Ketron XD9 Pratik Kullanma Kılavuzu

KETRON XD9 TURKISH
PRATİK KULLANIM KILAVUZUTURKISH FLASH ROM 1 1
1- KETRON XD9 TURKISH,in içindeki samplinglerin en büyük özelliği bir klavye içine atılmış kaliteli ve temiz seslerden oluşmasıdır.
2- Turkish Flash Rom üzerindeki samplingler 29 adettir.
3-Sampling sesleri USER VOICE,sun ETHNİC bankasından kullanabilirsiniz.
4-Sampling sesleri istediğiniz şekilde F7 USER EDİT menüsünde değiştirip kendi sampling ses bankanızı oluşturabilirsiniz.
Örnek:F1 butonunun karşısındaki Bağlama1 sesini seçtiniz F1 butonuna tekrar basın USER EDİT menüsü ekrana gelir. F butonları ile istediğiniz özelliği seçin -VALUE+ butonları ile değer verin ses üzerindeki değişikliği kaydetmek içinde SAVE/ENTER butonuna basın sonra F10 butonuna basın. Ses aynı bankaya kaydedilir.
5-Not:Sampling sesleri EDİT PROGRAM ve ONE TOUCH bankalarındanda kullanabilirsiniz.

TURKISH FLASH ROM 2
1-KETRON XD9 TURKISH,in içindeki sampling Turkish kitler bire bir kalitede olup 125 adet sound ve 6 adet drum kitten oluşmaktadır.Sound,lar Darbuka ,Tef ,
Bendır , Hollo , Asma Davul ve çeşitli perküsyonlardır.
2-Sampling Turkish kitleri kullanabilmek için F10 DRUM MİKSER butonuna basın sonra F10 DRUMSET butonuna basın drum kitleri kullanabilmek içinde F10 MANUEL butonuna basın. Turkish kitleri seslerin bulunduğu (PAD) bankasından F butonlarını kullanarak seçin.
BASS BOOST ve FREQUENCY
1-Bu özellik ritmin Bass seslerini (dB) ve (Hz) olarak düşürüp veya yoğunlaştırmaktadır.
2-Kullanabilmek için PLAY CONTROL butonuna basın sonra FLOPPY butonuna basın.
3- F9 BAS BOOST butonundan +1,den +6,ya kadar dB.
4-F10 FREQUENCY butonundan 25,den 200,e kadar Hz,i ayarlayabilirsiniz.
JUMP INTRO
1-Bu özellik ritim çalarken devamlı intro yapabilmenizi sağlar.
2-Kullanabilmek için LEFT CONTROL butonuna basın.Sonra F1 butonuna basın.
LOCK ÖZELLİĞİ
1-Bu özellik ritim kanallarından olan Drum , Bass ve Chord,ların volumlerinin kitli kalmasını sağlar.
2-Kullanabilmek için ritimlerin volumlerini ayarlayın. LEFT CONTROL butonuna basın. F6 LOCK DRUM , F7 LOCK BASS ve F8 LOCK CHORD butonlarına bastığınızda volum kiliti siz iptaledene kadar durur.
RİTİM YÜKLEME 2
1-Ritm diskini takın.
2-DİSK butonuna basın.
3-Ritimleri -VALUE+ butonları ile yürüyün F10 butonuyla işaretleyin.
4-Önce F2 butonuna sonra F9 butonlarına basın ritimler otomatik yüklenir.
RİTİM SİLME
1-LEFT CONTROL butonuna basın.
2-PAGE butonuna basın 1 sayfa yürüyün.
3-F1 ve F6 butonlarına basın.
4-Ritimleri CURSOR butonları ile yürüyün F9 butonuyla işaretleyin.
5-F10 butonuyla silin.
6-Silindikten sonra F5 ve EXIT butonlarına basın.
RİTMİ DİSKETE ÇEKME
1-Boş disket takın.
2-LEFT CONTROL butonuna basın.
3-FLOPPY butonuna basın 1 sayfa yürüyün.
4-F1 ve F7 butonlarına basın.
6-Ritimleri CURSOR butonları ile yürüyün F9 butonuyla işaretleyin.
7-F10 butonuna basın.
8-Önce F5 butonuna sonra EXIT butonuna basın.
ŞARKI ÇALMA
1-Şarkı disketini takın.
2-SONG PLAY butonuna basın.
3-F6 butonuna basın.
