Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Mir Bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  30.Aralık.2008
  Mesajlar
  19,893
  Konular
  13518
  Aldığı Beğeni
  33
  Verdiği Beğeni
  4

  Müzik Türleri Nelerdir Müzik Terimleri

  yurdumuzdaki müzik türleri nedir


  Türk müziği
  • Klasik Türk müziği
  • Mehter
  • Türk Halk Müziği
  • Oryantal dans
  • Kanto
  • Türkçe Tango
  • Türk pop müziği
  • Mevlevi
  • Anadolu rock
  • Rebetiko
  • Türk Hip-Hop Müziği
  • Arabesk müzik
  • Arabesk-Pop Müzik
  • Arabesk-rock
  • Fantezi müzik
  • R'n'Besk

  Türler
  • Türk alternatif müzik
  • Klasik türk müziği
  • Oryantal
  • Türk halk müziği
  • Türk Hip-Hop Müziği
  • Türk caz müziği
  • Osmanlı ordu müziği
  • Devlet Opera ve Balesi
  • Türk pop müziği
  • Türk dini müziği
  • Anadolu rock


  Etnik müzik
  • Ermeni Müziği
  • Azeri Müziği
  • Bosna Müziği
  • Yunan Müziği
  • Yahudi Müziği
  • Kürt Müziği
  • Pontus Müziği
  • Roman Müziği
  • Zaza Müziği
  • Yöresel Halk Türleri
  • Ege Müziği
  • Rumeli Müziği
  • Karadeniz Müziği
  • Kıbrıs Müziği
  • Osmanlı yöresel türleri
  • Arnavut Müziği
  • Arap Müziği
  • Ermeni Müziği
  • Balkan Müziği
  • Kıbrıs Müziği
  • Mısır Müziği
  • Yunan Müziği
  • Macar Müziği
  • Kürt Müziği
  • Pers Müziği
  • Pontus Müziği
  • Trakya Müziği

  Türk müziği, Türkler'in Orta Asya'dan beri geliştirdikleri, bugünkü özellikleri Selçuklu ve Osmanlı döneminde belirginleşen müzik. Musiki, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevrelerinde birbiriyle ilişkili, fakat karakterleri farklı iki ana dal olarak gelişmiştir. Osmanlı'nın son dönemindeki modernleşme hareketleriyle Batı etkisi görülmeye başlanmış, bu etki Cumhuriyet döneminde daha da artmıştır.

  Konu başlıkları


  * 1 İslamiyet Öncesi
  * 2 Geleneksel Türk Müziği
  o 2.1 Klasik Türk Müziği
  o 2.2 Halk Müziği
  * 3 Klasik Batı Müziği
  * 4 Popüler Müzik
  * 5 Dış bağlantılar


  İslamiyet Öncesi
  Türklerin İslamiyet'i kabullerinden çok önce dini törenleri yöneten şaman, kam ya da baksı, elinde belirli sesler çıkaran demir parçalarının bağlı bulunduğu bir değnekle topluluğu etkiliyordu. Bu törenlerde davulun da önemli bir yeri vardır.

  Çin'in kütüpane, Hun Türkleri'nde, Uygur Türklerinde, Selçuklular'da ve Osmanlılar'da müziğe büyük yer ve önem veriliyordu. Ozanları ve kopuzcuları olmayan hiçbir Selçuklu ordusu yoktur.

  Eski Türk Hakanlarının saraylarında ve ordugahlarında musiki takımları 9 kök denilen eserleri her gün çalardı.


