Gw8 enstrüman sesleri arşivi ve özel gw8.svd oluşturma web sitesi.Aşağıdaki linki tıklayın.


Roland Gw8 Online Enstrüman Sesleri yükleme ve svd oluşturma