Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  !!İlayda!! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  11.Ocak.2009
  Mesajlar
  5,083
  Konular
  10778
  Aldığı Beğeni
  2
  Verdiği Beğeni
  0

  Kürtçe - Türkçe Sözlük

  :a: Kürt alfabesinin ilk harfi, dişil cins edatı.
  Abadan: mamur.
  abadanî: bayındırlık.
  abagine: cam, billur.
  abajûr: abajur.
  abal: dönme.
  aborandin: geçindirmek.
  aborî: ekonomi, iktisat, geçim, maîşet.
  aborîn: geçinmek.
  aboriya xerîdariyê: tüketim ekonomisi.
  aborîzan: iktisatçı, ekonomist.
  acente: acente.
  aciz: 1.aciz. 2.çaresiz.
  aciz kirin: kızdırmak, rahatsız etmek.
  acûr: acur.
  adan: 1.besin. 2.bereketli, mümbit, verimli.
  adan lê bûn: bereketlenmek.
  adanî: bereket, bereketlilik, randıman, verim, verimlilik.
  adar: Mart ayı.
  ade: 1.yabancı ot. 2.şirret, sırnaşık. 3.ısırgan böcekler.
  ade bûn: sırnaşmak.
  ade kirin: yabancı otlardan temizlemek.
  adem: adam, insan.
  adet: adet, töre.
  adetî: normal, töreye uygun.
  adû: ısırgan böcekler.
  afat: afet.
  aferande: eser, yapıt.
  aferandin: yaratmak, meydana getirmek, türetmek.
  aferandinerayî: yaradılış.
  aferîde: mahluk, yaratık.
  aferîn: varol, aferin.
  aferîndêr: türetici, yaratıcı.
  aferînek: karakter.
  aferînî: seciye.
  afir: yemlik.
  afirandîn: yaratılmak.
  afîş: afiş.
  Afrîka: Afrika.
  Afrîka Başûr: Güney Afrika.
  Afrîn: Suriye’de bir Kürt şehri.
  agah: haber, duyum.
  agahdar: bilgili, haberdar, vakıf.
  agahdar bûn: vakıf olmak, haberdar olmak.
  agahdar kirin: bildirmek, haber vermek, haberdar etmek.
  agahî: haber, bilgi, malumat.
  agihandin: haber vermek, bildirmek.
  agir: ateş.
  agir barandin: ateş yağdırmak.
  agir berdan: ateşe vermek.
  agir best: ateş kes.
  agir girtin: ateş almak, ateşlenmek.
  agir kirin: ateş etmek.
  agir vêxistin: ateş yakmak.
  agirbaz: ateş cambazı.
  agirber: ateşli silah.
  agirbir: ateş düşürücü.
  agirçav: atak.
  agirdadan: ateş yakmak.
  agirdank: ateşlik.
  agire: frengi.
  agirgeh: ateş yakılan yer.
  agirgir: kolay tutuşan.
  Agirî: Ağrı şehri.
  agirkuj: itfaiyeci.
  agirnak: yakıcı, ateş gibi, ateşli, ateş rengi.
  agirok: fitneci.
  agirparêzî: ateşe tapmak.
  agirten: ateşçi.
  agirxweş: sempatik.
  ah: ah, ilenç.
  aheng: ahenk, ritim, uyum, mutabakat.
  ahengdar: uyumlu, ritimli.
  Ahûramazda: Zerdüşt inancında iyilik tanrısı.
  aj: filiz, sürgün.
  aj dan: filizlenmek.
  ajal: sürü, küme, grup, zümre, güruh.
  ajda: filiz verdi.
  ajinîn: dişleri kürdan vs. ile karıştırmak.
  ajne: yüzücü.
  ajo: güdü.
  ajodar: güdümlü.
  ajotin: 1.ekin ekmek. 2.sürmek, gütmek.
  ajotin pêş: ileri sürmek.
  ajovan: sürücü, şoför.
  akademî: akademi.
  Akre: Irak’ta bir Kürt kenti.
  akredîtîf: akreditif.
  akû: akü, akümülatör.
  al: alem, bayrak.
  al çikandin: bayrak dîkmek.
  al daxistin: bayrak indirmek.
  al kêşan: bayrak çekmek.
  alandin: ambalajlamak, sarmak.
  alastin: yalamak.
  alav: 1.alev 2.alet, edevat.
  alayî: ask. alay
  alaz: niyetlenme, kastetme.
  Alban: Arnavut.
  Albanî: Arnavutça.
  Albanya: Arnavutluk.
  album: albüm.
  albumîn: albümin.
  alemdar: bayraktar.
  alerjî: alerji.
  alî: cihet, yan, cenah, taraf, yaka, yön.
  alî girtin: taraf tutmak.
  alif: kışlık hayvan yemi.
  alîgir: yandaş, taraftar, taraflı.
  alîn: birbirine geçirmek, dolamak.
  aliqîn: birbirine dolanmak.
  alistin: yalamak.
  alkol: alkol.
  Alman: Alman.
  Almanî: Almanca.
  Almanya: Almanya.
  almas: elmas.
  aloq: bademcik.
  altaxî: ihbar, ispiyon.
  altaxî kirin: ihbar etmek.
  altaxîname: ihbarname.
  alternatîf: alternatif.
  alû bûn: kamaşmak.
  alûçe: erik.
  alûde: pisliğe bulaşan.
  alûle: 1.dar sokak. 2.koridor.
  alûs: sahte kibarlık, sahte davranışlı.
  amade: amade, hazır.
  amade be: hazır ol!
  amade kirin: hazırlamak.
  amadexwer: hazır yiyici.
  amadeyî: hazırlık.
  aman: kap-kacak.
  ambargo: ambargo.
  ambûlans: ambulans, cankurtaran.
  ambûr: tesisat, enstrüman.
  ambûrîn: alet, malzeme.
  ambûrsaz: tesisatçı.
  Amed: Diyarbakır.
  Amêdî: Irak’ta bir Kürt kenti.
  amêjen: alaşım, terkip.
  Amêrîka: Amerika.
  Amêrîkayî: Amerikalı.
  amir: amir.
  amîral: amiral.
  amoj: amca karısı.
  amojin: amca karısı.
  amojkar: eğitimci, pedagog.
  amojkarî: pedagoji.
  amper: amper.
  ampûl: ampul.
  Amsterdam: Amsterdam(Hollanda’nın başkenti).
  Amûda: Suriye’de bir Kürt kenti.
  amûr: tesisat, enstrüman.
  an: 1.ya, veya (hut), yahut. 2.yoksa. 3.çoğul edatı.
  an jî: ya da.
  ananas: ananas.
  anarşî: anarşi.
  Anatoliya: Anadolu.
  anatomî: anatomi.
  andêr: soyka.
  angaje kirin: angaje etmek.
  angajman: angajman.
  ango: yani, demek ki.
  anîn: getirmek.
  anîn ba hev: bir araya getirmek.
  anîn ber hev: bir araya getirmek.
  anîn bîr: anımsatmak, çağrıştırmak.
  anîn cem hev: yan yana getirmek.
  anîn pêş: ileri almak.
  anîn ser çokan: diz çöktürmek.
  anîn ziman: dile getirmek
  anîs: anason.
  anix: anason.
  anket: anket.
  anormal: anormal.
  ansîklopedî: ansiklopedi.
  Antartîka: Antarktika.
  antên: anten.
  antîlop: antilop.
  antrenman: antrenman.
  antrenor: antrenör.
  aort: aort.
  ap: amca.
  apandîsîd: apandisit.
  aqar: alan, arazi, yüzölçümü.
  aqil: akıl, us.
  ar: 1.ateş. 2.ar, haya.
  aram: 1.huzur, sükunet, gönenç, istikrar, huzurlu, sakin.
  aram bûn: huzur bulmak, sakinleşmek.
  arambexş: huzur veren.
  aramdar: huzur verici, sakinleştirici, müsekkin.
  aramgah: 1.istirahat yeri. 2.kabir.
  aramxane: huzurevi.
  aran: sancılanmak, elem.
  araq: rakı.
  ararot: mama.
  arask: donatı, teçhizat.
  arastek: 1.donanım. 2.ziynet.
  arastekar: dekoratör.
  arastî: bezenmiş, donatılmış, teçhiz edilmiş.
  arastin: bezemek, donatmak, teçhiz etmek.
  arav: bulaşık suyu.
  aravî: nargile.
  ard: un.
  ardik: irmik.
  ardû: katı yakıt.
  arena: arena
  argon: ateş rengi.
  argûşk: bademcik.
  arî: 1.kül. 2.yardım. 3.Hint-Avrupa’lı.
  arihandin: acıtmak, ağrıtmak.
  arihîn: acımak, ağrımak.
  arîk: tavan.
  arîkar: asistan, yardımcı.
  arîkarî: yardım.
  arîkarî kirin: yardım etmek.
  arîkarî xwestin: yardım istemek.
  arîkarîxwaz: yardımsever.
  arîle: kadın görünüşlü erkek.
  arimîn: dinlenmek.
  aring: koyun ve keçilerin genel adı.
  arîperwer: yardımsever.
  arîşe: problem.
  arîşen: manevi, maneviyat, moral.
  arîtmetîk: aritmetik.
  arîxen: emin.
  arîxen bûn: emin olmak.
  arizî kirin: özelleştirme.
  arkolk: maşa.
  arkork: fırın küreği.
  armanc: amaç, hedef, gaye, erek.
  armûş: üzüm posası.
  arşîv: arşiv.
  artêş: ordu.
  artêşgeh: ordugah.
  artêşxane: orduevi.
  artîşok: enginar.
  arû: salatalık.
  arûng: erik.
  arvan: un, kışlık erzak.
  arvane: dişi deve.
  Aryan: Hint-Avrupalı.
  arzing: çırpı.
  asav: ur.
  asê: 1.asi, şaki. 2.yalçın.
  asê bûn: direnmek.
  asê kirin: güçlendirmek, tahkim etmek.
  asêgeh: kale, müstahkem mevki, hisar.
  asîd: asit.
  asîman: gök, gökyüzü.
  asîmanzanî: astronomi.
  asîw: bela.
  ask: geyik.
  asmin: ufuk.
  aso: ufuk.
