Allahu teala evreni yoktan var etmiştir

Yazdırılabilir Görünüm