dilÊ min Çikas ŞikestÎye

ti ji binÎ nizanÊ


ber ÇavÊ min reŞ tarÎye


ez bi evÎna te di Şewitimti min ji bÎr dikÊ