Tüm öz bakım uygulamalarında, hasta-bakım verici işbirliğinin sağlanabilmesi ve hastanın kendi bakımına katılabilmesi için, yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verilmelidir.

Bireysel hijyenin önemi ve gerekliliği hastaya anlatılmalı, enfeksiyonları önlemedeki rolü vurgulanmalıdır.

Hijyen uygulamalarının, nasıl, hangi sıklıkta, hangi malzeme ile yapılması gerektiği konusunda
hasta bilgilendirilmelidir.

Su sıcaklığı hakkında bilgi verilmeli, sıcak suyun etkileri vurgulanmalıdır.

Düzenli olarak el yıkamayan hastaların, el yıkama konusunda eğitime ve yardıma ihtiyacı vardır.

Özellikle, hastalık ve uygulanan ilaçlar nedeni ile immün sistemi baskılanmış hastalar,
mukoza enfeksiyonlarını önlemek için oral hijyen prosedürü hakkında bilgilendirilmelidir.

Sağlıklı saçlar için, günlük olarak saçın taranması gerektiği ve uygun besin alımının önemi vurgulanmalıdır.

Baş-boyun ameliyatı geçirmiş hastaların saç temizliği konusunda özel bilgiye ihtiyaçları vardır.

Vücudun boyun/baş bölümünden radyoterapi alan hastaların tedavi süresince saçlarını yıkamalarına izin verilmez. Bu konuda
hasta bilgilendirilmelidir.

Bit tedavisinde uygulamanın başarılı olabilmesi için, hasta ile işbirliği yapılmalıdır. Aile ve hasta, tekrar bitlenmenin olmaması için almaları gereken önlemler hakkında bilgilendirilmelidir.


Kirli elbiselerin ve yatak takımlarının nasıl temizleneceği ya da imha edileceği konusunda açıklama yapılmalıdır.

Cilt bütünlüğünün neden önemli olduğu anlatılmalıdır. Cilt üzerinde görülen kızarıklık, şişlik ya da yara varlığının hemen bildirilmesi önerilmelidir.

Düşme ve travmalardan korunmak için yardımcı aletlerin (mekanik taşıyıcı vb. ) kullanımı öğretilmeli ve kullanılması sağlanmalıdır.

Pek çok öz bakım uygulaması ile ilgili sağlığı geliştirme ve
sağlık eğitimi için erken çocukluktan başlanarak yaşlılığa kadar, multidisipliner bir yaklaşım izlenmelidir.