  Astan: Satürn.
  asteng: 1.mâni, mania, güçlük, engel. 2.dar geçit.
  asteng bûn: engel olmak.
  asûde: asude.
  asûn: durum, vaziyet.
  Asya: Asya.
  aş: değirmen.
  aşê qehwê: kahve değirmeni.
  aşêf: yabani otları ayıklama işi.
  aşik: 1.kahve değirmeni. 2.mide.
  aşît: çığ.
  aşîtî: barış, sulh.
  aşîtîperwer: barışsever

  aşîtîxwaz: barışçı.
  aşkartin (diaşkêre, biaşkêre) : açıklığa kavuşturmak.
  aşvan: değirmenci.
  aşxane: lokanta, restoran.
  aşxanevan: lokantacı.
  ataşe: ataşe.
  atlet: atlet.
  atletizm: atletizm.
  atom: atom.
  av: su.
  av çikiyan: su tükendi (kesildi).
  av standin: su almak.
  ava: bayındır, imar, mamur.
  ava berbejî: maden suyu.
  ava bûn: bayındır olmak.
  ava kelandî: kaynar su.
  ava kirin: bayındır hale getirmek, imar etmek, inşa etmek, kalkındırmak, mamur duruma getirmek.
  ava sûsê: meyan kökü suyu.
  avabûyî: mamur.
  avadanî: bayındırlık.
  avahî: 1.bayındırlık. 2.inşaat, bina, bayındır yer.
  avahiya bingehîn: altyapı.
  avahiya jorîn: üstyapı.
  avanî: meskûn.
  avans: avans.
  avantaj: avantaj.
  avdan: sulama.
  avdanî: sulama.
  avdank: su kabı, sürahi.
  avde: bir boy iplik.
  avdêr: sulama işini yapan kişi.
  avdestxane: helâ.
  avdonk: tirit.
  averû: ebru, yüz suyu.
  avêtin: atış, atmak.
  avêtin zindanê: hapsetmek, zindana atmak.
  avêtinhev: atışmak.
  avgon: mavi.
  avgoşt: et suyu.
  avî: sulu, sulak.
  avîje: temiz.
  avik: atmık, meni, sperma.
  avis: gebe, hamile.
  avisî: gebelik.
  avjen: yüzücü.
  avjenî: yüzme.
  avjenper: yüzgeç.
  avjîn: abıhayat.
  avkêş: 1.saka, sucu. 2.tulumba.
  avnûsk: mürekkep.
  avpijen: fıskiye.
  avrêjk: pisuar.
  Avrêl: Nisan ayı.
  avreşî: katarakt (göz).
  avsark: içine kar veya buz konarak soğuk su saklamaya yarayan kuyu.
  avşile: olgunlaşmamış üzüm suyu.
  avteng: suyun daraldığı yer, boğaz.
  avyar: saki.
  avzêl: ilkbaharda akan ve ilkbahar bitince kuruyan pınar, bahar pınarı.
  avzêm: ilkbaharda akan ve ilkbahar bitince kuruyan pınar, bahar pınarı.
  avzêr: yaldız.
  avzêr kirin: yaldızlamak.
  avzûng: kayış tokası.
  awa: durum, hal, vaziyet, metot, yöntem.
  awan: fitneci.
  awanî: fitne, fesat.
  awarte: olağan dışı, istisnai.
  awartin: istisna etmek.
  awaz: beste, ezgi, makam, melodi, ses.
  awêne: ayna.
  awir: sert bakış.
  ax: 1.toprak, 2.ah,ilenç.
  axa: ağa.
  axaftin: konuşma.
  axareş: kara toprak.
  axîn: ahlama, sızlanma.
  axîn kişandin: ah çekme.
  axiv: yaranın azması.
  axret: ahret.
  axund: hoca, ayet ya da dua okuyan kişi.
  axur: ahır.
  axûrk: tatarcık.
  aya: acaba.
  ayend: gelecek.
  ayet: ayet, delil.
  ayîn: tören.
  az: dolgun, ihtiraslı, tutkulu.
  aza: özgür, hür.
  azad: özgür, hür.
  azadî: hürriyet, özgürlük.
  azadî bûn: kurtulmak.
  azadî kirin: özgür bırakmak, kurtarmak.
  azar: azar.
  azar lêdan: paylamak.
  azeb: bekar, ergen.
  azebî: ergenlik çağı.
  Azerî: Azeri.
  azgîn: hırslı.
  azîn: usul.
  azirandin: azarlamak.
  azmend: hırslı.
  azmûn: imtihan, sınav, tecrübe.
  azmûn bûn: imtihan olmak, denenmek.
  azmûn kirin: imtihan etmek, denemek, tecrübe etmek.
  azmûna devkî: sözlü sınav.
  aznîf: bir çeşit domino oyunu.
  azwer: hırslı, tutkulu, hırs,

 2. #2
  !!İlayda!! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  11.Ocak.2009
  Mesajlar
  5,083
  Konular
  10778
  Aldığı Beğeni
  2
  Verdiği Beğeni
  0
  : Kürt alfabesinin üçüncü harfi.
  cabarandin: kaynaştırmak.
  cabarîn: kırık bir şeyin (cam, kemik) kaynaşması.
  cacim: 1.işlemeli kilim, 2.yatak örtüsü.
  cacir: ceviz içinin dövüldükten sonra balda kaynatılmasıyla elde edilen yiyecek.
  cahş: sıpa.
  came: elbise.
  came xew: uyku tulumu.
  camedan: elbiselik, gardrop, vestiyer.
  camedar: vestiyerci.
  camêr: centilmen, cömert, mert.
  camêrî: mertlik.
  camid: nesne, obje.
  camidî: nesnel, objektif.
  camûs: manda.
  can: can.
  canbaz: 1.hayvan alım ve satımı ile uğraşan kişi, 2.alım ve satımda hile ve sahtekarlık yapan kimse, 3.akrobat, cambaz.
  canberî: karides.
  canega: tosun.
  canfes: halis ipekten dokunan kumaş.
  canfîda: fedaî, serdengeçtî.
  cangorî: şehit.
  canhêştir: zürafa.
  canî: tay.
  car: kez, misli.
  car caran: arada sırada.
  cara yekem: ilk defa.
  caran : arada bir, bazen.
  carandin: yinelemek.
  carcim: yatak örtüsü.
  carek din: bir daha, bir dahaki sefere.
  carî: tekrar.
  carî kirin: tekrar etmek.
  caris: kötü laf, küfür.
  cariye: halayık.
  carna: arada bir, bazen.
  carnan: arada bir, bazen.
  carû: sıva.
  carûd: kül küreği.
  catir: kekik otu, mercanköşk.
  catirî: kekik otu, mercankök.
  caw: bez, tekstil.
  cawbir: makas.
  cawî: elti.
  cawîdan: ebedi, sonsuz.
  cawker: tekstil dokumacısı.
  cax: tahta veya demir korkuluk.
  caxik: ızgara.
  cazû: cadı.
  ceban: dönek.
  cebar: kırıkçı.
  cebil: harç.
  cebirxane: cephane.
  cedew: nasır.
  cefen: fabl.
  ceh: arpa.
  cehimîn: gebermek.
  cehşik: sıpa, toy.
  cehter: kekik.
  cehzeran: arpaların sararma zamanı, haziran ayı.
  cejn: bayram.
  cejna neteweî: milli bayram.
  cejnî: bayramlık.
  celab: hemcinslerini pusuya düşürmekte kullanılan kuş.
  celad: cellat.
  celeb: 1.biçim, tarz, tür. 2.kesime götürülen koyun sürüsü.
  celebdar: koyun ticaretiyle uğraşan kimse.
  cem: 1.büyük sepet. 2.yükün bir tarafı, iki denkten biri. 3.bir kimsenin ya da bir şeyin yanı, nezd. 4.Alevi ayini.
  cemciqandin: sıvıları karıştırmak, çalkalamak.
  cemed: don, buz.
  cemedanî: bir tür sarık.
  cemidandin: dondurmak.
  cemidî: donmuş.
  cemidîn: donma, donmak.
  cemik: sırtta veya omuzda taşınan torba ya da çanta.
  cemser: kutup.
  cenan: sebze yetiştiricisi.
  cenanî: sebze yetiştiriciliği.
  cencere: düven.
  cendek: leş.
  cendere: 1.dokumaları parlatmakta kullanılan bir alet. 2.sıkma makinası.
  cendirme: jandarma.
  ceng: harp, muharebe, savaş.
  cengawer: savaşkan, savaşçı.
  cengene: her türlü edepsizliği yapmaktan kaçınmayan kimse, çingene.
  cengkeştî: savaş gemisi.
  cênig: favori, şakak.
  cer: 1.küp. 2.vida.
  cer kirin: vidalamak.
  cerb: deney.
  cerbader: tornavida.
  cerd: 1.birlik, müfreze. 2. büyük baskın, büyük saldırı.
  cerde: korsan.
  cerdel: kova.
  cerge: daire, halka.
  cergebez: üzerine iç yağı sarılarak şişe takılan ve ateşte kızartılan ciğer.
  cergewî: daire gibi.
  ceribandin: denemek, sınamak, tecrübe etmek.
  ceribîn: denenmek, sınanmak, tecrübe edilmek.
  cêrifk: saplı süpürge.
  ceriye: tahtadan yapılan küçük pres.
  ces: alçı.
  cew: kırkma makası.
  cew kirin: kırkmak.
  cewdik: su matarası.
  cewêlek: lumpen.
  cewenke: matara.
  cewî: çam sakızı.
  cêwî: ikiz.
  cewr: büyük balık.
  cewrik: enik.
  cewtik: deri el çantası.
  ceynik: şakak, favori.
  cêz: 1.hububat yığını. 2.cihaz, çeyiz.
  ceza: ceza.
  cezayê giran: ağır ceza.
  cezayê mirinê: ölüm cezası.
  cezayê pereyî: para cezası.
  cezayê sermedî: müebbet hapis cezası.
  cezayê sivik: hafif ceza.
  cezayê zîndan ê: hapis cezası.
  cezwe: kahve cezvesi.
  cî : yer, makam.
  cibil: züğürt.
  cîderk: mahreç.
  cîger: ciğer.
  cîh: yer, makam.
  cîh anîn: yerine getirmek, infaz etmek, ifa etmek.
  cîh dîtin: yer bulmak.
  cîh kirin: istihdam etmek, yerleştirmek.
  cîh tijî kirin: yerini doldurmak.
  cîhan: âlem, evren, cihan.
  cîhangîr: fatih.
  cihaz: çeyiz.
  cîhaz: aygıt.
  cihê: ayrı, değişik.
  cihê bûn: ayrılmak.
  cihêgirtin: tecrit etmek.
  cihêl: cahil.
  cîher: bir eşyanın gideceği yer.
  cihêreng: değişik, farklı.
  cihêtî: ayrılık, farklılık, değişiklik.
  cîhgir: yedek.
