B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 46 (451- 460)

451- “Allah’a kabir azabından sığının, Allah’a ateş azabından sığının, Allah’a Mesih ve deccalın fitnesinden (imtihanından) sığının, Allah’a hayatın ve ölümün fitnesinden sığının.” ( Faydul kadir hadis no 5640 )

452- “İki göz vardır ki ateşi görmeyecek: Allah korkusu ve rızası için ağlayan göz, Allah rızası için uyumayıp nöbet tutan göz.” ( Faydul kadir hadis no 5647 )

(Savaşta, askerde ve her yerde insanların huzuruna, ülkesine ve imanına kasteden düşmanlardan korumak amaçlı Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için nöbet tutan gözler.)

453- “ Akika kesmek haktır erkek çocuk için iki koyun, kız çocuk için bir koyun.” (Faydul kadir hadis no 5698)

454- “ İlim üçe ayrılır: Kuran ayetleri, sahih hadisler, Kuran ve sünnete uygun olanlar.” ( Faydul kadir hadis no 5709 )

455- “ Bir ömre ile diğer ömre arası işlenen günahlar af olur. Hakkıyla yapılan bir haccın karşılığı ancak Cennettir.” ( Faydul kadir hadis no 5734 )

(Kâbe’i Şerif o kadar değerlidir ki : (Yukarıdaki 5859 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi Hac ve ömre yapmak için mutlaka bizim için kutsal olan kâbeye gitmek gerekir. Bu ibadetlere mani olmak için Kâbeyi yıkmak için gelenlere Kuran’ı kerim şöyle buyurmaktadır : “Fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi parça parça yaptı.” (Fil sûresi 1.2.3.4.5. âyetler) Cenabı Allah Dünyada iken bazı insanların cezasını hemen vermez hesap gününe erteler. Fakat bazı olaylara da direk müdahale ederek zalimleri helâk eder cezalarını da derhal verir. Bunlardan biride kendi ülkesinin çıkarı için Kâbe’yi yıkarak insanları yemene yönlendirmek isteyen binlerce kişilik ordusu ile Yemenden Mekke’ye gelen ebrehedir. Yüce Allah onun ordusunu mucizevi bir şekilde helâk etmiştir. Müzdelife ile mine arasın da muhsir vadisine kadar gelen ebrehe filleri ile birlikte Kâbe’i yıkmak için harekete geçtiği an, ordusunun üzerine Ebabil kuşlarının gagalarında getirdikleri kızgın taşları her birinin teker teker kafalarına bırakmaları sonucunda ne olduklarını şaşırmışlar, ebrehe ve binlerce kişilik ordusu kesilmiş biçilmiş ekin tarlasına dönüşmüşler. Yüce Allah ebrehe ve ordusunun şerrinden, kendi evini ve Haccın sombolü olacak kutsal olan kıblemiz Kâbe’yi kurumak için işte böyle büyük bir mucize yaratmıştır. Kâbe’i Muazzama, milyarlarca Müslüman’ın kıblesidir. Ve en büyük değere sahip bir mekândır. Biz müminler namaz kılarken yönümüzü Allah’ın evi olan kâbeye doğru çeviririz. Aynen Kuran’ı kerime gösterdiğimiz saygı gibi, Kâbeye de saygı gösteririz. Biz Yüce Allah’a ait olduğunu bildiğimiz her şeyin içeriğini ve özünü önemseriz. Beytullah’ı, (Allah’ın evini) biz her fırsat buldukça Allah’ın rızasını kazanmak için dualar ederek tavaf ederiz. Kâbe’i şerife hürmeten Mekke’ye her dönüşümüzde, Allah rızası için umreye niyet eder ihrama gireriz tavaf ve sayi yaparız. Mekke’den ayrılarak ülkelerine dönüş yapanlar ise Kâbenin etrafında Allah rızası için veda tavafı yaparlar. Biz her fırsat buldukça kâbeye bakar ve onu seyrederiz. Hadisi şerif bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır : “ Beş husus ibadet yerine geçer: Kuran’a bakmak ve okumak, Kabe’ye bakmak, anne ve baba yüzüne bakmak, zemzem suyuna bakmak ve içmek ve âlim kişinin yüzüne bakmak, günahların affına nedendir.” (Faydul kadir hadis no 3971)

456- “ Göze gelmek haktır.” (Faydul kadir hadis no 5746 )

457- “ Göze gelmek insanı kabire, deveyi de tencereye sokar.” ( Faydul kadir hadis no 5748 )

458- “ Diz üzerini kapat, çünkü baldır avrettir.” ( Faydul kadir hadis no 5770 )

(Erkeklerde göbek ile diz arası mahremdir.)


459- “ Küçük çocuğun avret yerini kapat, çünkü küçüğün avret yeri büyüğünki gibidir. Allah avreti açık olanın yüzüne bakmaz.” ( Faydul kadir hadis no 5772 )

(Çocuklarında mahrem yerlerinin kapatılması gerekir.)

460- “ Ayağındaki pabucu çıkarıp başörtüsüne bağlayarak kuyudan su çıkarıp, susuzluktan ölmek üzere dili dışarıda olan köpeğe su içirerek ölümden kurtulmasına neden olan bir günahkâr kadını, Allah affetti.” (Faydul kadir hadis no 5778 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… oziii