SÊRT (Siirt)

XESXÊR----- (Pervari)

MİSİRCÊ ------(Kurtalan)
KUFRA--------- (Şirvan)
HEWÊL --------(Baykan)

DİHÊ -----------(Eruh)
Tillo -------------(Aydınlar)