4-Ritm kısmından seçtiğiniz şarkının numarasını girin.
5-START butonuna basın.
ŞARKI REMİX
1-Şarkı çalarken EXIT butonuna basın.
2-REMİX SELECT butonuna basarak ekranı Style Select getir.
3-Ritm kısmından ritm seçip KEY STOP butonuna basın.
4-Şarkı altyapısının değişip daha canlı olduğunu göreceksiniz.
5-Bu esnada FILL( 1-2-3) atak atıp ARRANGER(A-B-C-D) ile variasyon değiştirebilirsiniz.Aynı ritmi tekrar seçtiğinizde canlı ritmlere geçer.
ŞARKI EDİT
1-Şarkılar üzerinde her türlü değişikliği yapabilirsiniz.
2-Bunlar Ses, Drum, Volum, Reverb, Effect, Pan Pot, Oktav gibi...
3-Şarkı çalarken F1 butonuna basın şarkı kanallarını PAGE butonları ile gezin istediğiniz değişiklikleri F butonlarına basarak -VALUE+ butonları değeri verin.
4-Kaydetmek için şarkıyı durdurun SAVE/ENTER ve F10 butonlarına basın.
REMİXLİ ŞARKIYI KAYDETME 3
1-Şarkıya ritm koyduktan sonra F1 butonuna basın.
3-Şarkıyı durdurun.
4-Önce SAVE/ENTER butonuna sonra F10 butonuna basın.
PRATİK KOMA VERME
1-ORIENTAL SCALE butonuna basın son oktavdan istediğiniz tuşa basın.
ORIENTAL SCALE butonunu kapatın koma gelecektir.
2-Komadan çıkmak için ORIENTAL SCALE ve F10 butonlarına basın.
USER KOMA VERME
1-F3 butonuna basın.
2-PAGE butonları ile 1 sayfa yürüyün.
3-F2 butonuna basın.
4-Son oktavdan koma verip VALUE butonları ile değer verin.
5- Hafızaya atmak için SAVE/ENTER butonuna basın sonra CURSOR butonları ile yürüyün 1'den başlayarak 20 ayrı komayı F10 ile hafızaya atabilirsiniz.
6-Hafızadan çağırmak için ORİENTAL SCALE butonuna basın komayı F butonlarından seçin. Örnek: ARABİC1,ARABİC2 gibi...
7-Komadan çıkmak için ORİENTAL SCALE ve F10 butonlarına basın.
SONG RECORD
1-Boş disketi takın.
2-Şarkı yazabilmek için ses,ritm,koma vBulletin... hazırlayın.
3-DİSK ve SONG PLAY butonlarına aynı anda basın.
4-Tuşlardan isim verin 2 kere F10 butonuna basın.
5- Ekranda RECORDİNG yazısını görünce kayıta girin.
6-Kayıt bitince DİSK ve SONG PLAY butonlarına aynı anda basın kayıttan
çıkın START butonuna basın çaldığınız şarkıyı okutun.
7-Menüden çıkmak için SONG PLAY butonuna basın.
USER YÜKLEME
1-Ritm disketini takın.
2-DİSK butonuna basın.
3-Ekranda sonu PON,PRG,TOU,USD ve USV olan dosyaları VALUE butonları ile tek tek işaretleyin F2 butonuna basın.
Örnek:PRG dosyasını işaretleyin F2 butonuna basın.Bu beş dosya tek tek yüklenecektir.
DRUM MİXER
1-Ritm çalarken ritmin Drum,ları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.
2-Önce F10 butonuna basın sonra PAGE butonları ile istediğiniz menüye gelin.
3-F butonları ile açıp kapama ve VALUE butonlarıylada değer verebilirsiniz.
4-İşlemleri ritme kaydetmek için ritmi durdurun.SAVE/ENTER butonuna basın sonra F2 ve F10 butonlarına basın.
RİTİM YAZMA 4
1-LEFT CONTROL butonuna basın.
2-FLOPPY butonu ile bir sayfa yürüyün.
3-F1 butonuna basın.
4-Ritm bölümünden numara kodlayarak boş yer seçin. (Ekranda EMPTY yazısı çıkacak)
5-F2 butonuna basın TIME SING 'dan ölçü ayarlayın 4/4 , 2/4 , 6/8 , 9/8 vBulletin...
6-Önce F5 butonuna sonra F1 butonuna basın.
