babilde ölüm istanbulda ask romanının özetiVaktiyle, Arap kabilelerinden birinin başına bir Bey geçer. Bu Bey***8217;in uzun yıllar çocuğu olmaz. Allah***8217;a yakarışlar neticesinde bir oğlan çocuğu olur ve adını ***8220;Kays***8221; koyar. Artık tek umutları ve ileride kabilenin başına geçecek tek kişi bu çocuktur.
Daha doğar doğmaz ağlamaya başlayan, feryat eden Kays; olağan dışı bir çocuktur. Çok küçük olmasına rağmen ancak Leylâ***8217;yı görünce susmaktadır. Bir zaman sonra Kays ile Leylâ aynı mektepte okumaya başlarlar. İkisi de birbirlerine ölesiye âşık olurlar. Bir zaman sonra bu aşk Leylâ***8217;nın anasının kulağına gider ve anası bu aşkı tasvip etmediğinden kızını okuldan alır. Leylâ***8217;dan ayrı düşen Kays kendisini çöllere vurur ve artık evine gitmez olur. Artık Kays çevresinde delirmiş, cinlenmiş anlamına gelen ***8220;Mecnûn***8221; adıyla anılmaya başlanır.
Mecnûn***8217;un bu halini gören babası oğlunu eve gelmeye ikna eder ve Leylâ***8217;yı Mecnûn***8217;a istemeye karar verir. Fakat Leylâ***8217;nın babası Mecnûn***8217;un akıllanması şartıyla kızını vereceğini söyler. Mecnûn***8217;un babası çaresiz onun akıllanması için her çareye başvurur. En sonunda Mecnûn***8217;u Kâbe***8217;ye götürür. Fakat Mecnûn Kâbe***8217;de Allah***8217;tan aşk belası ister ve de kabul olduğundan Leylâ***8217;ya olan aşkı daha da çoğalır.
Mecnûn***8217;un babası çaresiz bir şekilde eve döner. Mecnûn da çöllere düşerek vahşi hayvanlarla dost olup hayatını buralarda devam ettirir. Leylâ, Mecnûn***8217;un aşkından kırda, bayırda gezerken İbn-i Selâm***8217;a rast gelir ve İbn-i Selâm ilk görüşte Leylâ***8217;ya âşık olur ve de evlenirler. Leylâ***8217;nın evlendiğini duyan Mecnûn daha da kendinden geçer ve kendini yerden yere vurur.

Mecnûn***8217;un bu halini gören Nevfel adında bir yiğit onun bu haline acır ve Leylâ***8217;nın babasıyla Mecnûn için savaşır. Fakat Nevfel***8217;in çabası da sonuç vermez. Mecnûn, Leylâ***8217;ya bir türlü kavuşamaz. Bu sefer Zeyd adında bir yiğit Mecnûn***8217;a yardım eder ve Mecnûn***8217;un Leylâ ile haberleşmesini sağlar.
İbn-i Selâm***8217;ın ölmesinden sonra bir gün Leylâ kervan ile yolculuk yaparken kervandan ayrılır ve Mecnûn***8217;u aramaya çıkar. Mecnûn***8217;u bulduğunda - Mecnûn, artık beşerî aşktan sıyrılmış İlahî aşka bürünmüştür. ***8211; kendisin o kadar tanıtmasına rağmen Mecnûn onu tanımaz. Oradan ayrılan Leylâ ölür ve bir müddet sonra Leylâ***8217;nın ölüm haberini alan Mecnûn; Leylâ***8217;nın mezarına kapanarak çilesini tamamlar ve ebedi hayatında Leylâ***8217;sına kavuşur.