Ey insan, aklını başına al!
Hiç mümkün müdür ki, bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine "lebbeyk!" dedirten zat-ı zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin?
Bu menzilden ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın...
Ve keza, bu fani dünyadan da çıkacaksın...
Öyleyse, aziz olarak çıkmaya çalış...
Vücudunu mucidine feda et...

Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın...

Risale-i Nur Külliyatından