YILAN İLE KERTENKELE ARASINDAKİ FARKLAR


1- Kerten kelede 4 ayak bulunur ve her ayağında 5 adet parmak bulunmaktadır. Yılanda ise ayak yoktur yürümezler ve sürünerek hareket ederler.
2- yılanlarda kulak delikleri yoktur fakat kertenkelede kulak delikleri mevcuttur.
3- yılanların %99 da göz kapakları yoktur. Kertenkelenin tüm üyelerinde göz kapakları vardır.

4- kerten kele ağız yapısı dar ve sabittir. Yılanlarda ağız elastikidir ve esnek bir şekilde açılır.
5- yılanda dil çatallıdır fakat kertenkelede bu farklıdır
6- yılanın hepsi zehirli iken kertenkelenin birkaç türü hariç hepsi zehirsizdir