Ufuk: Gökle yerin birleşir gibi göründügü yer, anlayış, kavrayış

Uğur: İyilik, şans, talih, insanlara iyilik getirdiğine inanılan iyilik kaynağı.

Ulaş: Amacına, isteğine kavuş.

Uluç: Selçuklu döneminde Türk beylerine verilen san.

Uluer: Saygın, uğurlu kişi.

Ulunay: Önü bulutsuz, parlak ay.

Ulvi: Yüce, yüksek.

Umar: Çare, çıkar yol.

Umran: Bayındırlık, uygarlık, refah, mutluluk.

Umur: Görgülü, bilgili.

Umut: Ümit, güven duygusu.

Ural: Hazar Denizi'ne dökülen akarsu ve sıradağ.

Uralp: Şehirli yiğit.

Utkan: Zafer kazanmış, muzaffer, şerefli, onurlu soydan.

Utku: Birçok emek ve mücadeleden sonra ulaşılan mutlu sonuç, zafer.

Uysal: Uyumlu, terbiyeli, boyun eğen.

Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu boşluk.