Başlıca sebepleri şöyle sıralayabiliriz; Aileyi ve bireyleri ilgilendiren konular üzerinde yüzeysel konuşma. Aşırı soru sorma, yersiz şüphe ve tereddütler. Yapay ilgi gösterme. Konuşma ve izah etme olmadan, karşı tarafın hareketlerini, düşüncelerini yorumlamaya ve tahmin etmeye çalışma. Geçmişteki üzücü ve tatsız olayların sık sık gündeme getirilmesi. Sorulan soruları cevapsız bırakma. Bireylere söz ile baskı kurmaya çalışma. Abartılı bir şekilde onaylama veya reddetme. Sık sık öneride bulunma veya kişisel düşünceleri kabule zorlama. Suçlama, eleştirme, olumsuz değerlendirmeler yapma. Emir verme, tehdit etme. Samimiyetten uzak kalma, yalan söyleme. Alay etme, küçük düşürmeye çalışma, fikirlere değer vermeme. Olayların olumsuz yönlerini çıkarmaya çalışma. Küçük hataları çok abartma. Fedakârlığı devamlı karşı taraftan bekleme. Ortak faaliyetlere gereken önemi vermeme ve Karşıdakini ifade etme imkânı tanımama. İlişkilere kendi dünyaları, algıları, düşünceleri ve beklentileri doğrultusunda bakmak kadını hayal kırıklığına sürükleyebilir. Beklentileri erkek tarafından karşılanmaması kadını erkekten uzaklaştırır. Erkeğin tepkisi öfke ve kızgınlık patlamaları şeklinde olabilir. Kendini değersiz ve önemsiz hissedebilir. Birbirini anlama çabası yerine birbirini yargılama ve suçlama eğilimi içersinde olabilirler.