Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Kendisine hamd ederek başlama tatlılığını bize bahşeden Allah’a bir kez daha hamd olsun. Salat ve Selam da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun ehline, ashabına ve din gününe kadar onların yolunda yürüyenlere olsun.
Bu hadis usulunu notlarıma dayanarak oluşturuyorum. Gereksiz yerleri atarak meselenin özünü gaye edinen bir hadis usulu çalışmasını hedefledim. Bunu yapmaktan maksadım Müslümanların zamanını boş yere harcamamaları fakat hadis metodolojisinden de mahrum kalmamalarıdır. Bunu farklı bir atmosfer oluşturarak klasik sıkıcı hadis usulünü çekici ve etkici bir alana çekmeye çalıştım.
Başarı Allah’tandır.

Mehmed GÜNEŞ (kalemşör)