Kopolimer Cesitleri
komoliper icinde iki farkli monomer bulunur. Bu monomerlerin dagilisina gore kopolimerleri gruplandirabiliriz. Olayi anlamak icin kopolimeri olusturan monomerlere A ve B diyelim:
Alternating kopolimerlar, yani surekli bir A bir B diye uzayip giden kopolimerler.
Randim kopolimerlar, yani gelisiguzel bir sekilde A ve B monomerlerinin dagildigi kopolimer cesitidir.
Blok kopolimerler, yani uzun bir A zincirinin yanina uzun bir B zincirinin eklenmesiyle olusur.
Graft kopolimerler, uzn bir A zincirinin uzerinden B zincirlerinin dallanmasi ile olusurlar.