  Geleneksel Türk Müziği  Geleneksel Türk müziği, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevresinde gelişen olmak üzere ikiye ayrılır. Geleneksel olarak Türk müziği çeşitli ortamlarda şöyle belirir:

  * Şehirlerde, saray çevresinde ve konaklarda

  Kâr, beste, semai, şarkı

  * Camilerde

  Ezan, dua, sela, tekbir, temcit, münacaat

  * Tekkelerde

  Naat, ayin, durak, ilahi, nefes, niyaz

  * Köylerde

  Türkü, bozlak, uzun hava, zeybek, oyun havası

  * Sınır boylarında

  Serhat türküsü

  * Kışlalarda

  Mehter müziği

  Halk müziği ve "klasik" Türk müziği arasında çok önemli bir bağ vardır. Nitekim türkülerin pek çoğunda klasik musiki makamları kullanılmıştır. Aynı şekilde, türkü, köçekçe, oyun havası, sirto, vb. halk musikisi formları klasik Türk musikisinde kullanılmıştır. İsmail Dede Efendi, Şakir Ağa, Şevki Bey gibi büyük klasik musiki bestekarlarının hemen hepsinin halk musikisi formlarını kullandıkları gözlemlenir.


  Klasik Türk Müziği  Ana madde: Klasik Türk Müziği
  Ana madde: Türk Sanat Müziği

  Osmanlılar yalnız musiki sanatına değil musiki ilmine de büyük önem verdiler. Türk müziğinin Arap, Acem, eski Yunan ve Bizans asıllı olduğunu ileri sürenler vardır. Ancak Klasik Türk Müziği genel nitelikleri bakımından Türk asıllıdır. Osmanlı uygarlığı her alanda büyük bir sentez geliştirdiği gibi, Türk müziği potasında yerel pek çok renk bu müziğin parçası haline gelmiş ve bunun karşılığında da Osmanlı musikisi devletin kapsadığı topraklar ve ötesine büyük etkilerde bulunmuştur.

  İstanbul'un alınmasından sonra Topkapı Sarayında kurulan Enderun Musiki Mektebi ve özel meşkhanelerde eğitime geçilmesiyle daha belirli olarak kurallaşan ve klasik bir müzik niteliği kazanan Klasik Türk Müziği altı dönemde incelenir. Birinci dönem; hazırlayıcı dönemdir ve başlangıcından Meragalı Abdülkadir'e (1360-1435) kadar uzanan dönemdir. İlk klasik dönem, ikinci klasik dönem, yeni klasik dönem gibi dönemlerden günümüze gelir. Yeni klasik dönem oldukça önemlidir ve Dede Efendi'den Zekai Dede'ye (1825-1397) kadar uzanan kapsayan dizi, makamlar, usuller ve şekiller'den oluşur.


  Halk Müziği  Ana madde: Türk Halk Müziği

  Türk Halk Müziği örnekleri genelde sözlü olmakla beraber, sözsüz dans müziklerini de içerir.

  Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Uzun havalar Anadolu'nun değişik bölgelerinde bozlak, türkmani, maya, hoyrat, divan, ağıt gibi adlarla anılır. Bunlar genellikle Karacaoğlan, Emrah, Ruhsati, Sümmani ve daha birçok tanınmış halk ozanının deyişleri üzerine yakılmıştır.

  Kırık havalar ise koşma, yiğitleme, güzelleme, taşlama, ninni ve daha başka adlar altında kümelenir. Bunlar da genellikle gurbet, ayrılık, sıla hasreti, ölüm, askere gidiş, yiğitlik, düğün, çocuk sevgisi, kız kaçırma gibi köye has toplumsal bir olayı konu alır, sadelik, içtenlik, duygululuk gibi özellikler gösterir yerel renkler taşır. Türk Halk Müziği'nin melodi yapısı incelendiğinde bu melodilerin ses genişlikleri bakımından bir oktav (sekiz ses sınırı) tamamlayan dizi ve tonaliteyi kesin şekilde belirtmeyen ikili ile beşli aralıkları içinde yaratılmış olduğu görülür. Bununla birlikte dizi ve tonaliteyi belli eden sekizli ve daha geniş sınırlı melodiler de çoktur. Basit ve birleşik ölçülerden başka aksak ölçüleri içeren Türk Halk Müziği, ezgiler ve formlardan oluşur.


  Klasik Batı Müziği  Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde girişilen devrim hareketleri sanat konularına da yöneldi. Daha çok Klasik Batı müziğine önem verildi.