  Cihû: Yahudî.
  cîhyê bilind: yüksek yer.
  cij: küçük çocuklara tehlike uyarısı.
  cil: giysi, elbise.
  cil lê kirin: giydirmek.
  cil li xwe kirin: elbise giyinmek.
  cilbend: klasör.
  cildank: elbiselik, gardrop.
  cilq: çürük.
  cilwe: kur.
  cilwe kirin: kur yapmak.
  cimciqandin: ağzına kadar doldurmak.
  cin: cin.
  cinaq: lades kemiği.
  cînar: komşu.
  cînav: adıl, zamir.
  cînavên kesîn: şahıs zamirleri.
  cînavên xwedanî: mülkiyet zamirleri.
  cinawir: yırtıcı hayvan, canavar.
  cincilandin : durulamak.
  cincilî: duru, durulmuş.
  cincilîn: durulmak.
  cindê: azize.
  cindî: yakışıklı, aziz, her şeyin güzel ve alımlısı.
  cinên: sebze bahçesi.
  cingal: büyük orman.
  cinûs: lanetli kişi, melanet.
  cinûsî: melûn, lanetli.
  cîran: komşu.
  cîrantî: komşuluk.
  cîraz: gizli yer.
  cird: büyük fare.
  cirîd: atla oynanan bir oyun, cirit.
  cirik: çırçır makinası.
  cirk: merhem.
  cirm: cereme.
  civak: 1.toplum. 2.kurul, heyet. 3.meclis.
  civandin: toplamak.
  civat: 1.toplum. 2.kurul, heyet. 3.meclis.
  civata dagerî: denetleme kurulu.
  civata neferma: sivil toplum.
  civata neteweî: millet meclisi.
  civata şarevaniyê: belediye meclisi.
  civata wezîran: kabine, bakanlar kurulu.
  civatgeh: toplantı yeri.
  civatî: toplumsal, içtimai.
  civatnas : toplumcu.
  civatnasî: toplum bilim, sosyoloji.
  civîn: 1.birikmek, toplanmak. 2.toplantı, içtima.
  ciwan: genç.
  ciwan bûn: gençleşmek.
  ciwanî: gençlik.
  ciwanik: bayan, hanım, hanımefendi.
  cîwar: yöre, dolay, etraf.
  cixare: sigara.
  cixaredank: sigaralık.
  cixiz: mızıkçı.
  ciyawaz: 1.ihtilâf. 2.farklı imtiyazlı.
  ciyawazî: ihtilâf.
  co: 1.ark. 2.kanal, mecra.
  cobir: dana burnu.
  cohnî: dibek.
  col: sürü.
  colandin: sallanmak.
  colane: salıncak.
  Coleke: Yahudi.
  Colemerg: Çölemerik, Hakkari.
  coleq: yarıcı.
  comerd: cömert, bonkör, tok gözlü.
  coq: ur.
  coqîn: sadme.
  coş: coşku, galeyan.
  coşandin: coşturmak.
  coşdarî: coşkunluk.
  coşî: coşku.
  coşîn: coşmak, kaynamak, galeyana gelmek.
  cot: çift.
  cot kirin: çift sürmek.
  cotbûn: çiftleşme.
  cotik: ikiz.
  cotkar: çiftçi.
  cotkarî: çiftçilik.
  coxîn: harman.
  Coxînan: Haziran ayı.
  cozerdan: arpaların sararma zamanı, haziran ayı.
  cûda: değişik.
  cûda bûn: farklılaşmak.
  cûdabûnî: farklılık.
  cûdakarî: ayrılıkçılık.
  cûdayî: ayrılık, değişiklik, farklılık.
  Cudî: efsanevi Kürt dağı, Cudi dağı.
  culbe: fig bitkisi.
  culiq: hindi.
  cûm: sakız.
  cûmik: dokuma tezgahı.
  cûmikker: dokumacı, tekstilci.
  cûmikkerî: dokumacılık, tekstilcilik.
  cûn: 1.kurşuni (renk). 2.maviye çalan beyaz.
  cûrbicûr: türlü türlü, çeşit çeşit.
  cure: bodur.
  cûre: tür, türlü, nevi.
  cûre andin: sınıflandırmak.
  curn: kurna, küvet, yalak.
  cûtin: çiğnemek.
  cûz : cüz, kısım, Kur-an’ın bölümleri.
  cuzdanê bersê: hesap cüzdanı

 3. #3
  !!İlayda!! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  11.Ocak.2009
  Mesajlar
  5,083
  Konular
  10778
  Aldığı Beğeni
  2
  Verdiği Beğeni
  0
  Kürtçe - Türkçe Sözlük

  ç: Kürt alfabesinin dördüncü harfi.
  çadir: çadır.
  çak: iyi.
  çakbîn: hoşgörülü, optimist, iyimser.
  çakêt: ceket.
  çaktir: âlâ.
  çakûç: çekiç.
  çal: çukur.
  çal kirin: gömmek.
  çalab: çalab.
  çalabî: çelebi.
  çalak: aktif, atılgan, çevik, etkin, eylemci, faal.
  çalakî: aktivite, eylem, etkinlik, faaliyet.
  çalav: fosseptik çukuru.
  çalik: küçük çukur, girinti.
  çam: çam.
  çameçar: ister istemez, mecburen.
  çan: çan.
  çand: kült.
  çande: kültür.
  çandeyar: kültürlü.
  çandeyarî: kültürel, ekili.
  çandin: ekmek, ekim, hasat, tarım.
  çandinî: tarımsal, zirai.
  çankoç: kilise çanı.
  çankûş: Hıristiyanları, kiliseye gitmelerini sağlamak için kapılarını çalarak ya da seslenerek uyandıran kimse, zangoç.
  çanqil: çengel, kanca.
  çanqol: çengel, kanca.
  çanqol kirin: çengellemek.
  çap: 1.basım, baskı. 2.bir hububat ölçüsü.
  çap kirin: basmak.
  çapdêrî: basın-yayın.
  çapemenî: basın-yayın.
  çapgêrî : basın-yayın.
  çaplûkî çûn: emeklemek.
  çaplûs: yaltakçı, dalkavuk.
  çaplûsî: yaltaklık.
  çaplûsî kirin: yaltaklanmak.
  çapxane: basımevi, matbaa.
  çar: dört.
  çarax: çarık.
  çarçek: tepeden tırnağa silahlı kişi.
  çarçik: kare.
  çarçove: çerçeve.
  çarçove kirin: çerçevelemek.
  çardar: tabut.
  çardax: çardak.
  çarder: kapı çerçevesi, kapının takıldığı kasa.
  çare: çare.
  çare dîtin: çare bulmak.
  çarem: dördüncü.
  çarenîn: kaçınılmaz.
  çareser: çözüm, imkan.
  çareser kirin: çözmek.
  çareserî: çözüm.
  çariçî: köylerden azar azar koyun satın alıp, kente götüren ve orada kesip satan kimse.
  çarik: kadın çarşafı.
  çarîn: dörtlük.
  çarkoşe: dörtgen, dört taraf.
  çarmedor: dört taraf, etraf.
  çarmêrkî: bağdaş.
  çarmix: çarmıh.
  çarnikar: dörtgen, dört taraf.
  çarpê: dört ayaklı.
  çarpêkî: dört ayaklı olarak.
  çarşem: çarşamba.
  çarşev: çarşaf, nevresim.
  çarşî: çarşı.
  çartag: yüksek eyvan.
  çartil: tırmık.
  çarwe: raks edenlerin parmaklarına taktıkları madeni parçalar, zil.
  çaryek: çeyrek.
  çav: göz.
  çav beloq: patlak gözlü.
  çav berdan: göz dikmek, göz koymak.
  çav birçî: aç gözlü.
  çav gewher: çakır göz.
  çav miçandin: göz yummak.
  çav pê ketin: gözüne ilişmek.
  çav têr: tok gözlü.
  çavdamilandin: göz kapamak.
  çavdêr: gözetleyici, gözcü.
  çavdêrî: gözlem.
  çavdêrxane: gözetim evi, gözlemevi.
  çavengî: cimrilik.
  çavgeş: dostça bakış.
  çavhebîn: nazik.
  çavî: 1.göze, gözenek. 2.bölme, bölüm.
  çavik: lens.
  çavinî: nazar.
  çavinî kirin: nazar etmek.
  çavînok: kem göz sahibi.
  çaviya bilêtan: bilet gişesi.
  çavkanî: kaynak, kaynakça.
  çavmark: kuşkonmaz.
  çavnebar: kıskanç.
  çavnebarî: kıskançlık, çekememezlik.
  çavnêr: gözetleyici.
  çavnêrî: gözetim, nezaret, gözlem, gözetlemek.
  çavnifş: kıskanç.
  çavnifşî: kıskançlık.
  çavreşî: garaz, kıskançlık.
  çavsor: gözü kan bürümüş kişi.
  çavşkestî: yılgın.
  çavteng: pinti.
  çavtengî kirin: kıskanmak.
  çavtêr: tok gözlü, cömert.
  çavtirsandin: gözünü korkutmak.
  çavtirsyayî: çekingen, gözü korkmuş.
  çavzêlk: meraklı, yumuk gözlü.
  çavzîq: bön.
  çawa: nasıl?
  çawa be: nasılsa.
  çawîş: çavuş.
  çax: çağ.
  çaxa navîn: orta çağ.
  çaxa nêzik: yakın çağ.
  çaxa nû: yeni çağ.
  çaxa pêşîn: ilk çağ.
  çay: çay.
  çaydank: çaydanlık.
  çayxane: çayevi.
  çê: iyi.
  çê bûn: düzelmek, olmak, oluşmak, meydana gelmek, vücut bulmak.
  çê kirin: 1.iyileştirmek. 2.yapmak.
  çêbûnî: oluş.
  çehre: çehre, sima.
  çêj: lezzet, tat, zevk.
  çêj jê derxistin: tadını çıkarmak.
  çêj kirin: tatmak, tadına bakmak, çeşni.
  çêjî: tat.
  çêjtin: tatmak, tadına bakmak, çeşni.
  çek: 1çek. 2.silah. 3elbise, üniforma, zırh.
  çek danîn: silah bırakmak, mütareke.
  çekem: ardıç.
  çêker: yapıcı, tamirci.
  çêkirî: 1.yapılmış durumda olan. 2.suni, yapay.
  çêkirin: 1.onarmak, iyileştirmek. 2.yapmak, imal etmek, imalat.
  çêkirnoka zanistî: bilim kurgu.
  çêkirvan: imalâtçı.
  çekû: 1.ibare. 2.iki yüz elli kiloya eşit odun.
  çel: kırk.
  çelak : ucu çengelli değnek.
  çelefîk: çene kemikleri.
  çêlek: inek.
  çelem: kırkıncı.
  çelem girtin: lades tutuşmak.
  çeleme: lades kemiği, lades oyunu.
  çeleng: 1.yakışıklı, görkemli. 2.güçlü ve hızlı yürüyen kimse. 3.çelenk.
  çêlî: 1.yavru. 2.nesil.
  çelîg: çelik.
  çêlik: civciv, yavru.
  çêlik anîn : yavrulamak.
  çelitandin: sıyırmak.
  çelitîn: sıyrılmak.
  çelpandin: şaklatmak.
  çelpîn: şapırdamak, şapırtı.
  çelqandin: çalkalamak.
  çelt: sıyrık.
  çeltik: omuz çantası.
  çeltûk: çeltik.
  çelûz: çok soru soran ve sorusunda ısrar eden kimse.
  çem: 1.çay, ırmak, nehir. 2.çolak
  çemandin: eğmek, bükmek.
  çember: çember.
  çembil: 1.kaplara ve diğer şeylere takılan kulp. 2.kulp.
  çemçik: kepçe.
  çemçîr: küçük taneli, siyah renkli bir üzüm türü.
  çemçûr: bağ böceği.
  çemîn: eğilme, bükülmek.
  çempal: ek yük.
  çen: çene.
  çenberî: binek arabası.
  çenbil: kulp.
  çençûz: cimri.
  çend: kaç, birkaç.
  çend roj berê: bir kaç gün önce.
  çendek: birkaç.
  çendekek berê: bir süre önce.
  çendemî: uzun süreli olmayan.
  çenebaz: geveze.
  çenebazî: gevezelik.
  çeng: 1.kulaç. 2.arp, harp. 3.avuç.
  çeng kirin: avuçlamak.
  çengal: çengel, kanca.
  çengal kirin: çengellemek.
  çengî: dansöz, rakkase.
  çênî: küçük et parçası, dilim.
  çente: çanta.
  çente dest: el çantası.
  çente pelikan: evrak çantası.
  çentik: 1.çentik. 2.el çantası.
  çep: sol.
  Çepaxçûr: Bingöl.
  çepek: sapa.
  çepel: pis, pislikten kendini sakınmayan kimse.
  çeper: çeper, siper.
  çepgir: solcu.
  çepik: alkış.
  çepik hatin lêdan: alkışlanmak.
  çepik lêdan: alkışlamak.
  çepil: kolun dirsekle omuz arasındaki bölüm, kol.
  çepok: solak.
  çeprast: çapraz, çapraşık.
  çeprastî: çaprazlama, çapraşıklık.
  çeqçeqok: 1.mantar tabancası. 2.değirmen taşının ayar çubuğu.
  çeqel: çakal.
  çeqilandin: ayıklamak.
  çeqilîn: ayıklanmak.
  çeqîn: patlama, çatlama sesi, çatırdama.
  çeqmeq: çakmak.
  çeqûber: yarı otomatik.
  çêr: küfür, sövgü.
  çêr kirin: küfretmek, sövmek.
  çêrandin: otlatmak.
  çêrbaz: küfürbaz.
  çerçî: çerçi, kentlerden eşya alıp köylerde satan kimse.
  çêre: otlak.
  çêregeh: otlak.
  çêreger: otlayan.
  çerez: çerez, lezzetli yemekler.
  çêrî hev kirin: sövüşmek.
  çêrîn: otlamak, otlanmak.
  çerixîn: kendi ekseni etrafında dönmek.
  Çerkez: Çerkez.
  Çerkezî: Çerkezce.
  çerm: cilt, deri.
  çermik: zar.
  çermsor: Kızılderili.
  çerx : 1.çark. 2.dönence, burç.
  çerxe: tekerlek.
  çerxefelek: dönme dolap.
  çerxetûn: tava.
  çerxî: beş kuruş.
  çerxwan: çarkçı.
  çesp: rabt.
  çespandin: raptetmek.
  çespik: raptiye.
  çespîn: rapt olunmak.
  çeşnet: çeşit.
  çeşte: çeşit.
  çetare: ipekli elbise.
  çete: çete.
  çetel: çatal.
  çetel bûn: çatallanmak.
  çetin: çetin.
  çetir: paraşüt.
  çêtir: daha iyi, ehven.
  çêtir dîtin: yeğlemek, tercih etmek.
  çêtir girtin: yeğlemek, tercih etmek.
  çêtir kirin: daha iyi hale getirmek.
  çetirbaz: paraşütçü.
  çetrefîl: çetrefil
  çewal: çuval.
  çewder: çavdar.
  çewênder: şeker pancarı.
  çewlîg: ırmak dirseklerindeki alüvyonlu toprak.
  çews: baskı.
  çewsandin: 1.sıkmak, sıkıştırmak. 2.baskı yapmak. 3.kasmak.
  çewsax: körlere kılavuzluk yapan kişi.
  çewsîner: baskıcı.
  çewt: yanlış, çarpık.
  çewtî: yanlışlık.
  çexer: yolda herhangi bir şeyin bıraktığı iz.
  çêyî: iyilik.
  çi: ne?
  çi demî: ne zaman.
  çi heye ku: ne var ki.
  çi li me qewimîn: ne oldu bize.
  çi rind: ne güzel.
  çîç: arı peteğinin her gözü.
  çîçek: çiçek.
  çîçekdank: çiçeklik.
  çîçî: iffet, namus.
  çiçik: insan memesi.
  çift: çift.
  çiftexas: patiska.
  çik: 1.dik. 2.köşe.
  çîk: kıvılcım.
  çikal: çok zayıf hayvan.
  çikandin: 1.suyunu kesmek, kurutmak. 2.suyun kurutulması ya da nefesin tüketilmesi.
  çikilî: dikili, saplanmış.
  çikiyan: çeşmenin veya kuyunun suyunun kuruması nefesin kesilmesi.
  çiklandin: dikmek.
  çîkolate: çikolata.
  çikot: cimri.
  çikrim: yere çakılan ya da dikilen ve dik duran herhangi bir şey.
  çil: kırk.
  çîl: çil.
  çilag: 1.tekstil. 2.tekstilci.
  çilagî: tekstilcilik.
  çîlan: elbisenin uzun kolu, yen.
  çilanger: çilingir.
  çile: kış ve yazın en sert kırk günü.
  çîle: 1.çile, yumak. 2.sıkıntı.
  çîle parêz: çilekeşçi.
  çîle parêzî: çilekeşçilik.
  çîleçep: dağlardaki zikzaklı ve dolambaçlı yol.
  çilek: pisboğaz.
  çîlekêş: çilekeş.
  çîlekêşî: çilekeşlik, acıcılık.
  çilk: damla.
  çilkav: su damlası.
  çilkîn: damlamak.
  çilm: sümük.
  çilmêre: sürgü.
  çilmêre kirin: sürgülemek.
  çilmîsî: solgun.
  çilmîsîn: solmak, pörsümek.
  çilo: 1.nasıl? 2.yaprakları dökülmeden kesilen ağaç dalları.
  çiltûg: çeltik, kabuğundan soyulmamış pirinç.
  çilûr: sarkıt.
  çilvir: çılbır (yemek).
  çîm: 1.çim. 2.bacağın diz kapağından topuğa kadarki bölümü.
  çima: neden, niçin, niye.
  çiman: bir şeyin bir parçasının kesilmesi anlamında fiil.
  çimçîr: çocuk salıncağı.
  çîmen: çimen.
  çîmento: çimento.
  çîmenzar: çimenlik.
  çimkî: çünkü.
  çîn: 1.oya, işleme, nakış. 2.Çin. 3.sınıf, tabaka.
  çinar: çınar.
  çindik avêtin: çimdiklemek.
  çing kirin: fırlatmak.
  çingdan: fırlamak.
  çingîn: çınlamak, şıngırdamak.
  çingul: bakraç.
  çingulîn: çökmek.
  Çînî: Çinli.
  çînik: kadınların alınlarına sarkıttıkları saçlar, perçem.
  çinîn: biçmek.
  çînîn: nakşetmek.
  çînko: çinko.
  çîp: baldır, incik.
  çipborî: tüp.
  çipilandin: dal ve yapraklarını kesmek.
  çipizk: fiske.
  çîplaq: çıplak.
  çîprût: baldırı çıplak.
  çiq: ağaç dalının uçlarındaki budak.
  çîqal: zayıf ve cılız hayvan.
  çiqas: ne kadar.
  çiqil: dal.
  çir: yumuşak ve esnek şeyler.
  çîr: kayısı, erik, zerdali kurusu.
  çira: çıra, fener, fanus.
  çirandin: hallaçlamak, yırtmak.
  çirax: çırak.
  çirb: yağlı yemekler.
  çirçîrok: masal.
  çirg: toprağı az olan taşlı arazi.
  Çirî: 1.Ekim-Kasım ayları. 2.ölüm haberi.
  çirik: çıkrık.
  çirîn: yırtılmak.
  çirisîn: parıldamak.
  çirîş: tutkal.
  çirîşî: tutkallı.
  çirîşî kirin: tutkallamak.
  Çirîya Paşîn: Kasım ayı.
  Çirîya Pêşîn: Ekim ayı.
  çirk: saniye.
  çirkîn: çirkin.
  çîrok: hikâye, öykü.
  çîrokbêj: öykücü.
  çîroknivîs: hikaye yazarı.
  çîrokvan: öykücü.
  çirp kirin: kırpmak.
  çirpî: yere dikilerek üzerine üzüm asmasının dallarının bırakıldığı çubuk.
  çirpîn: çırpmak.
  çirto virto: abuk sabuk.
  çirûsk: kıvılcım, parıltı.
  çirvan: hallaç.
  çişt : element.
  çît: 1.çit. 2.kalıp basılarak renklendirilen yazmalar. 3.bir yaşını doldurmamış horoz.
  çîtik: 1.kura. 2.saz, kamış.
  çîtik kişandin: kura çekmek.
  çîtog: sıkıcı.
  çiv: dolambaç, zikzak.
  çivanek: dolambaçlı, viraj.
  çivgeh: dönemeç.
  çivîk: kuş.
  çiya: dağ.
  çiyakêş: dağcı.
  çiyarêz : sıradağlar
  Çiyayê Agirî: Ağrı Dağı.
  çiyayê agirîn: yanardağ.
  çiyayê Sîpanê: Süphan Dağı.
  çîzok: mızmız.
  ço: çubuk, değnek.
  çoç : bağdaş.
  çoç bûn: bağdaş kurmak.
  çoçik: kepçe.
  çogan: 1. asa, baston. 2.çelik çomak oyunu.
  çok: diz.
  çokdan: çömelmek, çökmek.
  çokdanîn: çömelmek, çökmek.
  çokşkestin: takati kırılmak.
  çolax: çolak.
  çolik: çökelek.
  çolistan: kır, sahra.
  çong: diz.
  çopandin: gasp etmek.
  çopî: gasp.
  çor: sülün.
  çorek: çörek.
  çors: patavatsız.
  çortan: çökeleğin kurutulmuşu.
  çov: çubuk, değnek.
  çovik: çubuk, değnek.
  çowar: trafik.
  çûçik: küçük kuş.
  çudarî: menzil.
  çûk: kuş.
  çûkreş: karakuş.
  çûle: komedyen, mizahçı.
  çûn: gidiş, gitmek, varış.
  çûn ava: batmak (güneş ve ay için).
  çûn geştê: seyahate çıkmak.
  çûn pêrgînê: karşılamaya gitmek.
  çûn pêşewaziyê: karşılamak.
  çûn ser heqiya xwe: vefat etmek.
  çûnbar: taşıt.
  çûr: 1.açık sarı. 2.bir keçi türü.
  çûx: çuha.
  çuxtî: sokak serserisi.
  çuxur: çığır.
  çûyî: giden, gitmiş olan.
  çûyîn: gidiş, gitmek, varış.

 4. #4
  !!İlayda!! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  11.Ocak.2009
  Mesajlar
  5,083
  Konular
  10778
  Aldığı Beğeni
  2
  Verdiği Beğeni
  0
  Kürtçe - Türkçe Sözlük

  d: Kürt alfabesinin beşinci harfi.
  da: 1.önek olarak kelimeye alçaltıcı, indirici anlamını verir. 2.sıfat eki olarak, "de","da", "den", "dan" anlamını verir. 3."dan" fiilinin dili geçmiş zamanı. 4.anne.
  dabarîn: yağdırmak yaylım ateşine tutmak.
  dabaş: bahis, konu.
  daberizîn: saldırmak, taaruz etmek.
  dabestin: bağlamak, sona erdirmek.
  dabeş: kısım, parça.
  dabeş kirin: taksim etmek, bölmek, pay etmek.
  dabeşandin: bölmek.
  dabeşîn: bölünmek.
  dabeşker: bölücü.
  dabeşkerî: bölücülük.
  dabiristin: safa girmek, dizi haline gelmek.
  daçek: edat.
  daçekî: deyim edatlar.
  daçiklandin: (ağaç ya da direk) dikmek.
  dad: adalet, hukuk.
  dada bazirganiyê: ticaret hukuku.
  dada gişkî: kamu hukuku.
  dada malbatiyê: aile hukuku.
  dada Romayê: Roma Hukuku.
  dada xwezayî: doğal hukuk.
  dadan: 1.kapamak, örtmek. 2.kapmak.
  dadgeh: mahkeme.
  dadgeha Bilind: Yüksek Mahkeme. Temyiz Mahkemesi.
  dadgeha cezayê: ceza mahkemesi.
  dadgeha dageriyê: Sayıştay.
  dadgeha lihevanînê: sulh mahkemesi.
  dadibarand: yağdırmak yaylım ateşine tutmak.
  dadibarîne: yağdırmak yaylım ateşine tutmak.
  dadiberizand: saldırmak, taaruz etmek.
  dadiberize: saldırmak, taaruz etmek.
  dadibeşe: kısım, parça.
  dadibeşîne: kısım, parça.
  dadik: mürebbiye, dadı.
  dadipale: damıtılmak, süzülmek.
  dadmend: adaletli, meşru.
  dadmendî: adli, hukukî.
  dadparêz: hukukçu.
  dadrês: hakim, yargıç.
  dadrêsa jêpirsinê: sorgu hakimi.
  dadrêsî: muhakeme, yargı, yargıçlık.
  dadwer: adil, adaletli.
  dadwerxane: adliye.
  dager: 1.denetçi, müfettiş. 2.yokuş aşağı iniş.
  dager kirin: denetleme, teftiş etme.
  dagerî: denetçilik, müfettişlik.
  dagir kirin: istila etmek, işgal etmek.
  dagirtî: 1.dolu. 2.istila edilmiş.
  dagirtin: 1.doldurmak. 2.istila etmek.
  dahatin: iniş, inmek, yağmak.
  dahatû: gelecek, müstakbel.
  dahelîn: sarkmak.
  dahelînandin: sarkıtmak.
  dahênan: yaratmak, icat etmek.
  dahêner: yaratıcı, mucit.
  dahî: dâhi.
  dahiştin: üzerinde düşünmek, mütalaa etmek.
  dahol: davul.
  dahol lêdan: davul çalmak.
  daholjen: davulcu.
  dahûrîn: analiz, analiz etmek, çözümleme, tahlil etmek.
  dak: tuzak.
  dak danîn: tuzak kurmak.
  dakêşan: çekmek.
  daketin: inmek, aşağı inmek, iniş.
  daketinî: inik.
  dalak: sünnetçi.
  dalan: dehliz.
  daleqandî: asılı, asılmış.
  daleqandin: asmak.
  dalît: kütük.
  damalîn: süpürülmek.
  daman: etek.
  damarî: üvey anne.
  dame: dama.
  damezrandin: kurmak, tesis etmek, vücuda getirmek, yaratmak.
  damezranêr: kurucu, müessis.
  damezrek: kurum.
  damilandin: (göz) yummak.
  damilîn: yumulmak (göz için).
  damûsk: yele.
  dan: 1.vermek. 2.ödemek. 3.dövülmüş buğday. 4.günün üçte biri, öğün, vardiya.
  dan bawer kirin: inandırmak.
  dan ber çav: göz önüne sermek, göz önüne getirmek.
  dan ber hey: 1.karşılaştırma, mukayese etmek. 2.kıyas, tasım.
  dan bêrî kirin: özletmek.
  dan bihîstin: duyurmak.
  dan birîn: kestirmek.
  dan cihê kirin: ayırtmak.
  dan çap kirin: bastırmak.
  dan dadgehê: mahkemeye vermek.
  dan demanê: kiraya vermek.
  dan der: dışa vurmak.
  dan derbaz kirin: geçirtmek.
  dan girî kirin: ağlatmak.
  dan gotin: söyletmek.
  dan guhêrbar: değiştirtmek.
  dan hev: biriktirmek, toplamak.
  dan hilavêtîn: atlatmak.
  dan hûr kirin: ufaltmak, bozdurtmak.
  dan kirin: yaptırmak.
  dan leke kirin: lekeletmek.
  dan lîstikin: oynatmak.
  dan mêr: kocaya vermek.
  dan nivîsîn: dikte ettirmek.
  dan pey: kovalamak.
  dan pîs kirin: pisletmek.
  dan ser hev: üst üste koymak, toparlamak.
  dan standin: aldırmak.
  dan veqet: ayırtmak.
  dan vexwarin: içirmek.
  dan xwarin: yedirmek.
  dan xwendinê: okutmak, tahsile vermek.
  danasîn: tanıtmak.
  danasînname: tanıtma belgesi.
  dane: veri.
  daneberizîn: saldırmazlık.
  danezan: bildiri, beyanname, bildirge, duyuru, ilan, tebligat.
  dang: bir hissenin altıda biri.
  dangî: dışarıda hayvanlara yem verilen yer.
  danîn: 1.indirmek. 2.koymak.
  danîn holê: ortaya koymak.
  danisqe: müstesna (insan için).
  daniştin: 1.oturum, celse, duruşma. 2.oturmak, ikamet etmek, yerleşmek.
  danok: ödenti.
  dansal: mevsim, sezon, sömestr.
  danû: kaynatılmış buğday.
  danûstandin: alışveriş, teati.
  danxav: çiğköfte.
  danzanîn: bilgisine sunmak, ilan etmek, tebliğ etmek.
  danzanînname: tebligatname.
  dapalîn: damıtılmak, süzülmek.
  dapalînandî: damıtılmış, süzülmüş.
  dapalînandin: damıtmak, süzmek.
  dapalînîn: damıtılmak.
  dapêçîn: örtbas etmek.
  daperîn: terslemek.
  dapîr: büyükanne, nine.
  dapîrk: oyunda ebe.
  dapîtin: budamak.
  daqurtandin: yutmak.
  dar: 1.sonektir. veren, emreden, hükmeden anlamına gelir, fermandar (buyuran gibî). 2.meyve isimlerine göre ağaçları isimlendirir. 3.idam sehpası. 4.ağaç, odun.
  dara gaxendê: Noel ağacı.
  dara mêwîyan: meyve ağacı.
  daraş: kartal.
  daraz: hüküm, yargı.
  daraz ajotin: hüküm sürmek.
  daraz danîn: hüküm kurmak.
  darazdar: yargıç, karar mercii.
  darazkirî: hükümlü, mahkûm.
  darazname: ilam.
  darazxwarî: hükümlü, mahkûm.
  darben: bıtım ağacı.
  darbend: inşaat iskelesi, darboğaz.
  darbenîşt: sakız ağacı.
  darberû: mazı ağacı.
  darbest: sedye.
  darbir: kunduz.
  darcixare: ağızlık.
  darçîn: tarçın.
  dardakirin: asmak.
  dardarok: pandül, sarkaç.
  darêj: döküm.
  darêjk: form.
  darêjnivîs: kompozisyon.
  darêjxane: dökümhane.
  darijandin: mobilize etmek.
  darîn: ahşap.
  daring: hammadde.
  daristan: orman, ormanlık.
  darizandin: yargılamak, hüküm vermek, hükmetmek.
  darizîn: yargılanmak, hakkında hüküm verilmek.
  darkutik: ağaçkakan.
  darmazî: mazı ağacı.
  daroxa: vergi memuru.
  darqesp: palmiye.
  darsêv: elma ağacı.
  darteraş: marangoz.
  dartewên: ağaç dallarına yetişmek için kullanılan uzun kanca.
  das: orak.
  dasî: kılçık.
  daskêş: orakçı.
  daşir: tuvalet.
  davek: kayış.
  daw: etek.
  dawerîvandî: duru.
  dawerîvandin: durulamak.
  dawerivok: imbik.
  daweşandin: silkelemek, silkmek.
  daweşîn: silkinmek.
  dawet: düğün, davet.
  dawî: akıbet, son, sonuç, nihayet, final.
  dawî dan: son vermek.
  dawî hatin: sonu gelmek, sonuçlanmak
  dawîn: sonuncu, nihai.
  dawîyandin: sonuçla(ndır)mak.
  dawk: bahis için konan para.
  dawpiçûk: mini etek.
  dawudî: kasımpatı.
  dax: dağ.
  dax dan: dağlamak.
  daxistin: indirim, indirmek, indirgemek, iskonto, tenzilât.
  daxuyanameya bêşê: vergi beyannamesi.
  daxuyandin: belirtmek.
  daxuyanî: belirti, açıklama.
  daxwarin: (bir sözü) yutmak.
  daxwaz: arzu, dilek, talep, istek.
  daxwaz kirin: dilemek.
  daxwazî: istem.
  daxwazname: dilekçe.
  dayende: veren, verici.
  dayik: ana, valide.
  dayîn: 1.tevdi, tevdî etmek. 2.vergi, vermek. 3.sütanne.
  dayîna Xwadê: Allah vergisi.
  dayîtî: annelik.
  daz: pense.
  dê: ana, valide.
  dê bav: ebeveyn.
  debar: geçim, maişet.
  debara malê: aile geçimi.
  debarî: nafaka.
  debax: sepi, tabak.
  debax kirin: sepilemek.
  debaxî: sepicilik.
  debaxker: sepici.
  debdebe: debdebe, görkem.
  debeng: 1.ahmak. 2.çakırkeyif, hafif meşrep.
  debirandin: geçindirmek.
  debîş: yapışkan şeyler, ağda.
  def: davul.
  def kirin: defetmek, savmak.
  defne: defne.
  defter: defter
  deftera bîreweriyê: hatıra defteri
  defterdar: defterdar.
  degel: ihtiyatlı.
  degel bûn: ihtiyatlı olmak.
  degelî: ihtiyat.
  deh: on.
  dêh: köy.
  dehandin: sindirim, hazmetmek.
  dêhane: ökse otu.
  dêhat: köy.
  dehbe: vahşi.
  dehemîn: onuncu.
  dehî: adak, kurban.
  dehifandin: itmek, itelemek.
  dehkî: ondalık kesir.
  dêhl: kancık.
  dehlîz: dehliz.
  dêhn: dikkat.
  dêhn dan: dikkat etmek.
  dêhn kişandin: dikkat çekmek.
  dek: hile, entrika
  dekan: dekan.
  dekbaz: hileci, hilekâr.
  dekor: dekor.
  dêla: yerine.
  delal: sevgili, aziz.
  delav: 1.su kenarı. 2.yalak.
  delew: kova burcu, 21.Ocak-19 Şubat.
  delewêre: dalavere.
  delfîn: yunus balığı.
  Delhî: Delhi (paytextê Hindê).
  dêlî: (üzüm) asma.
  delîl: kanıt.
  dêlmar: kertenkele.
  dêlû: davulcu.
  Dêlûk: Antep.
  delûv: kova.
  dem: 1.an, zaman, esna, çağ, dönem, lahza, müddet, süre, mühlet, vakit. 2.dem, kıvamına gelmek.
  dêm: 1.susuz arazi. 2.yanak.
  dem borîn: zaman aşımı.
  dem girtin: demlenmek.
  dem kirin: demlemek.
  dema dahatû: gelecek zaman.
  dema pêşîn: ilk çağ.
  demagojî: demagoji.
  deman: 1.zaman. 2.kira, icar.
  dêman: yerleşik, ziraatçı.
  deman kirin: kiralamak.
  demançe: tabanca.
  demandar: kiracı.
  demandêr: kiralayan.
  dêmar: bir kertenkele türü.
  demarabor: geçmiş zaman.
  dêmarî: üvey anne.
  demdiyar: vade, mühlet.
  demek: bir süre.
  demet: demet.
  dêmî: kadife.
  demîn: vadeli.
  deminan: bir zaman(lar).
  demjmêr: saat.
  demjmêr çend e: saat kaç?
  demjmêr pênc e: saat beş.
  demjmêra zendê: kol saati.
  demjmêrsaz: saat tamircisi.
  demkar: mesai saati.
  demokrasî: demokrasi
  demsal: mevsim, sezon, sömestr.
  demsalî: mevsimlik.
  den: küp.
  dendik : çekirdek
  deng: 1.ses, seda. 2.oy, rey. 3.denk, eşit, eşdeğer, muadil.
  deng dan: 1.ses vermek. 2.oy vermek.
  deng derxistin: ses çıkarmak.
  deng kirin: seslenmek.
  deng lê kirin: seslenmek.
  deng vedan: akis, yankı, aksetmek.
  dengbej: şarkıcı.
  dengbir: susturucu.
  dengdar: sesli, ünlü.
  dengdêr: sesli, ünlü.
  dengdêra dirêj: uzun sesli.
  dengdêra kurt: kısa sesli.
  dengegaz: ketum.
  dengûbahs: ajans, haber.
  dengweş: mikrofon, ahize.
  Denîmark: Danimarka.
  Denîmarkî: Danimarkalı.
  denk: balya.
  dep: tahta, kereste.
  depîn: ahşap, doğrama.
  deq: 1.benek. 2.vücuda yapılan dövme. 3.büyük aşık kemiği. 4.puan.
  deqaq: ütü.
  der: 1.hariç, dış. 2.yer.
  dêr: kilise, manastır.
  der kirin: çıkartmak, kovmak.
  derabe: kepenk.
  deramet: yeşillik, sebze.
  derandin: çıkarmak, ihraç, ihracat, ihraç etmek.
  deranîn: çıkarmak, ihraç, ihracat, ihraç etmek.
  derav: su tevzi yeri.
  derb: 1.darb. 2.vuruş, darbe.
  derb lêdan: darbe vurmak.
  derbar: hakkında.
  derbaz be: geçmiş olsun!
  derbaz bûn: geçme, aşma, intikal etme.
  derbaz kirin: aşırtmak, geçirmek.
  derbazbûnî: geçiş.
  derbazbûyî: geçen.
  derbazî: geçiş.
  derbe: darbe.
  derbend: derbent, iki dağ arasındaki dar geçit.
  derbest: kapalı, mahfuz.
  derbider: derbeder, hırpani.
  derbûn: yara, sivilcelerin patlayarak cerahatin çıkması.
  derbxane: darphane.
  derd: dert, gaile, illet.
  derd girtin: dertlenmek.
  derdekopan: tetanos.
  derdest : el altında ele geçirilmiş.
  derdest kirin: yakalamak, tutmak, ele geçirmek.
  derdestî: görülmekte olma, incelenmekte olan, yapılmakta olma, hemen yakalama, tutuklama.
  derdestname : yakalama müzekkeresi.
  derdnak: dertli.
  dereng: geç.
  dereng xistin: geciktirmek, tehir etmek, sürüncemede bırakmak.
  derengman: gecikmek, geç kalmak.
  derew: yalan, palavra, martaval.
  derew gotin: yalan söylemek.
  derew kirin: yalan söylemek.
  derewandin: yalanlamak, tekzip etmek.
  derewkarî: yalancılık.
  derf: tulum.
  derfet: olanak, imkân.
  dergeh: giriş kapısı, büyük kapı, tekke.
  dergevan: kapıcı.
  dergistî: nişanlı.
  dergûş: beşik.
  derhûd: kefil.
  derhûdî: kefillik.
  derhûdname: kefaletname.
  derî: kapı.
  derî xêvê: bilinç dışı.
  derîçe: kapakçık.
  deridîn: dertleşmek.
  dêrîn: geleneksel, ananevi, eski, asil, soylu.
  derince: basamak, mertebe.
  derindêz: merasim.
  dêris: viran olmuş, talan edilmiş.
  derîyê hawarê: imdat kapısı.
  derîyê sereke: anakapı.
  derizandin: çatlatmak.
  derizîn: çatlamak.
  derk: çatlak.
  derkandin: çatlatmak.
  derkenar: ilişikteki not.
  derkerina bêhndanê: teneffüse çıkmak.
  derketin: çıkış, çıkmak, zuhur etmek.
  derketin holê: ortaya çıkmak.
  derketin sertext: tahta çıkmak.
  dermale: besi hayvanı.
  derman: ilâç, derman.
  derman kirin: ilaçlamak, pansuman yapmak, tedavi etmek.
  derman xwarin: ilaç içmek.
  dermanfiroş: eczacı.
  dermankarî: pansuman.
  dermanxane: eczahane.
  dermatolojî: cildiye.
  derpê: külot, don.
  derpêgore: külotlu çorap.
  derpêş: öngörme, göz önünde tutma, aklından geçirme.
  derpêş kirin: öngörmek, göz önünde tutmak, aklından geçirmek.
  dersal: eski zaman, eski yıllar.
  dersik: ibret.
  Dêrsim: Tunceli, ve kısmen Sivas, Erzincan ve Elazığ’ı kapsayan bölge.
  dersok: yazma.
  derûdor: etraf, çevre.
  derûnî: iç aleme mensup olan.
  derve: dışarı, dışarıda, dış, hariç.
  derveşandin: dışarı göndermek.
  derveşandinî: ihracat.
  derveyî: dışarıdaki, dışla ilgili.
  derveyî vênê: irade dışı.
  derveyîn: dışarlık.
  derwêş: derviş.
  derwêşxane: tekke.
  derxistin: çıkarmak.
  derxistin holê: meydana çıkarmak.
  derxistinî: ihracat.
  derya: deniz.
  deryaberfireh: engin deniz.
  deryavan: denizci, bahriyeli.
  deryavanî: denizcilik.
  deryaya Qezwînê: Hazar Denizi.
  deryaya Reş: Karadeniz.
  deryaya Sipî: Akdeniz.
  derz: çatlak, yarık.
  derzî: iğne.
  derzî lêdan: iğnelemek.
  derzîdeq: toplu iğne.
  derzîvan: terzi.
  derzîxane: terzihane.
  dêse: yabani koyun.
  dest: el.
  dest avêtin: el atmak, sataşmak, sarkıntılık yapmak, taciz.
  dest bi karberdanê kirin: greve başlamak.
  dest çirpandin: el çırpmak.
  dest dirêjî: tecavüz hırsızlık.
  dest girtin: el sıkmak.
  dest hilanîn: el kaldırmak, cesaret etmek.
  dest jê kişandin: vazgeçmek, feragat etmek.
  dest kêşan: el çekmek, feragat.
  dest kiş: el çekmek.
  dest lêdan: dokunmak, ellemek.
  dest pê kirin: başlamak, girişmek.
  dest vekirî: eli açık.
  dest xistin: edinmek.
  destan.: destan
  destar: el değirmeni.
  destavxane: abdesthane, tuvalet.
  destbelav: savruk, savurgan, müsrif.
  destbelavî: savurganlık, israf.
  destbelavî kirin: israf etmek.
  destbend: kelepçe (el için).
  destbeste: elpençe.
  destbira: sağdıç, kan kardeşi.
  destdan: temas.
  destdan ser: el koymak, müsadere etmek.
  destdirêjî: müdahale.
  destdirêjî kirin: müdahalede bulunmak.
  deste: 1.buket, deste. 2.takım (ask.).
  destê hev girtin: tokalaşmak
  destegir: yardımsever.
  destek: 1.dayanak, takviye, yardım. 2.arkadaş grubu.
  destekdan : desteklemek.
  desteng: dar gelirli.
  destgeh: atölye, tezgah.
  destgehdar: tezgahtar.
  destgîn: dizgin.
  destgirtî: nişanlı.
  desthelatî: yetki, otorite.
  desthilatdar: otoriter, yetkili.
  desthilatdarî: otoriterizm.
  destik: tutamak, kol, kabza, kulp, sap.
  destkar: elişi.
  destkarî: el sanatları.
  destkişandin: feragat.
  destmal: mendil, el havlusu.
  destmaye: elde kalan.
  destnîgar: ressam.
  destnîgarî: ressamlık.
  destnimêj: abdest.
  destnimêj girtin: abdest almak.
  destnimêj şikandîn: abdest bozmak.
  destnivîs: el yazması, el yazısı.
  destpêk: başlangıç, giriş, bidayet.
  destpeling: el yordamı.
  destpelixî: sakar.
  destrêşk: kıskaç.
  destşok: lavabo.
  destûr: 1.izin, cevaz, rıza, muvaffakat. 2.Zerdüşti dininde ruhani başakn. 3.kanun, köter.
  destûr dan: izin vermek, rıza göstermek, muvaffakat etmek.
  destûrname: izin belgesi, diploma, ruhsatname.
  destûryar: mezun.
  destûryar bûn: mezun olmak.
  destûryarî: mezuniyet.
  destvala: eli boş.
  destxet: el yazısı.
  destxwîn: eli kanlı.
  destxwişk: kadının en yakın kadın arkadaşı.
  destyar: cana yakın, sempatik, yardımcı.
  dêş: dini müzik, ilahi.
  deşt: ova.
  dev: ağız.
  dev avêtin: laf atmak.
  dev jê berdan: vazgeçmek.
  devaluasyon: devalüasyon.
  devang: tıkaç.
  devberedayî: abuk sabuk konuşan.
  devbigotin: sözüne sadık.
  devbiken: güler yüzlü, güleç.
  devcaris: ağzı bozuk.
  devdevî : abuk sabuk konuşan.
  devdevkî: ağız üstü, yüz üstü.
  devênî: münakaşa.
  dever: bölge, yöre, havali.
  deverî: mahalli, yerel.
  deverû: yüzgöz.
  devî: çalılık.
  devik: kapak.
  devîstan: çalılık.
  devjenî: ağız tartışması.
  devken: güleç, güler yüzlü.
  devkî: sözlü, şifahi.
  devling: paça, paçalı don.
  devok: ağız, şive.
  devtî: nişasta.
  dew: ayran.
  dêw: dev.
  dewa: deva.
  dewar: sığır
  dewara reş: büyük baş hayvanlar.
  dêwendam: dev boylu.
  dewisandin: bastırmak, basmak, sıkıştırmak.
  dewisîn: sıkılmak, sıkışmak, basılmak.
  dewl: kuyu kovası.
  dewlemend: varlıklı, zengin.
  dewlemend bûn: zenginleşmek.
  dewlemendî: zenginlik, varlık.
  dewlet: devlet.
  dewleta dadmend: hukuk devleti.
  Dewleta Federe ya Kurdistanê: Kürdistan Federe Devleti.
  Dewletên Yekbûyî yên Amerîka: Amerika Birleşik Devletleri.
  dewletparêzî: devletçilik.
  dewr: devir, dönem.
  dewr kirin: devretmek.
  dewran: 1.dönem. 2.şans talih
  dews: iz, yer.
  dewsde: vekil.
  dewx: baş dönmesi.
  dexel: sahte.
  dexelî: sahtekârlık.
  dexes: kıskanç.
  dexesezar: hırçın, huysuz.
  dexesî: kıskançlık.
  dexisîn: kıskanmak, kıskandırmak.
  dexl: tahıl, hububat.
  deyn: borç, ödünç, verecek, borç, veresiye.
  deyndan: borç vermek.
  deyndar: borçlu.
  deyndêr: alacaklı.
  deynstandin: borç almak.
  dezgeh: tezgah, kuruluş, teşkilat.
  dezgehên dewletê: devlet kuruluşları.
  dezî: iplik.
  di cî de: 1.derhal. 2.makul, yerinde.
  di dema xwe de: vaktinde.
  di demekî de: vaktiyle, bir zamanlar.
  di dîdariye de: görünürde.
  di fêrgehê de man: sınıfta kalmak.
  di gavê de: anında.
  di hafa wî de: onun huzurunda.
  di haşîtiyê de bûn: barış içinde olmak.
  di hundurde: içerde.
  di kêse re çûn: kestirmeden gitmek.
  di nave de: içinde.
  di rê de: yolunda.
  di rewac ê de: geçerli, yürürlükte.
  di saya wî de: onun sayesinde.
  di şiyan ê de bûn: iktidarda olmak.
  di vê babetê de : bu hususta.
  di wê demê de: de o esnada.
  di wê radêyê de: o esnada.
  dibe: olur.
  dibe binî: altta, dipte.
  dibe ku: belki.
  dibe nabe: olur olmaz.
  dibistan: ilkokul.
  dibistana mader: anaokulu.
  dibit: belki.
  dîdar: görünür.
  dîdar bûn: görünmek.
  dîdarî: görünürlük.
  dîdevan: gözcü, rasat.
  dîdevanxane: gözlemevi, rasathane.
  difin: burun.
  digel: beraber, birlikte.
  digelhev: beraber, birlikte.
  digelî: birliktelik.
  digerm: sıcak kanlı, sempatik.
  Dihok: Duhok.
  dij: anti, karşı, aleyh, aksi, zıt.
  dijber: karşıt, rakip muarız, muhalif.
  dijberî: karşıtlık, muhalefet, tezat.
  dijî: 1.karşıtlık, aksilik, terslik. 2.karşın.
  dijîtî: karşıtlık, çelişki.
  Dîjle: Dicle.
  dijmin: hasım, düşman.
  dijminahî: düşmanlık.
  dijminî: düşmanlık.
  dijraber: karşıt, çatışık, direnişçi.
  dijraberî: direniş, direnişçilik, karşıtlık.
  dijrabûn: ayaklanma, isyan.
  dijûn: küfür, sövgü.
  dijwar: güç, zahmetli, sert.
  dijwar bûn: güçleşmek, sertleşmek.
  dijwarî: zorluk.
  dijwarî kişandin: güçlük çekmek.
  dik: sahne, seki.
  dîk: horoz.
  dîklok: arpacık (silah için).
  dil: gönül, kalp, yürek.
  dîl: esir, tutsak, köle.
  dîlan: dans, düğün.
  dîlan girtin: dans etmek.
  dilasan: müsterih.
  dilawêr: cesur yürekli.
  dilbawer: imanlı, mümin.
  dilbaz: cilveli.
  dilçepel: kötü kalpli.
  dildan: gönül vermek, eğilim göstermek.
  dildar: aşık, gönül vermiş.
  dilêş: acıklı.
  dilevîn: sevdalı.
  dilfireh: sabırlı, geniş yürekli, rahat.
  dilgeş: neşeli, mutlu, şen.
  dilgiran: müşkülpesent, zor beğenen.
  dilhebîn: eğilimli.
  dilhişk: katı yürekli.
  dîlî: kölelik.
  dilik: naz.
  dilîn: karasevda.
  dilkêş: cazip, cazibeli.
  dilkêş: cazibeli.
  dilketî: aşık.
  dilkoçer: hafif meşrep.
  dilkul: gönlü yaralı.
  dîlmaç: çevirmen.
  dilme: rafadan yumurta.
  dilnerm: yufka yürekli.
  dilnexwaz: canı istemeyen, niyeti olmayan.
  dilnizm: alçak gönüllü, mütevazı.
  dilodîn: kararsız.
  dilop: damla.
  dilovan: sevecen, şefkatli, rahim, müşfik.
  dilovanî: şefkat.
  dilpak: temiz kalpli, hüsnüniyetli.
  dilpakî: hüsnüniyet.
  dilpîs: kötü kalpli.
  dilq: kılık kıyafet.
  dilrast: sadık, muhlis.
  dilrawestin: kalp krizi.
  dilreş: karamsar, kötümser, vehimli.
  dilronî: temiz kalpli.
  dilsar: isteksiz.
  dilsaz: gönül yapıcı.
  dilsivik: alçak gönüllü.
  dilsoz: sözüne bağlı, güvenilir, sadık, vefalı.
  dilşa: sevinçli, neşeli.
  dilşikestî: kalbi kırık, buruk, kırgın.
  dilşikestin: kırılmak
  dilşkên: kırıcı.
  dilteng bûn: canı sıkılmak.
  diltengî: can sıkıntısı.
  diltepîn: çarpıntı.
  diltirsî: korkaklık, çekingenlik.
  dilxav: ihmalkar.
  dilxereng: gönül ateşi, gönül aşkı.
  dilxwaz: arzulu, istekli.
  dilxwazî: iyi niyetli.
  dilxweş: memnun.
  dilxweş kirin: gönül almak.
  dilxweşî: memnuniyet.
  dimatî: yerleşik, yerli.
  dîmen: 1.görünüm, manzara. 2.boyut.
  dîmeşore: makyaj malzemesi.
  dims: pekmez.
  din: öteki, diğer, gayrı, öbür.
  dinok: çok küçük parçacık, zerre, miskal.
  dinya: dünya.
  dinyadîtî: görgülü.
  dinyadîtin: görgü.
  dinyanedîtî: görgüsüz.
  dîq: gizliden bakma dikizleme.
  diqdiqandin: gıdıklamak.
  diqdiqîn: gıdıklanmak.
  diraf: para, nakit, akçe.
  dirafê gemarî: kara para.
  dirafî: parasal.
  diran: diş.
  dirandin: yırtmak, parçalamak.
  diranfîl: fildişi.
  diranî: dişçilik.
  diransaz: dişçi.
  dirb: geçit, yol.
  dirc: deniz kabuğu.
  dirêj: uzun.
  dirêj bûn: uzamak, temdit.
  dirêjahî: uzunluk.
  dirêjkî: uzunlamasına.
  dirêşk: biz.
  dirh: nişan, damga.
  dirî: dikenli çalı, yırtık.
  dirîn: yırtılmak.
  dirinc: gulyabani.
  dirinde: yırtıcı hayvan.
  dirîreşk: böğürtlen.
  dirix: esirgeme.
  dirix kirin: esirgemek.
  dirkandin: çıtlatmak.
  dirm: bulaşıcı.
  dîrok: tarih.
  dîrokî: tarihi.
  dîrokvan: tarihçi.
  dirûn: dikiş, ekin biçme.
  diruşm kirin: etiketlemek.
  diruşme: etiket, slogan.
  dirûtin: dikmek.
  dirûv: çehre, vaziyet, hal, görünüm, eşkal.
  dirûvandin: benzetmek.
  dirûvîn: benzemek.
  dirxandin kirin: esirgemek.
  dîsa: yine, gene.
  dîsgotin: nakarat.
  dist: kazan.
  distûr: düstur, düzgü, kaide, kural, norm, ilke, prensip.
  diş: baldız.
  dîtbar: görsel.
  dîtbarî: görsellik.
  dîtin: görmek, bulmak, görüş.
  dîtir: başkası, öteki.
  divê: elzem, gerek, icap, lazım, mecbur, zorunlu.
  divêtbar: yükümlü, mecbur.
  divêtî: ihtiyaç.
  divêtin: gerekmek, elzem olmak, zorunluluk, ihtiyaç, mecburiyet, zaruret.
  diviya be: icab ederdi ki.
  dîw: bot. pazı
  dîwan: 1.divan, zirve. 2.divan, sedir.
  Dîwana berz: Yüce Divan.
  dîwana pîrmendan: senato.
  dîwane: divane.
  dîwanxane: divanhane.
  dîwar: duvar.
  diyafram: diyafram.
  diyalog: diyalog.
  diyar: 1.açık, belli, bariz, belirli. 2.ülke, memleket. 3.görünür.
  diyar bûn: görünme, belirme.
  diyar kirin: açıklamak, belirtmek, belirlemek.
  Diyarbekir: Diyarbakır.
  diyardar: belirleyici.
  diyarde: fenomen.
  diyarî: armağan, hediye.
  diyarî dan: armağan vermek.
  diyarî kirin: armağan etmek, ithaf etmek.
  diyax: dayanma, tahammül.
  diyax kirin: tahammül etmek, dayanmak.
  diyet: elzem, gerek, icap, lazım, mecbur, zorunlu.
  diz: hırsız.
  dîz: kale.
  dizî: hırsızlık.
  dîzik: çömlek, güveç.
  dizîn: çalmak, aşırmak.
  dobre: açık sözlü.
  doç: kuyruk.
  doçend: doçent.
  doçka: roket.
  dogma: dogma, inak.
  dogmatîzm: dogmatizm.
  Dojeh: Cehennem.
  dol: 1.döl. 2.vadi.
  dolan: dehliz, koridor.
  dolav: çıkrık, dolap.
  doliv: idare.
  dolivger: idareci.
  dolivgerî: idarecilik.
  dom: süre, devam, idame.
  dom kirin: sürmek.
  domandin: sürdürmek.
  domdar: devamlı, süreğen, sürekli, müzmin.
  domdar bûn: müzminleşmek.
  domk: sürek.
  don: 1.içyağı. 2.sürünecek yağ.
  doq: hödük.
  doqik: topuz, cop.
  dor: çevre, sıra, dolay.
  dor hatin: sırası gelmek.
  dor lê girtin: çevrelemek, sarmak.
  dor lê hatin girtin: çevrelenmek, sarılmak.
  doraxa: tahsildar.
  dorbajar: banliyö.
  dorgirtî: kuşatılmış, sarılmış, mahsur.
  dorhêl: dolay.
  dorinc: duman kalıntısı, kurum.
  dormador: etraflı, kapsamlı.
  dorparêzî: çevrecilik.
  dorpêçayî: abluka altında mahsur.
  dorpêçî: muhasara, abluka.
  dorpêçî kirin: ablukaya almak, muhasaraya almak. muhasara etmek.
  dorpî: törpü.
  dorpî kirin: törpülemek.
  dost: dost, yar.
  dostane: dostça.
  dostanî: dostluk.
  dostik: metres.
  doş bûn: dolanım, dönmek.
  doşanî: sağmal.
  doşav: pekmez.
  doşavî: şerbet, şurup.
  doşek: döşek.
  doşik: seki.
  dot: kız.
  dotin: sağmak.
  dotir: ertesi.
  dotira rojê: ertesi gün.
  dotira salê: ertesi yıl.
  dotmam: amca kızı.
  dox: sap.
  doxîn: uçkur.
  doxînsist: zampara.
  doz: 1.dava, iddia. 2.ülkü, mefkure. 3.tez.
  doz lê kirin: dava açmak.
  dozdar: davacı, iddiacı.
  dozger: savcı.
  dozgerî: savcılık.
  dozlêkirî: davalı.
  dozname: dava dilekçesi, iddianame.
  dram: dram.
  dranên tefşik: kesici ön dişler.
  drefş: 1.sancak, flama. 2.simge, sembol, rumuz. 3.önlük, iş önlüğü.
  du: iki.
  dû: duman.
  dû kirin: tütmek.
  du ta kirin: ikiye katlamak.
  dualîparêzî: ikicilik.
  dubare kirin: ikilemek.
  dubendî: ikilik, nifak.
  Dublîn: Dublin (İrlanda’nın başkenti).
  dûbrang: avcı kuş.
  ducan: iki ruhlu, iki canlı, gebe.
  ducar: tekrar, tekerrür, yinelenme.
  ducar kirin: ikilemek, tekrarlamak.
  dûçar: maruz, maruz kalan.
  dûçar bûn: maruz kalmak.
  duçerxe: bisiklet.
  dudeng: iki ünlü.
  dûdik: düdük.
  dudil: kararsız, ikircikli, mütereddit.
  dudilî: kararsızlık, ikirciklilik, tereddüt.
  dudo: iki.
  dûello: düello.
  dugihan: iki ruhlu, iki canlı, gebe.
  duguh: yaba.
  duh: dün.
  duhêl: deri ip.
  dûkan: dükkan.
  dûkel: buhar.
  dûkêş: baca.
  dûmahî: devam, ard, arka.
  dumen: dümen.
  dûmir: körelme, dumur.
  dûmirîn: dumura uğramak, körelmek.
  dund: posa.
  dûpişk: akrep.
  dûr: uzak.
  dûr ketin: uzaklaşmak.
  dûr û dirêj: uzun uzadıya, enine boyuna.
  dûrahî: uzaklık.
  dûrbîn: uzak görüşlü, dürbün.
  durd: çökelti, tortu.
  durexî: iki taraflılık.
  durr: inci.
  durû: iki yüzlü, riyakâr.
  durust: dürüst, kusursuz.
  durûtî: iki yüzlülük, riya.
  dûrxistin: uzaklaştırmak.
  dûş: hiza, seviye, düzey.
  dûşa aborî: geçim düzeyi.
  duşaxe: difteri.
  duşem: pazartesi.
  duşîze: bakire.
  dûv: kuyruk.
  dûv re: sonra.
  dûv sitêrk: kuyruklu yıldız.
  dûveroj: gelecek, ati, istikbal.
  duwem: ikinci, ikincil, tali.
  duxaskan: loğusa.
  duxaskanî: loğusalık.
  dûyîn: sıvama.
  dûz: düz.
  duzîne: düzine.

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •