Doğumda İlkyardım


Doğumda İlkyardım

PARAMEDİK DOĞUM YAPTIRMAZ

Doğumların çoğu normal yoldan ve sorunsuz olarak gerçekleşir. Bebeklerin çoğu hastanede dünyaya gelir. Ancak nadiren de olsa, Paramedik gerektiğinde doğum yaptırabilmeli ve bebeğin doğumu ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmalıdır

PRENATAL (ANTEPARTUM, DOĞUM ÖNCESİ)

Embriyonal dönem: hamileliğin ilk üç ayını(birinci trimester; 0-12 hafta) kapsar

Fetal dönem: hamileliğin son altı ayını (ikinci ve üçünü trimester; 13-40 hafta) kapsar

NATAL (DOĞUM)

Perinatal dönem: doğumdan önceki bir hafta ile doğumdan sonraki bir haftayı kapsayan döneme denir

POSTNATAL (POSTPARTUM, DOĞUM SONRASI)

Neonatal dönem: 0-28 günlük dönemdir (0-8 gün erken, 8-28 gün geç neonatal dönem olarak kabul edilir

Postneonatal dönem: 28 günden sonraki dönemdir

PRİMİGRAVİDA : İlk kez hamile olan (daha önce hiç hamile kalmamış)

MULTİGRAVİDA : Birden fazla hamileliği olan (iki, üç,altı vs)

NULLİGRAVİDA : Hiç hamile olmamış

PRİMİPAR : İlk kez canlı doğum yapacak olan

MULTİPAR : Daha önce birden fazla canlı doğum yapmış olan (1, 2, 5 vs)

NULLİPAR : Hiç canlı doğum yapmamış olan (daha önce hamile kalmış ama düşük ya da ölü doğumla sonuçlanmış olabilir; hamilelik sayısı ile canlı doğum sayısı farklı olabilir)

KÜRTAJ : Değişik nedenlerle hamileliğin doktor tarafından sonlandırılması