Rafet: Merhamet etme, esirgeme.

Rakım: Yazan, çizen, yükselti.

Ramazan: Oruç ayı.

Rami: Boyun egen, itaatli.

Ramiz: Akıllı, zeki. işaretlerle gösteren.

Rasim: Resim yapan.

Rafit: Akıllı, doğru yolda olan.

Rauf: Esirgeyen, merhametli.

Recai: İsteyen, rica eden.

Recep: Gösterişli, heybetli, kutsal üç aylardan ilki, arabi ayların yedincisi.

Refiğ: Bolluk içinde yaşayan.

Refik: Arkadaş, yoldaş, eş, koca.

Reha: Kurtuluş, kurtulma.

Remzi: İşaretle, simgeyle ilgili.

Renan: İnleyen, çınlayan.

Resul: Elçi, peygamber.

Reşat: Doğru yolda, hak yolunda yürüme.

Reşit: İyiyi, doğruyu seçebilen, ergin.

Rıdvan: Razı olma, hoşnutluk, cennetin kapıcılığını yapan melek.

Rıfat: Yücelik, büyük aşama.

Rıza: Memnuniyet, hoşnutluk.

Ruhi: Ruhsal, ruhla ilgili.

Ruşen: Aydınlık, parlak.

Rüçhan: Üstünlük.

Rüstem: Kahraman, yiğit.

Rüştü: Doğru yolda olan, akıllı.