SERÊ SALÊ

Serê salê binê salê,
Kanê bidin geşta kalê.
Kalê kal e wek vê salê,
Kanê bidin para kalê.
Bila kalê derê ji vê malê.

Destê kalê dilerize,
Gopalê wî digizgize.
Heger hûn geştê nedinê,
Wê gopal li ser we bilîze.

Çiqas qenc e ev kalê han,
Şên dike dilê zarokan.
Bila rûyê kalê tim geşbe,
Kêfa zarokan pê xweşbe.

Serê salê binê salê,
Bînin bidin geşta kalê.
Bila here qeda salê,
Em şa bibin bi seresalê.
Şadûmanî bê vê malê.
Kêfa zarokan pê xweşbe.

Serê salê binê salê,
Bînin bidin geşta kalê.
Serê salê binê salê,

Kalê ketiye nava malê.
Bûye pêşengê zarokan,
Bi wan re dike henekan.

Serê salê binê salê,
Kanê bînin geşta kalê.
Bila here li qeda salê,
Em birêkin vê salê zû,
Bixêr were saleke nû.