Ey nefsim!
Deme 'zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder.
Derd-i maişetle şarhoştur.'
Çünkü ölüm değişmiyor.
Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor.
Acz-i beşeri, fakr-ı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor.
Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor.

Şeytanın mühim bir sinsi planı, insana kusurunu itiraf ettirmemektir, ta ki bağışlanma ve ALLAH'a sığınma yolunu kapasın. Hem nefsi insaniyetinin enaniyetini tahrik edip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta kusur ve günahlarından takdis etsin..

Nefsini suçlayan kusurunu görür.
Kusurunu itiraf eden, bağışlanma diler.

Bağışlanma dileyen ALLAH'a sığınır.
ALLAH'a sığınan şeytanın şerrinden kurtulur.
Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur.
Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar.
İtiraf etse affa müstehak olur.