Hayvanlarda beslemeye bağlı hastalıklar


Stomatitis
Özafagus tıkanması
Basit indigesyon
Rumen asidozu
Rumenitis
Rumen parakeratzisi
Karaciğer apseleri
Düşük süt yağı sendromu
Rumen alkolozu
Timpani
Travmatik retiküloperitonitis
Omazum konstipasyonu
Abomasum ülserleri
Laminitis
Foot-rot
Sonun atılamaması

===Buzağıların sindirim sistemi bozuklukları===
Enterotoksemi
Botilismus
Ürolitiasis
Poliensefalomalasi
==Geçiş Dönemi Hastalıkları
Metabolik hastalıklar
Süt humması (Hipokalsemi)
Hipomagnezemi
Hipofosfotemi
Hepatik lipidozis
Ketozis (Asetonomia)
Koyun ve keçilerde gebelik toksemisi-Ketozis ( İkiz kuzu hastalığı)
Abomasum kayması

Meme ödemi

==Bazı vitamin ve mineral madde yetersizlikleri ile zehirlenmeler
Vitamin A yetersizlikleri
Kalsiyum, fosfor ve Vitamin D yetersizlikleri
Süt tetanisi
Bakır yetersizliği
Bakır zehirlenmesi
İyot yetersizliği
Demir yetersizliği
Selenyum ve Vitamin E yetersizlikleri
Selenyum zehirlenmesi
Çinko yetersizliği
Kobalt yetersizliği