Cung cấp giống bơ booth 7 l một trong số những giống bơ hiện nay đang nâng kinh tế của khá nhiều b con nông dân hiện nay. Chnh vì lý do đó m rất nhiều cơ sở hiện nay đang bán giống bo but 7 trn lan.

Biết được lý do đó chúng tôi đang cung cấp giống bơ booth 7 rất thch hợp để cho b con có thể canh tác tốt.

Bơ booth 7 được nhân giống trực tiếp bằng chồi đầu dòng giúp tất cả mọi người có thể canh tác tốt với giống bơ mới ny.

Một số mình ảnh của cơ sở nhân giống chúng tôi.Sơ bộ qua đặt điểm của cây bơ booth 7

  • Đặt điểm của quả bơ booth 7: Vỏ có my xanh, có vỏ dy hình tròn trọng lượng của mỗi quả trung bình 350g/quả. Có cuống riêng l điều đặc biệt giúp bảo quản v dể dng thu hoạch hơn.
  • Tỷ lệ đu quả: 70% – 75% thịt quả thường có mu kem vng, dẻo v không xơ. Chất lượng thịt quả cao, hạt kt với quả. Phù hợp cho b con xuất khẩu ra nước ngoi.
  • Nâng suất: 160 – 180 kg/cây. Tuy l một dòng bơ trái vụ như năng suất tương đồng với bơ chnh vụ.
  • Tháng 9 đến tháng 11 thch hợp để thu hoạch bơ. Quả sẽ chn sau 4 -6 ngy.

Ngoi cung cấp giong bo but 7 chúng tôi đang cung cấp thêm giống sau rieng dona.

Liên hệ mua giống bơ booth 7: 0914599143 (Số điện thoại lm việc của Viện Eakmat)

Website: https://viencaytrong.com