7-DRUM 1 için ses bölümünden davul seçin.EXIT,a basın.
8-F8 basın START'a basarak kayıta girin ritm yazın.
9-BASS'a inip ses bölümünden bass seçip F8 basın START'a basıp kayıta girin.
10-Aynı şekilde CHORD1,CHORD2,CHORD3,CHORD4,CHORD5,DRUM2 yazın.
11-Yazılan ritmi hafızaya atmak için F5 butonuna basın ARRANGERDE (A) yazılmış oldu.
12-F1 basın aynı şekilde ARRAN B/ ARRAN C/ ARRAN D/ FILL 1/ FILL 2/ FILL 3/ INTRO 1/ INTRO 2/ INTRO 3/ ENDİNG 1/ vBulletin...Yazıp hafızaya atın. 13-Ritim silme F5 butonuna basılı tutun komple silmek için F10 tek tek için F3,e basın.
ŞARKI SIRALAMA
1-Disket takın.
2-DİSK butonuna basın.
3-F9 butonuna basın.
4-F7 butonuna basın.
5--VALUE + ile yürüyün F10 butonuyla işaretleyin.
6-F7 butonuna basın.
7-Tuşlardan isim verin.
8-F10 butonuna basın.EXIT'la çıkın.
9-SONG PLAY'den okutun.
ONE TOUCH AYARI
1-Yapılacak bu ayar sizin ses seçiminizi kolaylaştıracaktır.
2-ONE TOUCH'a yerleştirilecek sesleri Preset, Program, User Voice bankalarından seçebilirsiniz.
3-Önce SAVE/ENTER butonuna sonra F4 butonuna basın.
4-F1 basın ses seçin .EXIT'a bastığınızda F1'e o sesin geldiğini göreceksiniz.
5-F2 basın ses seçin .EXIT'a bastığınızda F2'ye o sesin geldiğini göreceksiniz.
6-F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10 butonlarınıda aynı şekilde ayarlayın.FLOPPY butonuyla ile 2.3.4.5.6.ıncı bankalarıda aynı şekilde ayarlayın.
7-Önce SAVE/ENTER butonuna sonra F10 butonuna basın.ONE TOUCH bastığınızda ayarladığınız seslerin geldiğini göreceksiniz.
8-Yapılan ayarları diskete çekmek için diski takın önce SAVE/ENTER butonuna sonra F8 butonuna basın.
REGİSTRATİON ÖZELLİĞİ 5
1-Ritm,Ses,Koma,Tempo,Transpoze,Oktav,Volum,Effect gibi özellikleri ayarlaya bilirsiniz.
2-Önce SAVE/ENTER sonra F1 butonlarına basın.
3-Tuşlardan isim verin ritm bölümünden 001 rakamını girin. F10,na basın.
4-REGİST açıp 001 girdiğinizde hazırladığınız user program önünüze gelecektir.
5-Bu şekilde 001'den 198'e kadar REGİSTRATİON ayarlayabilirsiniz.
6-Yapılan useri diskete çekmek için DİSK,e basın F3 ve F8 butonlarına basın
tuşlardan isim verin F10 butonuna basın.
DÖRT SES PROGRAM EDİT
1-Bu menü 110 adet dört ses karıştırıp hafızaya atabilmenizi sağlar.
2-Hafızaya atılabilecek sesleri Preset ve User Voice bankalarından seçebilirsiniz.
3-Dört ses programının üç adet edit sayfası vardır.
4-F8 basın.
5-F1 basın siyahı yönlendirip dört ses seçin.
6-F2 basın volum ayarlarını yapın.
7-İsterseniz F3,ten Shift (oktavı), F4,den Tune (ince ayarları) ve F5,ten Pan (sağ,sol) ayarlarını yapabilirsiniz.
8-FLOPPY butonuna basarak ikinci edit sayfasına gelin bu sayfadan effectleri ayarlabilirsiniz.
9-F1,F2,F3,F4,F5 butonlarına basarak -VALUE+ butonları ile effectleri derecelendirin.
10-FLOPPY butonuna basarak üçüncü edit sayfasına gelin bu sayfadan seslerin tuştaki dağılımını ve velocity ayarlarını yapabilirsiniz.
11-F1,F2,F3,F4,F5 butonlarına basarak -VALUE+ butonları ile ayarları yapın.
