2012 yılına özel erkek çocuk bebek isimleri ve anlamlarınıERKEK BEBEĞİ İSİMLERİ LİSTESİ.

ADA : Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası
ALİ : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse
ALP : Kahraman,cesur,savaşçı
ARHAN : Üstün nitelikli, gururlu bakan. …
ARIN : Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü.
ARMAĞAN : Hediye,ödül
AŞKIN : Benzerlerinden daha üstün , Coşkun
ATAKAN : Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran
BARAN : Yağmur mevsimi
BARTU : En eski Türk kağanlarından biri. …
BARLAS : Kahraman
BEREN : Güçlü, kuvvetli, akıllı.
BERK : Sağlam güçlü, dayanıklı
BERKAY : Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan. Ay ışığı, Güçlü ay
BERKE : Cengiz Han’ın torununun adı. Değnek, sopa, kamçı anlamında da kullanılır.
BORA / BORAN : Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.
CANBERK : Güçlü, sağlam
CEM : Bir şeyin toplamı, tamamı
ÇAĞAN : Bayram, şenlik, mutlu gün
ÇINAR : Geniş yapraklı kalın gövdeli uzun ömürlü bir ağaç
DAĞHAN : Eski Türklerde dağ tanrısı. İsim olarak kullanılmaz. …
DENİZ : Bu da bildiğimiz masmavi sular
DERİN : Yüzeyi tabanına uzak olan
DORUK : Dağ ya da tepenin en yüksek yeri/ Şahika
EFE : Ağabey – Yiğit,cesur – Kabadayı
EGE : Yüce, büyük ulu / Ülkemizin Batısındaki deniz
EMİR : Reis, aşiret başı, Emreden
EMİRHAN : Emir veren hükümdar, hanın emri
EMRE : Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş
GÖKTÜRK : Kök Türk / Tarihte bir Türk devleti
GÖRKEM : Gösterişli, heybetli
GÜNEY : Dört yönden biri – Her zaman güneşli yer
KAĞAN : Hakan, imparator, Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen

KEREM : Cömertlik, soyluluk büyüklük
KORAY : Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler
KUTAY : Uğurlu ay
MERİÇ : Ülkemizin Bulgaristan sınırındaki nehir
MERT : Sözünün eri, sözünde duran
ONUR : Şeref, haysiyet, izzet-i nefs
POLAT : Sertleştirilmiş , su verilmiş demir
RÜZGAR : Zaman, devir. Dünya, alem. Talih.
SARP : Dik geçilmesi ve çıkılması güç
SERHAN : Hanların başı
TOPRAK : Yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Ülke, memleket. İşlenmiş arazi
TUNA : Avrupada bir nehir …
UTKU : Zafer, üstünlük sağlama, yenme …
YAĞIZ : . Esmer. Doru. Yiğit. Bakımlı hayvan. …
YİĞİT : Güçlü, yürekli, kahraman, alp delikanlı, genç, erkek. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse.