Allah birdir.
Başka şeylere müracaat edip yorulma.
Onlara tezellül edip minnet çekme.
Onlara temellük edip boyun eğme.
Onların arkasına düşüp zahmet çekme.
Onlardan korkup titreme.
Çünkü Sultan-ı Kâinat birdir.
Herşeyin anahtarı onun yanında,her şeyin dizgini onun elindedir.
Her şey onun emri ile halledilir.

Onu bulsan,her matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden,korkulardan kurtuldun.

Risale-i Nur Külliyatı Mektubat 20.Mektup'tan