12-Sesi hafızaya atmak için SAVE/ENTER butonuna basın, tuşlardan sese isim verin, ritim bölümünden sese numara verin, F10 butonuna basın.
13-Sesi çağırmak için PROGRAM butonuna basın ses bankalarından seçin.
14-Yaptığınız user programı diskete çekmek için DİSK,e basın sonra F3 ve F7 butonlarına basın tuşlardan isim verin sonra F10 butonuna basın.
REMAP RİTİM SIRALAMA
1-Bu işlem sayesinde PATTERN,deki ritimleri istediğiniz sırada sıralayabilirsiniz
2-LEFT CONTROL butonuna basın.
3-FLOPPY butonuna basarak bir sayfa yürüyün.
4-F1 ve F5 butonlarına basın.
5--CURSOR+ ile yürüyün F9 butonuyla ritimleri numaralandırın.
6- F10 butonuna basın.
MİKROFON ÖZELLİĞİ
1-F2, F4 ve F10 butonlarına basın mikrofon aktiv duruma gelecektir. Mikrofon ayarlarınıda menüden F ve -VALUE+ butonları ile yapabilrsiniz.
TÜRK RİTİMLERİNİ KULLANMA 6
1-Türk ritimlerini kullana bilmek için.
2-PATTERN butonuna basın.
3-Ritim bölümünden ritimleri F butonları ile seçin.
ŞARKILARI TRASPOZELİ KAYDETME
1-Şarkı disketini takın.SONG PLAY butonuna basın şarkıyı seçin.
2-F3 butonuna basın sonra TRANSPOZE butonlarından değeri verin.
3-F10 butonuna basın.
4-NOT:Bu işlem Hard diskli aletlerdede aynıdır.
DİSKETTEKİ BİLGİLERİ SİLME
1-Disketi takın DİSK butonuna basın.
2-Bilgileri -VALUE+ butonları ile yürüyün F10 butonuyla işaretleyin.
3-F6 ve F10 butonlarına basın bilgiler silinecektir.
SİSTEM YÜKLEME
1-Alet kapalı iken sistem disketini takın.
2-F6 butonuna basılı tutup aleti açın ekranda LOADİNG yazısını görünce elinizi çekin otomatik yüklenecektir.
3-NOT:Sayfa 2,deki User yükleme işlemini aynen yapın.
USER VOICE EDİT
1-USER VOICE edit özelliği 292 adet Preset sesin 110 adedini Synthesızer özelliği sayesinde ses üzerinde her türlü edit yapma imkanı sağlar.
2-F7 butonuna basın sonra ses bölümünden sesi seçin.
3-F1 ,F2 ,F3 ,F4 ,F5 ,F6 ,F7 butonlarındaki özellikleri -VALUE+ butonları ile değer verebilirsiniz.F8 ,F9 ,F10 butonlarındanda Effect ve Velocity ayarlarınıda yapabilirsiniz.
4-İşlemi kaydetmek için SAVE/ENTER butonuna basın tuşlardan isim verin.F10 butonuna basın.
5-USER VOICE sesleri diskete çekmek için boş bir disket takın.
6-DİSK butonuna basın sonra F3 , F10 , F2 butonlarına basın tuşlardan isim verin. F10 butonuna basın.
RİTİM EDİT
1-Klavye üzerindeki ritimlerin Ses ,Volum ,Tempo ,Effect ,Pan Pot gibi ayarlarını hafızaya atabilirsiniz.
2-F5 butonuna basın ayarlama yapacağınız sayfaları PAGE butonları yürüyüp F butonları ile yönlendirip ses bölümünden sesleri değiştirip -VALUE+ butonları ile değer verebilirsiniz.
3-İşlemleri ritme kaydetmek için önce SAVE/ENTER butonuna basın sonra F2 ve F10 butonlarına basın.
HARMONY 7
1-HARMONY özelliği sesler üzerinde menü doğrultusunda istediğiniz değişikliği
yapmanızı sağlar.
2-PATTERN ve HARMONY butonlarına aynı anda basın menü ekrana gelecektir. F butonları ile özellikleri seçin.
TEMPO KİLİT
1-Ritimleri değiştirirken temponun aynı gelmesi için TEMPO butonlarına aynı anda basın tempo kilitlenecektir.Butonlara tekrar bastığınızda kilitten çıkacaktır.
SPLİT
1-SPLİT butonunu basılı tutup sağ ve sol elin sınırını istediğiniz tuşa getirin.
PİANİST
1-PİANİST özelliği ile istediğiniz sesi 61 tuş kullana bilirsiniz.
2-Önce PLAY CONTROL butonuna sonra F6 PİANİST butonuna basın.
3-PİANİST özelliğinden çıkmak için aynı işlemleri tekrar edin.
FADE
1-FADE özelliği için PLAY CONTROL butonuna basın F1,e bastığınızda çalan ritim veya şarkının yavaş yavaş volumu düşecektir. F1,e tekrar bastığınızda yükselecektir.
VELOCİTY CURVER
1-Bu özellik sayesinde tuş hassasiyeti üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.
2-Önce PLAY CONTROL butonuna sonra FLOPPY butonuna basın.
3-VELOCİTY ayarları için F3 butonuna basarak değiştire bilirsiniz.
4-Menü içinde SOFT1,SOFT2,NORMAL,HARD1,HARD2 ve FİXED mevcuttur.
5-FİXED özelliğini istediğiniz şekilde ayarlıya bilirsiniz ayarlamak için -VALUE+
butonlarını kullana bilirsiniz.
6-Hafızaya atmak için SAVE/ENTER , F3 ve F10 butonlarına basın.
LOWER MODE
1-Bu özellik sol elin LOWER ve BASS üzerindeki değişikliğini sağlar.
2-Önce F4 butonuna basın sonra F5 butonundan istediğiniz moda getirin.
3-Hafızaya atmak için SAVE/ENTER , F3 ve F10 butonlarına basın.
LOWER KİLİTLEME
1-Bu özellik sayesinde istediğiniz ritmin LOWER,ları üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
2-F5 butonuna basın sonra F4 ve F5 butonlarındanda istediğiniz sesleri değiştire bilirsiniz.
3-Hafızaya atmak için SAVE/ENTER , F2 ve F10 butonlarına basın.
DİSPLAY MODE 8

1-Bu özellik ses ve ritim seçerken işlev görür.
2-Kullanabilmek için F3 UTILITY butonuna basın sonra FLOPPY butonuna basın.
3-F8 DİSP.MODE menüsünde NORMAL ve AUTO CLOSE seçenekleri vardır.
4-NORMAL özelliğinde ses veya ritim bankalarından birine girdiğinizde ekran menüsünü EXIT,la kapatana kadar bekler.
5-AUTO CLOSE özelliğinde ise ses veya ritim bankalarından birinden ses veya ritim seçtiğimizde ekran menüsü otomatik kapanır.
STYLE SELECT
1-Bu özellik ritim seçerken işlev görür.
2-Kullanabilmek için F3 UTILITY butonuna basın sonra FLOPPY butonuna basın.
3-F9 STYLE SELECT menüsünde GROUP ve NUMERİC seçenekleri vardır.
4-GROUP özelliğinde ritimler bankalar halinde ekran menüsünde görünür.
5-NUMERİC özelliğinde ise ritimleri kullanabilmek için 0 dan 9 kadar olan butonlardan ritim numarası girilir.
Örnek:Saidi1 ritmini alabilmek için 001 numarası girilir.
VOICE SELECT
1-Bu özellik sesleri seçerken işlev görür.
2-Kullanabilmek için F3 UTILITY butonuna basın sonra FLOPPY butonuna basın.
3-F10 VOICE SELECT menüsünde MODE 1 ve MODE 2 seçenekleri vardır.
4-MODE 1 özelliğinde ses bankaları birbirleriyle bağımlıdır , ses bankalarında en son hangi sesleri seçtiyseniz o sesler bankalarda kalır taki yeni sesleri seçene kadar.
Örnek:PIANO bankasından RODES sesini seçtiniz sonra SAX bankasından FLUTE sesini seçtiniz. PIANO bankasına tekrar döndüğünüzde RODES sesi hafızadadır taki yeni sesi seçene kadar.
5-MODE 2 özelliğinde ses bankaları birbirlerinden bağımsızdır.
Örnek:GUITAR bankasından FOLK sesini seçtiniz ORGAN bankasında THEATRE sesini seçtiniz.GUITAR bankasına tekrar döndüğünüzde yeni ses seçersiniz bu işlem bütün bankalarda bağımsızdır.
FORMAT
1-Bu özellik user ritimleri komple silmek için kullanılır.
2-LEFT CONTROL butonuna basın.
