Cung cấp giống sầu riêng thuần chủng. (Chồi lấy từ cây đầu dòng đã đăng ký với sở Nông Nghiệp). Chất lượng đảm bảo giúp b con có thể yên tâm canh tác

Thị trường sầu riêng ngy một biến động rất mạnh, nhiều công ty xuất khẩu trái cây đã chú trọng đế việc đưa thương hiệu sau rieng dona của Việt Nam vươn ra ngoi thế giới.

Chnh vì thế giá thnh của quả sầu riêng năm 2017 tăng với một tốc độ chóng mặt.

Chúng tôi l một trong số những đơn vị cung cấp giống sầu riêng dona chất lượng đầu dòng để b con có thể canh tác tốt. Hiểu được sự lo lắng của b con khi canh tác không đúng giống nên mọi cây giống của chúng tôi khi xuất vườn đều có giấy tờ kèm theo hóa đơn chứng thực giống.

Xem qua về mô hình canh tác của chúng tôi trong năm 2017Chúng tôi hiện nay l cơ sở đầu ngnh trong việc cung cấp các loại cây trồng cho b con.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có chất lượng cây giống tốt nhất.

Điện thoại: 0914599143

Website: Viencaytrong.com