Özürlü Bakım Ücreti


Aile bireylerinizden birisi sizin nezaretinizde ve siz olmadan hayatınızı sürdüremiyorsa o zaman bu satırları okuyun. Gerekli evrakları hazırlamaya girişmeden önce bakım ücreti alıp alamayacağınızı test edin. İşte test için gerekli bilgiler.
Bakım ücreti alabilmek için gerekli evrakları hazırlamadan önce iki hususun bilinmesi son derece önemlidir. Çünkü bu iki durum gerçekleşmedikçe bakım ücreti alma hakkınız olamaz. Bürokratik girişimleriniz boşa gider ve boşa zaman harcamış olursunuz. Bu iki husus şunlardır.
1. Bakımını yaptığınız aile bireyi olan engellinin hayatını başkalarına muhtaç olarak sürdürmesi esastır. Yani tuvalete gitmek, yemek yemek, elbise giymek, ellerini yıkamak gibi işleri engelli bireyin sizin desteğinizle yapması gerekir. Bu durumda “ağır engelli” statüsü kazanmış olur.
2. Eve giren resmi gelirin hanenizde yaşayan bireylere bölümünde kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin 3/2 (üçte iki) geçmemesi gerekir. Örneklemek gerekirse :
Asgari Ücret Net : 450.-YTL
Asgari Ücret (3/2) : 300.-YTL
Eve Giren Resmi Aylık Gelir : 1.400.-YTL
Hanede Yaşayan Kişi Sayısı : 5
Kişi Başına Düşen Gelir : 1400 / 5 = 280.- YTL
Hesaplamayı bu formüle göre yapınız. Çıkan sonuç asgari ücretin üçte ikisi miktarını geçmiyorsa ve aile bireyiniz olan engelliniz birinci maddede belirtilen şartlara uygunsa aşağıda yazılı olan evrakları hazırlamaya başlayınız.
Hazırlayacağınız evrakların adresleri illerde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ilçelerde ise kaymakamlıklardır.
İstenecek belgeler
Başvuruda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.
a) Sağlık kurulu raporu, (Raporun Ağır Engelli Bakım Ücreti İçin Olmasına Dikkat Ediniz)

b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği, (İl veya İlçe Nüfus Müdürlüğü)
c) ikametgâh belgesi,(Çocuk ve bakan kişi) (İl veya İlçe Nüfus Müdürlüğü)
d) Çocuk için 2 resim
e) SSK-Emekli Sandığı-Bağkur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri (SSK ve Bağ-Kur
f) Eşler boşanmış ise boşanma belgesi
g) Bakım ücreti talebinde bulunan kişinin dilekçesi
h) Tapudan alınacak eşler adına ev kayıt bilgileri