Dilemin ti buye ji ber hez kirina te (Kalbim Susamıştır aşkından)
Tu ne bir bide, ne ji xuya dibe ( Ne unutulursun ne de bana görünürsün)
Ez li ku meze dikim tu li ber çawe min e ( Nereye baksam gözlerimin önündesin)
Ez dibem werim ba te, rasti xeyal dibe (Yanına geleyim desem gerçekler hayal olur)
Kijan re min tine ez nizanım li bat e (Hangi yollar beni sana getirir bilmem)
Ma siterken tene xar bila bibe roniya me( Kayan Yıldızlar aydınlığımız olsun)
Deste xwe vedikim hejar u hesir mame ( Ellerimi Açarım Dilençi ve esir kalmışım)
Bang ji xwede dikim ji bo qedera me…( Allaha yakarırım kaderimiz için)

Çima Yare Çima çima (Neden yarim neden neden )
Ji çaven me hesir nema ( Gözlerimizde yaş kalmadı)
Ev çend sale ez heviya te mam ( Kaç yıldır seni beklerim)
Xwen ü Xeyal be te neman ( Sensiz Hayal ve rüya kalmadı)

Evina te pir xedar e (Aşkın Amansızdır)
Roj l ime bü meh ü salek (Günler ay ve yıllar gibi oldu)
Base edi min vegere (Yeter artık bana dön)
Birin kür e, kür dinalim ( Yara derindir derinden inlerim)

Çima Yare Çima çima (Neden yarim neden neden )
Ji çaven me hesir nema ( Gözlerimizde yaş kalmadı)
Ev çend sale ez heviya te mam ( Kaç yıldır seni beklerim)
Xwen ü Xeyal be te neman ( Sensiz Hayal ve rüya kalmadı)

Pir giriyam te guh nekir( Çok ağladım ses vermedin)
Kula dilem derman nekir( Gönlümün yarasına merhem sürmedin)
Wek bilbilek ji gul vekir( Bülbül için açtı gül)
Ez bum dengbej çare nekir( dengbej oldum çare etmedi)


Çima Yare Çima çima (Neden yarim neden neden )
Ji çaven me hesir nema ( Gözlerimizde yaş kalmadı)
Ev çend sale ez heviya te mam ( Kaç yıldır seni beklerim)
Xwen ü Xeyal be te neman ( Sensiz Hayal ve rüya kalmadı)

http://www.youtube.com/watch?v=TBQYLvZ_IUY