Yuvarlağız, altındanız, Bir kolda toplanırız

cevap: bilezik