  1924'de Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu. Osmanlı sarayındaki müzik topluluğu başkente getirilerek Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası adıyla konserler vermesi sağlandı.

  Yetenekli gençlerin Avrupa ülkelerine gönderilip yetiştirilmesi hareketi başladı. İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Darrültalimi Musiki adlı okul yeni bir yönetmelikle konservatuvar haline getirildi.

  Çok sesli sanat müziğinde sesini Batı'da ilk duyuran Türk sanatçı Cemal Reşit Rey oldu. Öğrenimlerini devlet adına yurtdışında yapan Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses dönüşlerinde Ankara Musiki Muallim Mektebi'nin öğretmen kadrosuna katıldılar. Bu sanatçılar Türk Sanat Tarihinde sanat tarihinde Türk Beşleri olarak anıldılar. Eserlerinde genellikle batı müziği ilkeleri halk müziğinden gelen ögelerle birleştirilmiştir. Ahmet Adnan Saygun'un Özsoy adlı bir perdelik operası 1924'de Ankara Halkevi'nde sahnelendi. Aynı bestecinin ikinci eseri Taşbebek de 1934'de başarı ile oynandı. Opera ve bale temsillerini gerçekleştirmek amacı ile Ankara Devlet Konservatuvarı'na bağlı bir Tatbikat Sahnesi 1940 yılında çalışmalarına başladı. Yetenekli gençlerin seçimi ile eğitime geçildi. İzleyen yıllarda Ahmet Adnan Saygun' un Kerem, Nevit Kodallının Van Gogh ve Gılgamış, Sabahattin Kalender'in Nasrettin Hoca, Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı eserleri sergilendi. Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir'de kurulan devlet konservatuvarları eğitime başladı.

  1940 yılından bu yana genç yetenekler için uygun bir ortamın doğuşu yurtdışında da ün ve ilgi derleyen yorumcuların yetişip gelişmesini bağladı. Soprano Leyla Gencer, bariton Orhan Günek bu hareketin öncüleri oldular. Onları bas yorumcusu olarak Ayhan Baran, soprano Ferhan Onat ve soprano Suna Korat izlediler. Enstrüman yorumcusu olarak piyanist Ergican Saydam, kemancı Ayla Erduran, Suna Kan, piyanist Ayşegül Sarıca, İdil Biret, Hülya Saydam ve Verda Erman yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördüler.


  Popüler Müzik  1970'lerden sonra geniş halk kitelerine hitap eden müziktir. Şu kategorilere ayrılır:

  *
  o Türk Pop Müziği
  o [[Türkçe Rock Müzik]))

  (türevleri; Alternatif rock, Anadolu rock, Karadeniz rock, Metal)

  *
  o Türkçe dans müziği
  o Türkçe jazz
  o Türkçe rap
  o Arabesk müzik (türevleri; Arabesk-Pop müzik, Protest müzik, Özgün müzik)
  o Fantezi müzik (türevleri; Fantezi-Pop müzik), Hafif Sanat müziği)

 2. #2
  Mir Bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  30.Aralık.2008
  Mesajlar
  19,893
  Konular
  13518
  Aldığı Beğeni
  33
  Verdiği Beğeni
  4
  geleneksel türk müziği Terimleri

Benzer Konular

 1. 2009 Full Albumleri Download
  Konu Sahibi [email protected]@N Forum Türkçe Albüm Tanıtım
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Nisan.2012, 19:37
 2. Kazancı Bedih ve Urfa müzik kültürü
  Konu Sahibi [email protected]@N Forum Kürt Kültür Ve Tarihi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Nisan.2010, 08:09
 3. Düğünde Nisanda Kinada müzik sıralaması Anlatim
  Konu Sahibi Mir Bey Forum Türkçe Kürtçe Repertuar
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 23.Şubat.2010, 01:27
 4. müzik geni
  Konu Sahibi Byn Dream Forum Köşe Yazıları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 19.Şubat.2010, 22:07
 5. Müzik Terimleri
  Konu Sahibi Mir Bey Forum Müzik Aletleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Ocak.2010, 14:02

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •