Bizim meselemiz kapının itiyle değil, ol kapının kendisiyledir.Pir Sultan Abdal