bazı Türkçe fiillerde görülür.
  sabır - ı -> sabrı (sabrım tükendi)
  akıl - ı -> aklı (aklımı seveyim)
  burun - u -> burnu (burnu kanıyor)
  gönül - üm -> gönlüm (gönlümü çaldı)
  savurmak -> savrulmak (savruldu çiçekler)
  devirmek -> devrilmek (devrildi ağaçlar)
  kahır - olmak -> kahrolmak (kahrolsun)
  “Kahvaltıya hazırlanın.”
  cümlesinde altı çizili söz “kahve altı” sözlerinin birleşmesinden oluşmuş, bu sırada “kahve” sözündeki “e” düşmüştür.

  Ünsüz Düşmesi

  Sözcüğün aslında bulunan ünsüzün, ek geldiğinde düşmesidir.
  küçük - cük -> küçücük
  büyük - cek -> büyücek
  örneklerinde sözcüklerin sonlarında bulunan “k” ünsüzlerinin düştüğü görülüyor.

  Ses Düşmesi


  Sözcüğün aslında olmadığı halde, ek geldiğinde ortaya çıkan seslerdir.
  genç - cik -> gencecik
  bir - cik -> biricik
  az - cık -> azıcık
  örneklerinde ünlü türemesi görülmektedir. Buna benzer bazı sözcükler de vardır. Bunlar “öpücük, gülücük” gibi fiilden türeyen sözcüklerdir. Ancak “-cik”” eki isim soylu sözcüklerden yeni sözcükler türetebilir. Fiilden türeyen bu sözcüklerin “öpüşcük, gülüş - cük” gibi sözcüklerden “ş” sesinin düşmesiyle oluştuğunu söylemek daha mantıklı olacaktır. Dolayısıyla bir ünlü türemesinin olduğunu söylemek bu sözcükler için pek doğru olmaz.
  Bazen sözcüklerde ünsüz de türeyebilir. Arapçadan dilimize geçen his, af, zan gibi sözcükler ek ya da yardımcı fiil aldıklarında, sonlarındaki sessizler çiftleşir.
  his - etmek -> hissetmek
  af - etmek -> affetmek
  zan - etmek -> zannetmek
  örneklerinde bu görülüyor. Burada aslında bir ses türemesinden çok sözcüğün Arapçadaki aslında bulunan şeklinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak sözcükler Türkçe kurallara göre incelendiğinden, bu, türeme olarak alınagelmiştir.

  Ünlü Daralması:


  Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir.

  bekl = e- - yor -> bekli=yor
  kalm = a- - yor -> kal=mıyor
  özl = e- - yor -> özlü=yor
  soll = a- - yor -> sollu=yor
  örneklerinde bu daralma görülmektedir. “-yor” ekin den başka bir ekin ya da sesin darlaştırma özelliği yoktur. Ancak tek heceli olan “de- , ye-” fiilleri, kendinden sonra gelen “y” sesinden dolayı darlaşabilir.
  de - yor -> diyor ye - -> yiyor
  de - erek -> diyerek ye - -> yiyerek
  de - en -> diyen ye - -> yiyen
  Ancak bazen darlaşma olmayabilir.

  de - ince -> deyince


  Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)

  Türkçe kurallara göre bir sözcükte iki ünlü yan yana gelmez. Araya kaynaştırma harfi girer. Türkçe’de dört tane kaynaştırma harfi vardır: ş, s, n, y.
  Bunların her birinin özel kullanım yerleri vardır.
  ş kaynaştırma harfi:
  • Üleştirme sayı sıfatlarında kullanılır.
  İki-ş-er, altı-ş-ar, yedi-ş-er
  s kaynaştırma harfi
  • Üçüncü tekil şahıs iyelik ekilerinden önce kullanılır.
  Tamlamalarda, daha çok isim tamlamalarında tamlanan ekleri almış sözcükte görülür.
  Çocuğun oda-s-ı
  Balığın koku-s-u
  Ancak “su” ve “ne” kelimeleri bu kurala uymaz:
  Yemeğin su-y-u yok.
  Çocuğun ne-y-i kaybolmuş.
  örneklerinde olduğu gibi
  n kaynaştırma harfi:
  • Zamirlerden sonra ek geldiğinde kullanılır.
  O-n-a haber verin
  Bu-n-u biliyoruz.
  İyelik eklerinden sonra hal eki gelirse kullanılır.
  Çocuğun kitabı-n-ı almışlar.
  Fakirin evi-n-i yıkmışlar.
  Tamlayan ekinden önce kullanılır.
  Soba-n-ın kapağı düşmüş.
  Sene-n-in sonu geldi.
  Kasaba-n-ın sıcağı çok bunaltıcı.
  y kaynaştırma harfi:
  Yukarıdaki kuralların dışında olan her yerde “y” kaynaştırma harfi kullanılır.
  Oda-y-a girdim.
  Üşü-y-erek uyandım.
  Ağla-y-anı tanıyorum.
  Kaynaştırma harfleri aslında iki ünlü arasında kullanılır. Ancak bazen iki ünlü arasına gelmediği halde de kullanıldığı olur.
  Özellikle “ile, idi, imiş, ise” gibi sözcükler ünlüyle biten bir sözcüğe eklendiğinde baştaki “i” ünlüsü düşer ve yerine “y” kaynaştırma harfi gelir.
  silgi - ile -> silgiyle
  soba - ile -> sobayla
  hasta - idi -> hastaydı
  kısa - imiş -> kısaymış
  bitti - ise -> bittiyse
  Örneklerinde görüldüğü gibi “y” kaynaştırma harfi iki ünlü arasında değildir.
  Bu durum “n” kaynaştırma harfinde de görülebilir. Zamirlerden sonra hal eki geldiğinde gerekmese de bu harf bulunur.
  Örneğin;
  “Ondan bunu hiç beklemezdim.”
  cümlesinde altı çizili sözcükte “n” kaynaştırma harfi iki ünlü arasında değildir.

  ULAMA

  Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. Bu ulama denir.
  Bakkaldan ekmek aldım.
  Cümlesinde iki yerde ulama yapılmıştır. Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.

 2. #2
  xezalê - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Aileden Biri
  Üyelik tarihi
  30.Ekim.2009
  Mesajlar
  4,098
  Konular
  2180
  Aldığı Beğeni
  1
  Verdiği Beğeni
  0
  emeğine sağlık asil öğretmen

Benzer Konular

 1. Ses bilgisi / ses olayları ile ilgili test soruları (2)
  Konu Sahibi muşlu-reşo Forum Türkçe-Edebiyat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Ocak.2010, 11:20
 2. Ses bilgisi / ses olayları ile ilgili test soruları (1)
  Konu Sahibi muşlu-reşo Forum Türkçe-Edebiyat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Ocak.2010, 11:19
 3. VATANDAŞLIK BİLGİSİ deneme sınavı
  Konu Sahibi BeDirhAn Forum KPSS Sınavına Hazırlık
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Ocak.2010, 09:35
 4. bulanığın gelen bir bilgisi
  Konu Sahibi muşlu-reşo Forum Muş
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Ocak.2010, 14:48
 5. Ses Bilgisi (Ses Olayları)
  Konu Sahibi [email protected]@N Forum Türkçe-Edebiyat
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Ocak.2010, 13:14

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •