Burun kanaması kanamanın tedavisi


Çocuklar oyun oynarken düşünmeksizin tehlikeli hareketler. yapar; bunun neticesi olarak sık sık kaza geçirirler.

Burun kana­ması da bunlardan biridir. Eğer çocuk başını sert bir yere çarp­mamış ise fazla telaşlanmaya lüzum yoktur. Eğer kusma, baş ağ­rısı ve ahşkanlık dışı bir uyku hali görülürse beyin kanamasından şüphelenmeli ve çocuğu en kısa zamanda doktora götürmelidir.

Yaşlı kimselerde, kendiliğinden ortaya çıkan burun kanamala­rı ekseriya "tansiyon yüksekliğine işaret eder. Böyle durumlarda mutlaka doktora görünmeli ve gerekli kontrollar yaptırılmalıdır.

Bir darbe sonucu meydana gelen hafif burun kanamaları ekse­riya kendiliğinden (kanın pıhtılaşması sonucu) durur. Bir-iki daki­ka içinde durmayan burun kanamalarında aşağıda tarif edeceği­miz şekilde kanamayı durdurmaya çalışınız.

Nasıl Yapılacak?
• Baş ve işaret parmağınızla burun kanatlarını 4-5 dakika müddetle sıkınız.

• Bu şekilde netice alamadığınız takdirde, bir pamuk parçası­nı parmak kahnlığında yuvarlayıp rulo haline getirdikten sonra üst dudağın altına yerleştiriniz. Üst dudaktan buruna doğru yap­tığınız bu tazyik, kanamada önemli rol oynayan ana damarı sıkış­tıracağından ekseriya iyi netice verecektir.


• Yukarıdaki tetdbirler de bir fayda vermeyecek olursa; kaza­zedeyi bir sandalyeye oturtunuz. Burnunun üzerine soğuk suda ıs­latılmış temiz bir bez koyunuz. Biz buna "soğuk kompres uygula­ma" diyoruz. Kanama duruncaya kadar birkaç dakika ara ile be­zi değiştiriniz. (yeniden soğuk suda ıslatıp tekrar burun üzerine koyunuz).

• Kanama durduktan sonra kazazedeye bir-iki saat için , burundan nefes almamasını tavsiye ediniz. Bu şekilde, teşekkül eden.pıhtı yerinden oynamamış ve kanama da yeniden başlama­mış olur.

• Kanama bütün bu tedbirleri çaresiz kılacak derecede şiddet­li ise, doktor gelinceye veya doktora yetişinceye kadar kazazede­nin kanayan burun deliğine steril bir gaz bezi (tampon) tıkayınız. Bezin bir ucunu dışarıda (açıkta) bırakınız. Tampon burun deliği­ni tıkadıktan sonra, zorla ileri itmeye çalışmayınız.