Ramazan Dolayısıyla Tebrikleşmek Câiz midir?


Allâme Şeyh Sâlih b. Fevzân el-Fevzân hafizehullah***8217;a soruldu:
Soru: Ramazan ayı girdiği zaman pek çok kimsenin birbirlerini şu sözlerle tebrik ettiklerini duyarız: ***8220;Ramazanınız mübârek olsun.***8221; Bunun dînde bir aslı var mıdır? Bize bir fetva veriniz.

Cevap: Ramazanın girişi münâsebetiyle tebrikleşmekte bir sakınca yok tur. Çünkü Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem de ashâbına Ramazanın girdiğini müjdeler ve onları sâlih ameller işlemeleri için teşvik ederdi. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: ***8220;De ki: Ancak Allah***8217;ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.***8221; [Yûnus, 58]

Bu ay münâsebetiyle tebrikleşmek ve gelişine sevinmek, iyilik ve hayır yap ma arzusuna delâlet eder. Selef, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem***8217;i taklit ede*rek, Ramazan ayının gelişini birbirlerine müjdelerdi. Nitekim Selman***8217;dan gelen uzun hadîsinde Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: ***8220;Ey insanlar! Büyük ve mübârek bir ay sizi gölgelendirmiştir...***8221;

[el-Muntekâ, 3/123]alıntı...