Papağan, papağansılar (Psittaciformes) takımını oluşturan kıvrık gagalı, etli ve kalın dilli, parlak tüylü, sıcak yerlerde yaşayan kuş türlerine verilen ad
Anatomileri

Ayakları kısa ve ikisi önde, ikisi arkada olmak üzere dört parmağa sahiptir Ön parmakların dipleri kısa bir zarla birbirine bağlıdır Arkaya yönelik birinci ve dördüncü parmak geriden kavrar ve gaganın yardımı ile çeviklikle tırmanabilir Tırmanma anında gagalarını üçüncü bir ayak gibi kullanma özelliklerinden dolayı en iyi tırmanıcı kuşlar olarak kabul edilirler
Kalın ve kıvrık üst gaga hareketlidir Alt gaga ise yiyecekleri kırmada tabla vazifesi görür Dil, kalın ve etlidir Aynı zamanda dokunma organı görevini de yapar
Papağanların kanatları nispeten kısadır Bununla beraber, Yeni Zelanda papağanı hariç hepsi iyi uçucudur Genelde çift veya grup halinde çığlık çığlığa uçarlar Avustralya'da yaşayan kakadular, binlerce fertten meydana gelen sürüler halinde seyahat ederler
Beslenirken veya dinlenirken çok sakindirler Yeşil renklileri o kadar iyi kamufle olur ki, çoğu zaman farkedilmezler Tüyleri yeşil hakim olmak üzere kırmızı, mavi, sarı, beyaz ve siyah olabilirPapağanın konuşma özellığı fazla olmasından , insanların dediğini tekrarlayan kuş türüdür
Yaşantıları

Papağanlar tabii halde ağaçlarda yaşarlar Ancak insan sesini ve melodileri ezberleyerek tekrarlama kabiliyetlerinden dolayı, birçok evde kafeslerde beslenirler Kafeslerine çiğnemeleri için ağaç parçaları koymak faydalıdır Yuvalarını ağaç kovuklarına, kaya yarıklarına yaparlar Eşler birbirlerine bağlıdır İri yapıda olanların dişileri yılda 2-3, küçükleri ise daha çok yumurta yaparlar
Beslenme

Çeşitlerine göre tomurcuk, çiçek, meyve ve tohumlarla beslenirler Bu arada hayvansal besin alan birkaç tür de mevcuttur
Konuşma

Papağanlar, çok kuvvetli hafızaları sayesinde öğrendikleri sözcükleri anlamlarını bilmeden tekrar ederler Doğada özgürken insanlarla hayvanları taklit etmedikleri tetkik edilerek anlaşılmıştır En tanınmış konuşan türü jako'dur Erkekler dişilerden daha iyi konuşur Yeni bir kelimeyi öğrendikleri zaman memeliler gibi mükafat beklemezler Verilecek cezadan da anlamazlar Eğitimleri sabır ister
Türlere göre papağanlar içersinde en çok konuşma yeteneği olanlar şöyle sıralanabilir;
Jako,(Gri papağan)
Amazon,

Muhabbet kuşu,
Lori,
Kakadu,
Ara,
Cennet Papağanı,,
Sultan Papağanı
Muhabbet kuşu gibi bazı türlerin konuşmaları ıslığa benzer olduğu için farkedilmeyebilir, bununla beraber gri papağan, amazon papağanı, ara ve kakadu gibi türler net ve anlaşılır şekilde konuşabilir Kuşların konuşma yeteneğini, eğitim, genetik ve geçmiş deneyimler etkileyebilmektedir
Papağanlar kuşlar sınıfı içersinde beyin organizasyonu en gelimiş canlılar olarak, sebep-sonuç ilişkisi kurmakta oldukça başarılıdırlar Örneğin telefon çaldığında "alo" ya da kapı çaldığında "kim o" gibi kelimeleri söyleyebilirler Bu tarz kelimeleri söyletmenin öncelikli olarak eğitimle ilgili olduğunu belirtmek gerekir