AJALÊN KEDÎ
Navê ajalan li bin wan binivîse!
12
3


4
5
67

89


10


1112

mî(2) pisîk(3) hesp(10) çêlek(8)
ga(7) elok(9) mehîn(11) qaz(12)
nêrî(4) bizin(5) kûçik(6) beran(1)