Allah oryantalist zihniyetten müslümanları korusun, Kurandan nasiplenemeyenlerin "kurancılık"(!)larını REDDEDİYOz

http://www.youtube.com/watch?v=9KtfTRXu-kI