Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmının katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 367 lira, grup eğitimi için 104 lira olarak belirlendiği bildirildi.
Maliye Bakanlığının ''2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'' Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan tebliğde ''5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 367 lira grup eğitimi için 104 lira olarak belirlenmiştir'' denildi.