3-FLOPPY butonuna basın , sonra F1 PATT.EDİT butonuna basın.
4-Ritimleri silmek için 3 kere F10 , 1 kere F5 butonlarına basın.
SAMPLING FLASH ROM --------9
FLASH ROM,UN TAKILMASI
1-Orgu çevirin altındaki ok işaretli vidaları sökün.
2-Orgun arkasındaki 3 adet vidayı sökün.
3-Orgu çevirin üst kapağı kendinize çekerek çıkarın.
4-Flash Rom,u orgun sağ kolonunun yanındaki ses borduna Flash Rom,daki ayaklara dikkat edilecek şekilde yerleştirin.
5-Flash Rom,u yerleştirirken üstten bastırmayın.
6-Flash Rom bordundaki entegre,leri ellemeyin.
7-Orgu açarken vida bacaklarına dikkat edin.
FLASH ROMDAKİ SESLER
1-Rom,daki sesleri kullana bilmek için User Voice butonuna basın sonra Ethnic bankasındaki sayfalardan sesleri seçin.
2-Rom,daki ses sayısı 29 , Drum sayısı 6 adettir.
3-Sesler:
Bağlama1 , Bağlama2 , Bağlama3.
Balaban1 , Balaban2.
Cura.
Cümbüş.
Oct&Esaz.
Elk&Saz1 , Elk&Saz2 , Elk&Saz3.
Kanun.
Kemane.
Keman&1 , Keman&2.
Klarnet.
Mey&1 , Mey&2.
Soft&Ney.
Solo&Lead.
Synt&Lead.
Trl&Zurna.
Zurna&1 , Zurna&2 , Zurna&3 , Zurna&4.
Ud&1 , Ud&2 , Ud&3.
4-Drum:
Tr-Kit-A.
Tr-Kit-B.
Tr-Kit-C.
Tr-Kit-D.
Tr-Kit-E.
Tr-Kit-M.
5-Flash Rom,daki sesleri editli bir şekilde kullanabilmek için Flash Ritm diskindeki XD9&Flas.PRG , XD9&Flas.TOU , XD9&Flas.USD ve
XD9&Flas.USV dosyalarını tek tek F2 (LOAD) butonuna basarak yükleyin.
HARD DİSKLE İLGİLİ BÖLÜM-----------10
Bu bölüm Hard diskli aletler içindir.
HARD DİSKTE DOSYA AÇMA
1-DİSK butonuna basın.
2-Sonra F8 ve F1 butonuna basın.
3-Tuşlardan isim verin ve F10 butonuna basın.
HARD DİSKE BİLGİ YÜKLEME
1-Hard diske yükleyeceğiniz bilgiler.
2-Şarkı , Ritim , User ve Txt dosyalarıdır.
3-Yükleye bilmek için.
4-DİSK butonuna basın ritim bölümünden Hard diskteki dosya numaranızı girin.
Örnek: 01 MİDİ& , 02 TÜRK& gibi...
5-Sonra disketi takın FLOPPY butonuna basın yüklenecek bilgileri -VALUE+ butonları yürüyün F10,la işaretleyin.
6-F4 ve F9 butonlarına basın.
7-İşlem bittikten sonra HARD butonuna basın.

HARD DİSKTEN BİLGİ SİLME
1-DİSK butonuna basın ritim bölümünden Hard diskteki dosya numarınızı girin.
2-Sileceğiniz bilgileri -VALUE+ butonları ile yürüyün F10,la işaretleyin.
3-F6 ve F10 butonlarına basın.
HARD DİSKTEKİ DİĞER BİLGİLER
1-Hard diskte şarkı sıralama pratik kılavuzun 3 sayfasındaki işlemlerle aynıdır.
2-Hard diskten Floppy diske yüklemek için DİSK butonuna basın ritim bölümünden Hard diskteki dosya numarasını kodlayın disk takın yükleyeceğiniz bilgileri -VALUE+ butonları yürüyün F10,la işaretleyin sonra F4 ve F9 butonlarına basın. Floppy diske yükleme yapacaktır.
3-Hard diskten ritim yükleme DİSK butonuna basın ritim bölümünden Hard diskteki dosya numarasını kodlayın -VALUE+ butonları ile yürüyün F10,la işaretleyin.Sonra F2 ve F9 butonlarına basın ritimler yüklenecektir.
4-Şarkı düzenleme sayfa 1,deki Şarkı Edit,le aynıdır.