Salavat duaları ve anlamları
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Kema sallayte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid
Ey Allah'ım, Hz İbrahim'e ve ailesine merhamet ettiğin gibi Hz Muhammed'e ve ailesine merhamet et Şanı yüce ve övülmeye layık olan elbette sensin


Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid
Ey Allah'ım, Hz İbrahim''i ve ailesini kutlu kıldığın gibi Hz Muhammed'i ve ailesini kutlu kıl Şanı yüce ve övülmeye layık olan elbette sensin

Salâvat "Belirli vakitlerde, Kur'an'da emredildiği tarzda ve Hz Peygamberin tarif ettiği şekilde yapılan ibadettir Türkçede daha çok Hz Peygamber'e yapılan dua manasında kullanılır

Kuranıkerim'de bu anlamda şöyle emredilir: Allah ve O'nun melekleri Peygamber'e hep salât ederler Ey müminler, siz de Ona salât (ve dua) ediniz ve samimiyetle selam veriniz" (Ahzab, 33/56)

Bu ayeti kerimeyle, Peygamberimize salât ve selamlarımızla hürmetlerimizi sunmak farzdır; her Müslüman için yerine getirilmesi gerekli bir görevdir Her Müslüman en kısa şekilde: Âllâhümme salli ala Muhammed (Allah***8217;ım Muhammedi rahmetinle tebrik et ve esen kıl) diye salât getirir

Namazlarda oturduğumuz zaman Etttahiyyâtü duasından sonra okuduğumuz Salli, Bârik duaları da Hz Peygambere salât getirmeyi ifade eder Hz Peygambere salât getirmenin fazileti hakkında Hz Peygamber şöyle buyurmuştur: Kim bana bir salât getirirse, Allah ona on salât (mağfiret) eder"

İslam geleneğine göre, Hz Peygamber'in ismi anıldığında salâvat getirilir Salâvat getirmek Hz Muhammed'e olan sevgimizi ve ona bağlılığımızı ifade eder


...alıntı...