Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

Ensardan birisi vardı ki, evi mescidden ondan daha uzak bir kimse ‘olduğunu bilmiyorum.

Hiçbir namazı da kaçırmazdı. Ona: Karanlıklarda ve sıcak havada binmen için kendine bir merkep satın alsan nasıl olur?’ denilince,

şu cevabı verdi: ‘Evimin mescidin yanı başında olması beni memnun etmezdi.

Çünkü ben mescide yürüyerek gelişimin ve ailemin yanına döndüğümde dönüşümün ecir olarak bana yazılmasını istiyorum.’

Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Allah sana bütün bunları bir arada vermiş bulunuyor.”


Bir başka rivayette: “Senin beklediğin sana verilecektir.” diye buyurdu.


( Müslim, I/460 )