Deyimler (Kalıplaşmış sözler) ve Atasözleri:

Çarşı iti koyun beklemez
Karpuz kabuğu ile büyüyen eşeğin ölümü sudan olur
Karpuz kesmekle yürek soğumaz
Koça, boynuz yük değil
Kör bıçak ele yavuz, kötü avrat dile yavuz
Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir
Itin akıl eksiği, baklavadan pay umar
Tas yitmiş, curunu başına geçmiş
Öğünme çördük, seni damda da gördük, duvarda da gördük
Kör gözden kaş, fukara evinden aş bekleme
Kavununu ye karnına bak, karpuzu ye benzine bak, üzümü ye pazına bak
Boşanıp kişiye varma, sevip oynaşına varma
Acı aciri mihrican çalmaz
Halep yolunda deve izi mi ararsın?
İtin şeriatı değnek
Kocamış eşekte yıllanmış akıl olur

Üzümün iyisi tane, karının iyisi nene olur
Acından karnı gurlar, başında nergiz parlar
Kadın gerek bey doğura
Kel kız, emmisi kızının saçından öğünür
Hamamcı hamam açtı, keller içine kaçtı.

Derleyen: Ökkeş Mısırlı