MAHALLİ KELİMELER
Milletlerin ortak olarak kullandıkları kültür dilinin yanında, her yörenin kendine has olan ağız özellikleri ve kullandıkları kelimeler vardır. Bu kelimeler ya kültür dilinde var olan bazı kelimelerin bozulması sonucu ortaya çıkarlar, ya da kültür dilinde bulunmayan o yöreye has olan kelimelerdir. Elbistan ve köylerinde bu tür kelimelere bol bol rastlanmaktadır.

LÜGATÇEMİZYemeniye kelik, yoğurda katık

Bulgur pilavına aş, derler bizde

Genç horoza celfin, pilice ferik

Kümese yollarken kişş, derler bizdeBüyük bakraş satır, küçükse sitil

Kerpiç duvardaki hatıla, katil

Tohumlara bider, fidana çitil

Büyük leğenlere teşt, derler bizdeKocamana iri, ibriğe güğüm

Dünür isteyici, ilmekse düğüm

Rüşvete bartıl der, şiire deyim

Rüyâ âlemine düş,derler bizdeMirasçıya hısım, taksime paylaş

Huysuzlara vedsiz, akrana taydaş

Hanıma küldöken, flörte oynaş

Mendil sallamazlar hişş, derler bizdeAz önce debiyak, demine bayak

Kurnazlara kodoş, kibara kıyak

Çukurtaşa sağlık, dağlara koyak

Yaz bahar eyyamı hoş derler bizdeBir dakika bitti, döven ise gem

Kız kardeşe bacım, ağabeye edem

Güzel olmuşa peh, ilaçlara em

Su veren toprağa leş, derler bizdeVereme ince ağrı, öksürüğe çor

Merdivene süllüm, konuşmaya şor

Meyilliye yörep, acemiye tor

Bir kısım peynire keş, derler bizdeÂşık deyişetçi, buyur ise ne

Peki demek için kısa yoldur, he

Kenarı oyalı baş örtüsüne

Bazen bürük, bazen şeş, derler bizdeİhtimal elleham, hatırla, taman

Biberli salçanın lakabı, çaman

Gömlek için yelek, kilota tuman

Söyledikçe VASFİ coş, derler bizdeBeğenecek hali tarif ederken

Arı sili gökçek, peh derler bizde

Unutma emi der şehre giderken

Unutmam demezler, eh derler bizdeAmeleye ırgat, yokuşa bayır

Bıkkınlığa ateh, sevaba hayır


Çok bilmişe eke, kollaya gayır

Üzüm reçeline teh derler bizdeGörünüşe gılap, tuzaklara al

Dertlenmeye macca,

Fiyakaya paya, öğünme koval

Demir çivilere mıh, derler bizdeGeçimsize ırsız, güzele keleş

Çukurlara eksik, bedavaya beleş

Israra tebelleş, gülece kalleş

Çocuk korkutulurken öh, derler bizdeÖlü öldü, su sulandı deyimi

Un öğüttüm, lafı daha iyi mi?

Cimrilere kısmık, sözün kayımı

Yükseklik hattına zeh, derler bizdeNikahlıya haklı, yengeye guma

Dalkavuk’ a göpçü, şaştımı tama

Ağız kavgamızın adı cangama

Anlaştık demezler hah, derler bizde