ELAZIĞDAKİ AKARSULARAKARSULAR
Murat Nehri: Fırat'ın en önemli koludur. Van gölünün kuzeyindeki Aladağ'dan doğar. Sürekli batıya akarak Palu'ya ve Keban Baraj Gölüne akar. Irmak saniyede ortalama 220 m3/sn su akıtır. Maksimum seviye 3200 m3/sn, minimum 50 m3/sn civarındadır.

Peri Çayı: Murat suyunun kollarından biridir. Bingöl Şeytan dağlarından doğar Munzur çayı ile birleşerek il sınırlarından Murat ırmağına katılır. Saniyede ortalama 100***8211;200 m3 su akıtır.
Karasu: Fırat Irmağının en önemli koludur. Erzurum Ovasının Kuzeydoğusundaki Dumlu Dağınının eteklerinden doğar, daha sonra Erzurum Ovasına gelir. Burada takiben Erzincan İl sınırları içine girer. Buradan güneye dönerek Erzincan-Elazığ il hudutlarını teşkil eder. Daha güneyde de Tunceli-Elazığ illeri hudutları (Ağın ilçesinde) teşkil ettikten sonra Keban Barajına 10 km. kala Fırat'ın diğer kolu olan Murat Nehri ile birleşerek buradan itibaren Fırat adını alır.

Haringit Çayı: Sahanın ikinci önemli akarsuyu olup, güney batıdaki dağlık sahadan kaynağını almakta, Aşağı Huh'un batısındaki bir boğazı geçtikten sonra Uluovaya girmektedir. Ovaın tam ortasında yayvan bir yatak içerisinde akan çay soldan gelen Perçenç (Akçakiraz) ve Hoğu (Yurtbaşı) derelerini Mürü (Yünlüce) köyü civarında almakta ve Ahur kollarından birisi olan Perçenç Suyu ise Kesrik (Kızılay) mevkiinde birleşen Sürsürü ve Mornik (Çatalçeşme) dereleriyle bunların yan kollarından meydana gelir.

Arapgir Çayı (Kozluk Çayı) : Sivas-Divriği ile Arapgir hudutlarında bulunan Tarhan, aşağı Tecde ve Sağılıuşağı köylerinin kuzeyinden doğar. Güneye doğru yol alırken Arguvan tarafından gelen Şotik suyu ile Sceyin köyünün altında birleşerek Arapgir ilçesinin kuzeyinden bir yay çizerek güneye doğru akarak Ağın ilçesinin Yabanlı ve Gümüşlü köylerinde ilin hudutları içine girer.


Fırat Irmağı: Kolları olan Murat suyu ile Karasu, Keban'ın kuzeyinde birleşir ve Fırat suyunu meydana getirir. Elazığ-Malatya il sınırını oluşturacak şekilde akar ve Elazığ-Diyarbakır il sınırına kadar uzanır. Uzunluğu yaklaşık 2.800 km dir.
Behramaz Deresi: Maden dağlarından doğar ve bir kısmı doğduğu yerlerden Hazar Gölüne, diğer kısmı ise Behramaz ovasından akarak il sınırları dışına çıkar. Behramaz çayının yıllık ortalama sarfiyatı 45-50 m3 dür.

Keydan ve Önşeben Dereleri: Bu dereler Fırat nehrine karışırlar. Bu iki derenin birleştikleri yerde rakım 1300 m dir. Keydan deresi yılda 8.000.000 m3, Önşebgen ise 2.000.000 su getirir.